การเปิดตัวข้อมูลเชิงลึกบน Workplace วิธีใหม่ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจบริษัทของตัวเอง

ข้อมูลเชิงลึกจะช่วยให้คุณได้รับคำตอบว่าผู้คนมีการใช้ Workplace อย่างไร เจาะลึกข้อมูลและสำรวจวิธีใหม่ๆ ในการเชื่อมต่อกับองค์กรของคุณ

การสื่อสารทางธุรกิจ | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที

การวัดความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมแห่งการเชื่อมต่อถึงกันและผลการดำเนินงานของบริษัทอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่เราคิดว่าการที่จะทำเช่นนั้นได้เริ่มต้นด้วยความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสม และแม้ว่า Workplace จะช่วยให้ผู้ดูแลติดตามการนำไปใช้และอัตราการใช้งานต่อเนื่องได้ แต่เราต้องการให้ Workplace ทำได้มากกว่านี้

แก้งานยุ่งได้ไม่ยากด้วย Workplace

ไม่ว่าคุณจะต้องการแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการกลับสู่ที่ทำงาน หรือนำวิธีการทำงานแบบผสมผสานไปปรับใช้ Workplace ก็สามารถทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นได้

และข้อมูลเชิงลึกใหม่ล่าสุดนี่เองที่ช่วยให้ Workplace บรรลุเป้าหมายที่หวังไว้ได้

ข้อมูลเชิงลึกของพนักงานอยู่แค่ปลายนิ้ว

ข้อมูลเชิงลึกของพนักงานอยู่แค่ปลายนิ้ว

ข้อมูลเชิงลึกเป็นส่วนใหม่ของแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลบน Workplace ที่จะมอบเครื่องมือที่จำเป็นในการติดตามและวัดผลการใช้งาน Workplace ให้แก่องค์กร โดยคุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อติดตามความรู้สึกโดยรวมของพนักงาน เทรนด์ภายในกลุ่ม กิจกรรมการโพสต์ และอื่นๆ อีกมากมายได้

ขณะนี้ผู้ดูแล Workplace สามารถเข้าถึงแท็บต่างๆ ได้ทั้งหมด 5 แท็บเพื่อสำรวจแดชบอร์ดและแสดงภาพข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ Workplace ของผู้คนในองค์กร

  • ผู้คน ติดตามว่าองค์กรของคุณใช้งาน Workplace บ่อยเพียงใด ช่วยให้คุณเห็นภาพว่าพนักงานที่ได้รับเชิญมีการเข้าร่วมจำนวนกี่คน มีพนักงานที่ใช้งานอยู่กี่คน และแอพหรือแพลตฟอร์มใดที่พนักงานใช้งานมากที่สุด
  • เนื้อหา ทำความเข้าใจว่าองค์กรของคุณมีการสร้างเนื้อหามากน้อยเพียงใด คนที่มีส่วนร่วมมีจำนวนเท่าใด และใครมีส่วนร่วมมากที่สุด
  • กลุ่ม สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างกลุ่ม การตั้งค่า และกลุ่มที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด
  • โพสต์ แมชชีนเลิร์นนิ่งจะช่วยวิเคราะห์ความรู้สึกโดยรวมในแต่ละโพสต์ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์ในช่วงเวลาหนึ่งและการมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์ในภาพรวม
  • การเชื่อมต่อ ใช้การโต้ตอบระหว่างผู้คนเพื่อระบุว่าเกิดการทำงานร่วมกันที่ใดบน Workplace
ทำให้บริษัทของคุณเชื่อมต่อกันมากขึ้น

ทำให้บริษัทของคุณเชื่อมต่อกันมากขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกของพนักงานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้นำธุรกิจในทุกภาคส่วนขององค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสามารถนำแนวโน้มด้านความรู้สึกโดยรวมของพนักงานมาใช้เพื่อปรับปรุงการสื่อสารได้ ทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเห็นภาพรวมของเกณฑ์ชี้วัดด้านการมีส่วนร่วมเมื่อเวลาผ่านไป และสามารถนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงวัฒนธรรมของบริษัทได้ และผู้นำด้านไอทีก็สามารถใช้การวิเคราะห์เพื่อติดตามว่าพนักงานใช้งาน Workplace มากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงสร้างกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการนำไปใช้ให้ดีขึ้นได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ตลอดเวลาในแบบเรียลไทม์

