กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน: กลยุทธ์เหล่านี้คืออะไรและคุณจะวางกลยุทธ์ได้อย่างไร

การรักษาความมุ่งมั่นของพนักงานและการเชื่อมต่อภายในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรที่สามารถพัฒนากลยุทธ์ระยะยาวเพื่อมีส่วนร่วมกับพนักงานจะสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับพนักงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 7 นาที
employee engagement strategies - Workplace from Meta
กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานคืออะไร

กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานคืออะไร

เราทุกคนต่างรู้ว่าแนวคิดริเริ่มเพื่อการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นเช่นไร กิจกรรมอย่างวันสร้างทีมสัมพันธ์ การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โปรแกรมให้คำปรึกษา งานอบรมสัมมนา ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สามารถสนับสนุนผู้คนในองค์กรและนำทุกคนมาพบปะกัน

แต่ที่กล่าวมานี้ไม่นับว่าเป็นกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน

กลยุทธ์คือแผนที่ครอบคลุมและมีหลักการสำหรับโปรแกรมระยะยาวเพื่อมีส่วนร่วมกับพนักงาน แนวคิดริเริ่มที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากกลยุทธ์ที่ไตร่ตรองมาอย่างดี หากไม่มีระบบเป็นตัวนำทาง ความคิดริเริ่มจะขาดความชัดเจน ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในตัวลดลง

ขจัดปัญหาในที่ทำงานด้วย Workplace

ไม่ว่าคุณจะต้องการแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการกลับสู่ที่ทำงาน หรือนำวิธีการทำงานแบบผสมผสานไปปรับใช้ Workplace ก็สามารถทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นได้

การวางกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ

การวางกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานเริ่มต้นด้วยการหาสิ่งที่เรียกว่า ‘ปัจจัยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม’ หรือกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อพวกเขาเข้ากับองค์กรได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ปัจจัยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในองค์กรส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่

 • สุขภาวะ
 • ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
 • คำชมเชยและรางวัล
 • ความก้าวหน้าในอาชีพ
 • สวัสดิการในบริษัท
 • ความเป็นอิสระ
 • ความเป็นผู้นำ
 • ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

กลยุทธ์มักจะให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาที่องค์กรจำเป็นต้องแก้ไข ประเด็นอย่างการขาดงานและประสิทธิภาพในการทำงานที่ต่ำสามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น เมื่อคุณสามารถกำหนดได้ว่าปัจจัยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรของคุณคืออะไร ขั้นตอนต่อไปในการวางกลยุทธ์คือการหาวิธีจัดการกับปัจจัยนั้น คุณสามารถใช้สิ่งนี้เป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์ของคุณและเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพนักงานกับเกณฑ์มาตรฐาน

การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของพนักงานกับเกณฑ์มาตรฐาน

เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องวัดระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานในปัจจุบัน และประเด็นที่คุณต้องการปรับปรุง การทำแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจำโดยพิจารณาจากปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถให้คำตอบได้

นายจ้างสามารถวิเคราะห์ผลจากแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อดูรูปแบบที่แฝงอยู่ในข้อมูล แบบสำรวจอาจชี้ให้เห็นว่าส่วนใดในบริษัททำให้เกิดการมีส่วนร่วมที่สูงหรือต่ำ และปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ (เช่น สภาพแวดล้อมในการทำงาน รูปแบบการจัดการ และความถี่ในการให้คำติชม) คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อกำหนดแนวทางการสำรวจเพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้ผู้นำสามารถพัฒนาและปรับแต่งกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานได้

คุณสามารถดูผลลัพธ์ได้ 2 วิธี ได้แก่ ในแง่ของการมีส่วนร่วมที่สัมพันธ์ เช่น ตามลักษณะส่วนบุคคลอย่าง เพศ เชื้อชาติ และอายุ หรือตามลักษณะของงาน เช่น บทบาทและรูปแบบการทำงาน

ยิ่งคุณสอบถามข้อมูลได้ละเอียดมากเท่าใด โปรแกรมเพื่อการมีส่วนร่วมของพนักงานก็จะยิ่งเข้าถึงได้ตรงจุดมากเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าแผนกใดแผนกหนึ่งมีสุขภาวะในระดับต่ำ หรือพบว่าพนักงานในกลุ่มอายุหนึ่งต้องการรางวัลและคำชมมากขึ้น จากนั้นคุณจะสามารถกำหนดเป้าหมายและเริ่มสร้างแนวคิดริเริ่มเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ได้ คุณสามารถสำรวจความคิดเห็นได้อีกครั้งหลังจากเวลาที่กำหนดโดยใช้แบบสำรวจเดิมเป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

การใช้แบบสำรวจออนไลน์มีข้อดีที่เห็นได้ชัดเพราะสามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดและความจำเป็นในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ การใช้แบบสำรวจดิจิทัลยังสามารถเข้าถึงและเชื่อมต่อกับพนักงานหน้างานได้ง่ายขึ้น ซึ่งคุณสามารถเผยแพร่แบบสำรวจไปยังมือถือและแท็บเล็ตได้

แบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานมีลักษณะอย่างไร

แบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานมีลักษณะอย่างไร

โดยปกติแล้ว แบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานมักใช้รูปแบบคำถามตามมาตรวัดของ Likert โดยแบบสำรวจประกอบด้วยคำกล่าวและชุดคำตอบในระดับต่างๆ จาก 'เห็นด้วยอย่างยิ่ง / เห็นด้วย / เฉยๆ / ไม่เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง'

มาตรวัดของ Likert เหมาะกับแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไม่ยากนัก นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถวัดและวิเคราะห์ผลได้ง่าย เนื่องจากคำตอบของแต่ละคนอยู่ในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด

ตัวอย่างบางส่วนของคำถามในแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานที่คุณสามารถใช้ ได้แก่

 • "ฉันภูมิใจที่ได้ทำงานให้กับบริษัทของฉัน"
 • "ฉันจะแนะนำให้บริษัทของฉันเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม"
 • "ฉันรู้สึกมีตัวตนและได้รับการรับฟังจากผู้จัดการ"
 • "ฉันสามารถมองเห็นอนาคตของตัวเองในบริษัทนี้ในอีก 2/5/10 ปีข้างหน้า"
 • "ฉันได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจอยู่เสมอ"
 • "ฉันรับรู้วิสัยทัศน์ของบริษัทและเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์นี้"
 • "บริษัทนี้มีการฝึกอบรมและมอบโอกาสที่เอื้อต่ออาชีพการงานของฉัน"
 • "ระบบและกระบวนการทำงานที่มีอยู่ช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด"
 • "ฉันได้รับการยอมรับและได้รับผลตอบแทนจากการทำงานได้ดี"

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดการมีส่วนร่วมของพนักงาน

เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย โดยคุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

ใครเป็นผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ใครเป็นผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาแผนกลยุทธ์และรักษาการมีส่วนร่วมของพนักงาน เนื่องจากเป็นฝ่ายที่ควบคุมปัจจัยสำคัญต่างๆ เช่น ค่าจ้างและสวัสดิการ การฝึกอบรม โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ และวันหยุด นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เป็นผู้ประสานที่สำคัญ โดยเชื่อมต่อผู้นำ แผนกต่างๆ และบุคลากรภายในองค์กรเข้าด้วยกัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะรับผิดชอบในด้านการกำหนดมาตรฐานสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน และออกแบบกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งสามารถตั้งมาตรฐานและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับประสบการณ์ของพนักงาน รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่เป็นแนวทางสำหรับทั้งองค์กร

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของพนักงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพียงฝ่ายเดียว การศึกษาวิจัยโดย Forrester แสดงให้เห็นว่า แม้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นคำตอบยอดนิยมเมื่อถามว่า "ใครเป็นผู้ดูแลประสบการณ์ของพนักงานในบริษัทของคุณ" ก็ตาม แต่มีพนักงานไม่ถึง 30% ที่ให้คำตอบเช่นนั้น เพราะหน้าที่ในการดูแลประสบการณ์นั้นกลับกระจายไปทั่วทั้งบริษัท

ดังนั้น แม้ว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ แต่ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามกลยุทธ์นั้น จากผลการศึกษาวิจัยของ Gallup พบว่าผู้จัดการเพียงคนเดียวเป็นผู้ควบคุมความแปรปรวนในการมีส่วนร่วมของทีม 70% และในทางปฏิบัติ ความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมบางส่วนยังขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วย การศึกษาวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารด้านพฤติกรรมขององค์กรพบว่า อุปนิสัยที่แตกต่างกันของพนักงานส่งผลให้เกิดความแปรปรวนในการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล 48%

แนวคิดสำหรับกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน

แนวคิดสำหรับกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน

คุณสามารถใช้หลักการพื้นฐานบางส่วนในการสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ

สื่อสารและรับฟัง

เอกสารวิจัยล่าสุดโดย Kang และ Sung ระบุว่า การมีส่วนร่วมของพนักงานและการสื่อสารแบบสองทางนั้นเชื่อมโยงกัน นอกจากการสื่อสารกับพนักงานที่ชัดเจนแล้ว ธุรกิจที่มีบุคลากรที่มีส่วนร่วมยังรับฟังเสียงของพนักงาน และเปิดโอกาสให้มีการเสนอคำติชม

การฝึกอบรมและการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของพนักงานเกี่ยวข้องกับการเติมเต็มตนเองและความมุ่งมั่นในระยะยาว ดังนั้น การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรมจึงก่อให้เกิดผลดี การลงทุนในพนักงานและช่วยให้พวกเขาบรรลุศักยภาพในตัวเอง เป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณทุ่มเทให้กับพนักงานเหมือนกับที่พนักงานทุ่มเทให้กับคุณ

