การสื่อสารทางธุรกิจ

ผู้คนสื่อสารกันอย่างไรในที่ทำงาน จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนเหล่านี้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ ค้นพบวิธีการพูดคุยและรับฟังทุกคนในองค์กรของคุณ (และเหตุผลที่คุณต้องทำเช่นนั้น)

Open Communication In The Workplace

การสื่อสารทางธุรกิจ | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

การสื่อสารแบบเปิดกว้างในที่ทำงาน

การสื่อสารแบบเปิดกว้างช่วยสร้างความผูกพันระหว่างทีม กระชับความสัมพันธ์ ขับเคลื่อนนวัตกรรม ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมที่ช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น


เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

เชื่อมต่อกับ Workplace พร้อมรับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบไปด้วยข่าวสาร งานกิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย โดยคุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

โพสต์ล่าสุด