ทำความเข้าใจการมีส่วนร่วมของพนักงานได้ตลอดเวลาในแบบเรียลไทม์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกโดยรวมของพนักงานและดูว่าบุคลากรมีการโต้ตอบกับการสื่อสารสำหรับทั้งบริษัทหรือการสื่อสารในกลุ่มอย่างไร เช่น มีพนักงานกี่คนที่อ่านโพสต์ของคุณ แล้วพนักงานเหล่านั้นมีความรู้สึกกับโพสต์อย่างไร เกณฑ์ชี้วัดความรู้สึกโดยรวมของพนักงานเหล่านี้สามารถช่วยคุณระบุว่าเนื้อหาใดที่โดนใจพนักงาน เพื่อให้คุณสร้างเนื้อหาเหล่านั้นเพิ่มอีกได้

Employee insight on posts

ข้อมูลเชิงลึกของพนักงานในโพสต์

ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่อิงมาจากข้อมูลจริงเพื่อสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของบริษัท

ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่อิงมาจากข้อมูลจริงเพื่อสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของบริษัท

การทำความเข้าใจว่ากลุ่มและชุมชนใดได้รับการมีส่วนร่วมหรือมีการใช้งานมากที่สุดจะช่วยให้ทีมฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความเข้าใจและสามารถเสริมสร้างวัฒนธรรมของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้ ข้อมูลเชิงลึกจะช่วยให้คุณรู้ว่าภาคส่วนใดขององค์กรที่มีส่วนร่วมมากที่สุด และเข้าใจเหตุผลของการมีส่วนร่วมนั้น ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดและเสริมสร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน หรือร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมหลักในธุรกิจของคุณเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้

Explore Group activity

สำรวจกิจกรรมภายในกลุ่ม

เพิ่มคุณค่าจากการลงทุนในด้านไอทีให้สูงสุด

เพิ่มคุณค่าจากการลงทุนในด้านไอทีให้สูงสุด

องค์กรของคุณมีการเชื่อมต่อถึงกันมากแค่ไหน แล้วการรู้ในเรื่องดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ข้อมูลเชิงลึกจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของการเชื่อมต่อในองค์กรของคุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถระบุได้ว่าในภาคส่วนใดที่พนักงานอาจแยกกันทำงาน ใช้ข้อมูลนี้เพื่อทดสอบวิธีใหม่ๆ ในการปรับปรุงการนำไปใช้ เพื่อให้คุณเชื่อมต่อกับผู้คนได้มากขึ้น รวมถึงใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อเหล่านั้น

How connected is your organization?

องค์กรของคุณมีการเชื่อมต่อถึงกันมากแค่ไหน

เรียนรู้ว่าข้อมูลเชิงลึกสามารถช่วยเชื่อมต่อองค์กรของคุณเข้าด้วยกันได้อย่างไร ดูการสาธิตได้ที่นี่

เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย โดยคุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

โพสต์ล่าสุด

เอกสารสองหน้า

การคาดการณ์จาก 9 ธุรกิจสำหรับปี 2020

เราได้ขอให้ผู้บริหารระดับสูงของโลกแบ่งปันการคาดการณ์ธุรกิจในปีหน้าของพวกเขา ดาวน์โหลดคู่มือเพื่อเริ่มการวางแผนปี 2020 ของคุณ

เอกสารสำหรับให้ข้อมูล

Total Economic Impact ของ Workplace โดย Facebook, Forrester Consulting

Forrester Consulting วิเคราะห์ผลตอบแบบสำรวจ 226 ชุด และการสัมภาษณ์ลูกค้าของ Workplace จำนวน 19 ครั้ง เพื่อแสดงผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งเกิดจากบริษัทที่มีความเชื่อมต่อถึงกันทั้งสำหรับบุคลากรและผลลัพธ์ทางธุรกิจ ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็ม

เรื่องราวความสำเร็จ

ดาวน์โหลดสำเนา eBook "บริษัทที่เชื่อมต่อถึงกัน"

ค้นหาคำตอบว่าบริษัทต่างๆ เช่น Delta Air Lines, Walmart และ Stanley Black & Decker มีข้อได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้วยการปลดล็อกศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่ได้อย่างไร ดาวน์โหลด eBook ฟรีเพื่อรับคำแนะนำที่คุณจะหาไม่ได้จากที่ไหน