การขอบคุณพนักงาน: วิธีแสดงความขอบคุณในที่ทำงาน

การแสดงความขอบคุณในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณต้องการให้พนักงานของคุณมีความสุข เราค้นพบวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขอบคุณความทุ่มเทของพนักงาน และมาดูกันว่าวันขอบคุณพนักงานคืออะไร

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที
Employee Appreciation

ทุกคนอยากรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ดังที่ William James นักจิตวิทยาชาวสหรัฐฯ ในศตวรรษที่ 19 กล่าวไว้ว่า "ก้นบึ้งของธรรมชาติมนุษย์คือความปรารถนาที่จะได้รับการมองเห็นค่า"

สิ่งที่กล่าวมานี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ส่วนตัวของเราอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานของเราด้วย

แก้งานยุ่งได้ไม่ยากด้วย Workplace

ไม่ว่าคุณจะต้องการแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการกลับสู่ที่ทำงาน หรือนำวิธีการทำงานแบบผสมผสานไปปรับใช้ Workplace ก็สามารถทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นได้

การขอบคุณพนักงานคืออะไร

การขอบคุณพนักงานคืออะไร

การขอบคุณพนักงาน คือการแสดงการยอมรับต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้มีส่วนช่วยเหลือในสถานที่ทำงาน คุณกำลังยกย่องคุณค่าของบุคคลนั้นในฐานะเพื่อนร่วมงานและมนุษย์คนหนึ่ง โดยไม่ได้มองแค่งานที่ทำเท่านั้น แต่ยังมองไปถึงลักษณะนิสัยด้วย เช่น ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น หรือความใจเย็นท่ามกลางภาวะวิกฤต การแสดงความขอบคุณเป็นสิ่งสำคัญในที่ทำงานทุกแห่ง เพราะผู้คนจำเป็นต้องรู้ว่าหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานมองเห็นความพยายามของตน (ไม่ได้เห็นเมื่อทำงานสำเร็จเท่านั้น)

ผู้คนไม่ควรสับสนการขอบคุณกับการชื่นชม แม้สองคำนี้มักถูกนำมาใช้แทนกัน แต่ก็ไม่เหมือนกัน การชื่นชมนั้นเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและผลงานของพนักงาน เช่น หากพนักงานสามารถทำยอดได้ตามเป้าหรือเจรจาสัญญาชิ้นใหญ่สำเร็จ พนักงานมักจะได้โบนัส รางวัล การขึ้นเงินเดือน หรือการเลื่อนตำแหน่งเป็นผลตอบแทน

ในขณะที่การขอบคุณนั้นไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือความสำเร็จใดๆ แต่เป็นการยกย่องผู้อื่นสำหรับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่คนคนนั้นทำทุกวันเพื่อทำให้ที่ทำงานน่าอยู่ขึ้น

ประเภทของการขอบคุณ

ความรู้สึกขอบคุณสามารถมีได้หลายรูปแบบ ซึ่งการขอบคุณในการทำงานที่พบบ่อยมีดังนี้

 • สาธารณะ – การยกย่องพนักงานในพื้นที่เปิด เช่น การประชุมทีม อีเมลกลุ่ม หรือการอัพเดตในบริษัท

 • ส่วนตัว – การขอบคุณพนักงานอย่างเงียบๆ ไม่ว่าจะผ่านแชทส่วนตัว อีเมล หรือการเขียนลงในกระดาษ

 • เพื่อนสู่เพื่อน – คำยกย่องความพยายามของพนักงานจากเพื่อนร่วมงานด้วยกัน แทนที่จะมาจากผู้จัดการ

 • เนื่องในโอกาสสำคัญ – การตอบรับในเชิงบวกที่เกิดจากเหตุการณ์เฉพาะ เช่น วันครบรอบการทำงาน

 • ไม่เป็นทางการ – การชูนิ้วโป้งหรือกล่าวคำขอบคุณในแอพส่งข้อความของบริษัท

เหตุใดการขอบคุณพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เหตุใดการขอบคุณพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

พนักงานทุกคนอยากรู้สึกว่าตนมีคุณค่า แม้คำสรรเสริญเยินยอจะไม่ใช่สิ่งจำเป็น แต่คำชื่นชมจากใจจริงเป็นครั้งคราวก็มีประโยชน์ เพราะสามารถเพิ่มคุณค่าในตัวเอง ความภูมิใจ และความมั่นใจได้ ประโยชน์ที่มีต่อธุรกิจด้านอื่นๆ มีดังนี้