ก้าวข้ามตัวตนในที่ทำงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงานเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน รวมถึงตัวพนักงานในฐานะบุคคล ไม่ใช่พิจารณาเพียงแค่บทบาทในอาชีพการงานเท่านั้น โปรแกรมส่งเสริมความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว และโปรแกรมเสริมสุขภาพที่ดีมีบทบาทในการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่นเดียวกับการเฉลิมฉลองในที่ทำงานเนื่องในโอกาสสำคัญ เช่น วันเกิด การแต่งงาน และการมีลูก การศึกษาวิจัยโดย Workhuman ในปี 2019 พบว่า พนักงานที่มีความสุขจากการที่องค์กรเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญให้ภายในที่ทำงาน มีแนวโน้มที่จะยอมรับว่าบริษัทของตนเป็นสถานที่ทำงานที่ดีเกือบ 2 เท่า

ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ธุรกิจสมัยใหม่ต่างพึ่งพาเทคโนโลยีในที่ทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถทำงานให้เสร็จลุล่วงและสื่อสารถึงกันและกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 องค์กรที่เลือกใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ ใช้งานง่าย และช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกันและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จะมีโอกาสสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น

การวางกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานสำหรับคนยุคมิลเลนเนียล

การวางกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานสำหรับคนยุคมิลเลนเนียล

มีการคาดการณ์ว่า พนักงานที่เกิดหลังปี 1980 ซึ่งได้แก่ คนยุคมิลเลนเนียล (หรือ Gen Y) และ Gen Z จะมีจำนวนเกินครึ่งในตลาดแรงงานในทศวรรษหน้า หลักฐานบางอย่างชี้ให้เห็นว่า คนรุ่นนี้มีทัศนคติที่ค่อนข้างแตกต่างจากคนรุ่นก่อนในประเด็นต่างๆ เช่น ความภักดีในบริษัท การทำงานจากทางไกล และความพึงพอใจในงาน

ตัวอย่างเช่น การวิจัยของ PWC แสดงให้เห็นว่า คนยุคมิลเลนเนียลให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ส่วนบุคคลและการทำงานที่ยืดหยุ่นมากกว่าค่าจ้าง เมื่อพูดถึงสวัสดิการในที่ทำงาน จากข้อมูลของ Gallup พบว่า คนรุ่นนี้เป็นพนักงานที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดในสหรัฐฯ โดยมีเพียง 29% ที่มีส่วนร่วม และ 16% ไม่มีส่วนร่วมโดยสิ้นเชิง

เช่นนั้นแล้ว ต้องมีกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงานสำหรับคนยุคมิลเลนเนียลโดยเฉพาะหรือไม่ การพิจารณาข้อกังวลของคนยุคมิลเลนเนียลขณะวางแผนเป็นเรื่องที่ดี อย่างไรก็ตาม องค์กรยังจำเป็นต้องพิจารณาแรงงานของตนเอง รวบรวมข้อมูลสนับสนุน และดำเนินการตามสิ่งที่ค้นพบด้วย

ประโยชน์ของกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงาน

ประโยชน์ของกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของพนักงาน

การจัดลำดับความสำคัญ การวัดผล และการเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างเป็นระบบและรอบคอบ นำมาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจโดยตรงและในระยะยาว

กลยุทธ์สามารถเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาความสัมพันธ์ในทีม ช่วยให้ผู้จัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างความยืดหยุ่นภายในช่วงเวลาที่ตึงเครียดได้ พนักงานที่รู้สึกมีส่วนร่วมสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า มีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ มากขึ้น

การมีส่วนร่วมในระดับสูงยังช่วยให้คุณดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถไว้ได้ เนื่องจากประสบการณ์ของพนักงานที่มีคุณภาพสูงมักได้รับการบอกเล่าระหว่างบุคคล และในการรีวิวบริษัท เมื่อคุณเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วม คุณต้องสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในธุรกิจของคุณขึ้น ซึ่งช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในอนาคต

อ่านต่อ

อ่านต่อ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

โพสต์ล่าสุด

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

การมีส่วนร่วมของพนักงานคืออะไร

การมีส่วนร่วมของพนักงานส่งผลต่อทุกสิ่ง นับตั้งแต่ผลิตภาพไปจนถึงความสุขในการทำงาน เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน และวิธีสังเกตเมื่อพนักงานรู้สึกไม่มีส่วนร่วมกับการทำงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

คำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่ใช้ได้ผลจริง!

คำถามแบบไหนในแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่ดีที่สุด เราจะมาดูคำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจ ให้ข้อเสนอแนะในทุกแง่มุม และดูแบบสอบถามอื่นๆ ที่ควรศึกษา

ประสิทธิภาพการทำงาน | ใช้เวลาอ่าน 11 นาที

ฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของคุณในช่วงการระบาดใหญ่

ค้นพบว่าเราให้นิยามผลิตภาพว่าอย่างไร รวมถึงวิธีการวัดผลและรักษาผลิตภาพเมื่อผู้คนเริ่มกลับไปทำงานในสำนักงานหลังช่วงการระบาดของโควิด