เกิดขวัญกำลังใจ

หากพนักงานตั้งใจทำงานอย่างหนักแต่รู้สึกว่าตนกำลังถูกมองข้าม คุณก็จะเห็นว่าความกระตือรือร้นในการทำงานลดลงในอีกไม่นาน การแสดงความขอบคุณต่อพนักงานสามารถป้องกันความรู้สึกแง่ลบที่ค่อยๆ คืบคลานเข้ามาได้ เมื่อพนักงานรู้สึกถึงความขอบคุณและการชื่นชมจากการทุ่มเทของตน พวกเขาจะผูกพันกับงาน เพื่อนร่วมงาน และทั้งองค์กรมากยิ่งขึ้น ความรู้สึกว่างานของตนมีความสำคัญและตนกำลังสร้างความแตกต่างที่แท้จริงนั้นเป็นแรงจูงใจที่สำคัญ

แม้ว่าการแสดงความขอบคุณจะทำได้ยากกว่าในสถานที่ที่อยู่ไกลออกไป คุณก็จำเป็นต้องแสดงความขอบคุณให้ได้เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวและขวัญกำลังใจที่ตกต่ำ

เพิ่มผลิตภาพ

หากพนักงานรู้ว่าคุณห่วงใย พวกเขาก็จะรู้สึกอยากทุ่มเททำงานให้ได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลหนึ่งพบว่า 65% ของพนักงานกล่าวว่า ตนจะทำงานหนักขึ้นหากรับรู้ว่าฝ่ายบริหารจัดการมองเห็นความทุ่มเทของตน

พนักงานที่ได้รับคำขอบคุณและเข้าใจว่าตนมีบทบาทอย่างไรในที่ทำงาน จะรู้สึกทุ่มเทให้กับความสำเร็จขององค์กร และต้องการมีส่วนร่วมช่วยเหลือให้องค์กรเติบโต

พนักงานลาออกน้อยลง

คุณสามารถทุ่มเวลา เงิน และเรี่ยวแรงทั้งหมดให้กับกระบวนการจ้างงานและการเตรียมความพร้อมของพนักงานใหม่เพื่อหาคนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้ แต่หากคุณไม่พยายามให้เท่ากันเพื่อรักษาพนักงานไว้ด้วยการมองเห็นค่าในความทุ่มเทของคนเหล่านั้น พนักงานก็จะจากไปภายในเวลาไม่นาน

ซึ่งข้อเท็จจริงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากสถิติ โดยผู้ที่ทำงานให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการชื่นชมและขอบคุณพนักงานมีแนวโน้มที่จะหางานใหม่น้อยลง 56% ลองมองในอีกแง่ว่า การขอบคุณพนักงานมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาพนักงานใหม่อย่างมาก

การสร้างความไว้วางใจ

เมื่อผู้คนปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในการทำงานทุกระดับ วัฒนธรรมความไว้วางใจและความภักดีก็จะพัฒนาขึ้น

พนักงานไว้วางใจผู้นำที่เห็นคุณค่าของความเห็นและไม่เพิกเฉยต่อความกังวลของพนักงาน ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างทีมก็แน่นแฟ้นมากขึ้น เมื่อเพื่อนร่วมงานต่างเริ่มรู้สึกปลอดภัยในบริษัท

2 ใน 3 ของพนักงานในสหรัฐฯ กล่าวว่าตนไม่ค่อยได้รับคำขอบคุณจากการมีส่วนร่วมในการทำงาน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าองค์กรต่างๆ ยังคงต้องพัฒนาอีกมากเพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจและทำให้พนักงานรู้สึกมีค่า

วันขอบคุณพนักงานคืออะไร

วันขอบคุณพนักงานคืออะไร

วันขอบคุณพนักงานเป็นงานกิจกรรมสำหรับพนักงานทั่วโลกที่จัดขึ้นในวันศุกร์แรกของเดือนมีนาคม เพื่อแสดงความขอบคุณเป็นพิเศษต่อพนักงานสำหรับการทำงานหนักและความทุ่มเทของพวกเขา

ตั้งแต่มีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในสหรัฐฯ ในปี 1995 องค์กรจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อแสดงการรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการทำงานของพนักงานด้วยการจัดงานกิจกรรมพิเศษ มอบของขวัญ และจัดเซอร์ไพรส์ เมื่อบริษัทจัดงานเฉลิมฉลองร่วมกัน พนักงานมีแนวโน้มที่จะรู้สึกผูกพันกับองค์กรและต้องการอยู่กับองค์กรต่อถึงมากกว่าถึง 20 เท่า ตามข้อมูลจากการรายงานวัฒนธรรมทั่วโลกประจำปี 2022 ของ OC Tanner

ไม่ว่าพนักงานจะทำงานในออฟฟิศหรือจากทางไกลก็ตาม คุณต้องแน่ใจได้ว่าพนักงานจะมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองนี้ทุกคน ไอเดียวันขอบคุณพนักงานสำหรับพนักงานที่ทำงานจากทางไกลมีดังเช่น การส่งการ์ดแสดงความขอบคุณที่จริงใจ การเล่นเกมไขปริศนาออกจากห้องทางออนไลน์ การจัดกิจกรรมรวมทีมเสมือนจริงเพื่อฉลองความสำเร็จในทีม หรือการส่งของขวัญที่เหมาะกับพนักงานถึงบ้าน

แม้การเฉลิมฉลองวันขอบคุณพนักงานจะเป็นไอเดียที่ดี แต่การขอบคุณไม่ควรจบลงแค่วันนี้วันเดียว แต่จะต้องฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของคุณตลอดเวลา

ไอเดียสำหรับการขอบคุณพนักงาน

ไอเดียสำหรับการขอบคุณพนักงาน

คุณสามารถแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อพนักงานสำหรับทุกสิ่งที่พวกเขาทำได้หลากหลายรูปแบบ ต่อไปนี้คือไอเดียการขอบคุณพนักงานบางส่วนที่คุณอาจอยากลอง

 • พูดคุยถามไถ่พนักงานเป็นประจำ

  การประชุมทีมอย่างเป็นกันเองที่จัดขึ้นเป็นประจำช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกสำคัญเกี่ยวกับงานที่พวกเขากำลังทำและความท้าทายที่กำลังเผชิญ ใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะสนับสนุนพวกเขา เพื่อให้พนักงานรู้สึกดีขึ้นและพร้อมที่จะเติบโตในหน้าที่การงานเมื่อจบการสนทนา

 • ฉลองวันเกิดและเหตุการณ์สำคัญ

  ทำให้พนักงานรู้สึกพิเศษในวันเกิด วันครบรอบการทำงาน และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ แม้พนักงานอาจไม่ต้องการได้รับความสนใจเป็นพิเศษไปเสียทุกคน แต่บางคนก็มีความสุขเมื่อได้รับการ์ดและเค้กสำหรับแบ่งปันกันในออฟฟิศ หากคุณมีงบประมาณเพียงพอ ขอแนะนำให้พิจารณาเสนอวันหยุดที่ไม่ตายตัวเป็นสิทธิพิเศษเนื่องในวันเกิด

  สำหรับวันครบรอบการทำงานของพนักงานแต่ละคน ลองขอบคุณพนักงานเป็นพิเศษสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่องลงในประกาศทั่วทั้งบริษัท

 • กล่าวคำชมในการประชุมทีม

  การแสดงความขอบคุณสามารถทำได้ง่ายๆ อย่างการกล่าวคำชมเชยพนักงานที่ทำงานได้ดีในที่สาธารณะ ทำให้การกล่าวชื่นชมสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่าย เช่น โอกาสในระหว่างการประชุมปกติ หรือจัดสรรเวลาในช่วงปลายสัปดาห์ไว้เพื่อแสดงความชื่นชม เพื่อนร่วมงานมักจะสังเกตเห็นความพยายาม 'ที่มองไม่เห็น' ได้ดีกว่าผู้จัดการ

  การแสดงความขอบคุณต่อหน้าคนเป็นกลุ่มมีแนวโน้มที่จะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าการขอบคุณพนักงานแบบเงียบๆ เนื่องจากจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการทำงานเป็นทีมและการเคารพนับถือ

 • ให้รางวัลที่มีความหมายตามความสนใจของแต่ละคน

  ไม่มีสิ่งใดที่จะแสดงความขอบคุณได้มากเท่ากับการปฏิบัติด้วยความเจาะจง การใช้สูตรสำเร็จที่ตายตัวเพื่อให้รางวัลไม่ใช่วิธีที่ดีสำหรับการแสดงความรู้สึกขอบคุณ หากคุณต้องการแสดงให้เห็นว่าคุณรู้สึกขอบคุณบุคคลหนึ่งมากเพียงใด เริ่มต้นจากการหาความสนใจ งานอดิเรก และแรงบันดาลใจของพวกเขา แล้วให้รางวัลโดยอิงจากสิ่งเหล่านี้

  การแสดงความขอบคุณจะมีค่ามากที่สุดเมื่อแสดงออกมาถูกเวลา เป็นส่วนตัว และมีความหมาย

 • มอบโอกาสในการเติบโต

  รางวัลตามสายอาชีพไม่ได้มีประโยชน์ต่อพนักงานเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณด้วย ให้พนักงานเลือกชั้นเรียนออนไลน์ที่ต้องการ หรือฝึกอบรมพวกเขาด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เช่น Virtual Reality เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อนวัตกรรมของคุณ สิ่งสำคัญคือ การฝึกอบรมเสมือนจริงจะต้องตรงกับคุณภาพและเนื้อหาของหัวข้อที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวเอง เพื่อสร้างประสบการณ์ของพนักงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคน

 • ขอคำติชม

  การรับฟังพนักงานอย่างจริงใจช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าตนมีคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเต็มใจที่จะดำเนินการหลังจากได้รับคำติชมที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เมื่อผู้คนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อค่านิยมของบริษัทและสภาพแวดล้อมการทำงาน พวกเขามักรู้สึกได้ว่าความเห็นของตนได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง

  ลองใช้แบบสำรวจย่อยเพื่อรวบรวมความเห็นเป็นระยะ และคุณต้องมั่นใจได้ว่าสามารถดำเนินการตามคำตอบที่ได้รับ การทำให้พนักงานมีสิทธิ์มีเสียงอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการให้บัตรของขวัญก็เป็นได้

 • จัดวันเพื่อสุขภาพ

  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวกลายเป็นประเด็นที่มาแรง ภาวะหมดไฟและความเครียดสามารถส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพจิตและผลิตภาพของพนักงาน ด้วยเหตุนี้นายจ้างจึงเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาวะทางอารมณ์ของผู้คนทั้งในและนอกสถานที่ทำงานกันมากขึ้น

  การจัดวันเพื่อสุขภาพสามารถแสดงให้เห็นว่าบริษัทของคุณรับรู้ถึงความท้าทายเหล่านี้ คุณควรนำเสนอกิจกรรมดูแลตัวเองต่างๆ เช่น การนวดศีรษะ กิจกรรมเจริญสติ และการตรวจสุขภาพฟรี เป็นต้น

  เมื่อนำวิธีการแสดงความรู้สึกขอบคุณเหล่านี้มารวมกันจะสามารถช่วยรักษาพนักงาน เพิ่มปัจจัยที่ทำให้รู้สึกดี และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นเชิงบวกมากขึ้น เมื่อพนักงานของคุณมีความสุข สิ่งต่างๆ จะเริ่มลงตัว ดังนั้น อย่าลืมหมั่นแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในทุกๆ วัน ใครจะรู้ว่า วันหนึ่งผู้คนอาจวางการ์ดแสดงความขอบคุณไว้บนโต๊ะทำงานของคุณเพื่อตอบแทนความรู้สึกเหล่านี้ก็เป็นได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ว่าผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลกสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเลย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นพบข้อมูลอัพเดตล่าสุดเกี่ยวกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในห้องข่าวบน Workplace

เรียนรู้เพิ่มเติม
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ว่าผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลทั่วโลกสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

ดาวน์โหลดเลย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นพบข้อมูลอัพเดตล่าสุดเกี่ยวกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในห้องข่าวบน Workplace

เรียนรู้เพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 11 นาที

วัฒนธรรมในที่ทำงาน: วิธีสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกและเพิ่มผลิตภาพ

วัฒนธรรมในที่ทำงานมีความสำคัญยิ่งขึ้นในโลกของการทำงานแบบผสมผสานและการทำงานจากทางไกล ร่วมหาคำตอบว่าวัฒนธรรมในที่ทำงานคืออะไรและคุณจะปรับปรุงวัฒนธรรมนี้ได้อย่างไร

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

ค่านิยมขององค์กรคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญ

ค่านิยมขององค์กรสามารถชี้นำทิศทางแก่พนักงานและให้เหตุผลที่จะเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ดูวิธีพัฒนาและสื่อสารค่านิยมขององค์กร

วัฒนธรรม | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

วัฒนธรรมองค์กร 4 ประเภท: แบบใดดีที่สุดสำหรับธุรกิจ

ตัวตนของธุรกิจเป็นการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครของวัฒนธรรมต่างๆ ขององค์กร ดูว่าคุณจะค้นหาตัวตนของธุรกิจและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตัวตนนั้นได้อย่างไร