แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน: ถามคำถามที่ตรงจุด

หลังจากเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลก องค์กรต่างรู้สึกถึงความกดดันในการสร้างประสบการณ์ของพนักงานที่ดีที่สุด แต่คุณจะสร้างประสบการณ์ของพนักงานให้ออกมาดีเลิศได้อย่างไรหากคุณไม่สามารถวัดผลสิ่งเหล่านี้ได้ มาเรียนรู้วิธีใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรของคุณไปด้วยกัน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที
employee satisfaction survey - Workplace from Meta

โควิด-19 ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องค้นหาแนวทางในการทำงานจากทางไกล บางองค์กรถึงขั้นต้องให้พนักงานพักงาน ลดชั่วโมงการทำงาน หรือแย่กว่านั้น สถานการณ์นี้สร้างแรงกดดันอันหนักอึ้งแก่ผู้คน และยังสร้างแรงกดดันมหาศาลแก่องค์กร ที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าพนักงานเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนและช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานได้

กล่าวได้ว่า สถานการณ์นี้ทำให้ประสบการณ์ของพนักงานกลายเป็นประเด็นสำคัญอันดับต้นๆ

เมื่อบางประเทศเริ่มกลับมาทำงานในที่ทำงานด้วยความระแวดระวัง การให้ความดูแลพนักงานจึงได้กลายเป็นความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งหนึ่งในแนวทางการทำหน้าที่ที่ดีที่สุดคือการปรับปรุงประสบการณ์การทำงานในแต่ละวันของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่พวกเขาใช้ สภาพแวดล้อม หรือวิธีการทำงานร่วมกัน

การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของพนักงานจึงช่วยเปลี่ยนโลกแห่งความยุ่งยาก (เน้นกระบวนการเป็นหลัก) ให้เป็นโลกที่เรียบง่าย (เน้นผู้คนเป็นหลัก) หากทำตามแนวคิดเช่นนี้ องค์กรก็จะสามารถปลดล็อกนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และผลิตภาพซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่จะได้รับจากบุคลากรเท่านั้น

แก้งานยุ่งได้ไม่ยากด้วย Workplace

ไม่ว่าคุณจะต้องการแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการกลับสู่ที่ทำงาน หรือนำวิธีการทำงานแบบไฮบริดไปปรับใช้ Workplace ก็สามารถทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นได้

คำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานและประสบการณ์ของพนักงาน

คำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานและประสบการณ์ของพนักงาน

คุณจะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของพนักงานได้อย่างไร หากไม่สามารถวัดผลสิ่งเหล่านี้ได้ แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่คุณสามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจความรู้สึก ความคิด และประสบการณ์ของพนักงาน แบบสำรวจจะให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย

มาดูกันว่าคุณจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้ถูกต้องได้อย่างไร

ความพึงพอใจของพนักงานคืออะไร

ความพึงพอใจของพนักงานคืออะไร

หากมองเผินๆ แล้ว ความพึงพอใจของพนักงานดูเป็นคำง่ายๆ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เพื่อระบุว่าพนักงานคนหนึ่งมีความสุขในการทำงานมากน้อยเพียงใด แต่กลับมีปัจจัยหลายประการที่สามารถส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของบุคคล พนักงานมีความสุขกับงานที่ทำอยู่หรือไม่ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไร พนักงานมองเส้นทางอาชีพของตนเป็นอย่างไร ปัจจัยเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างพนักงานที่มีความพึงพอใจกับพนักงานที่ไม่พึงพอใจได้

แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานจะพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดและปัจจัยอื่นๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจความรู้สึกของพนักงานแต่ละคน รวมไปถึงสถานภาพโดยรวมขององค์กรได้ดีขึ้น หลักการง่ายๆ ก็คือ ยิ่งบุคลากรในบริษัทมีความสุขมากเพียงใด บริษัทก็สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีเท่านั้น

การมีส่วนร่วมของพนักงานและความพึงพอใจของพนักงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงานและความพึงพอใจของพนักงาน

ผู้คนมักใช้สองคำนี้สลับกัน แต่ความจริงแล้วกลับเป็นแนวคิดที่ไม่เหมือนกัน ความพึงพอใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขใจ ในขณะที่การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผูกพันที่พนักงานมีต่องานและองค์กรในภาพรวม

องค์กรจากสหราชอาณาจักรอย่าง Engage for Success ได้ให้คำจำกัดความของการมีส่วนร่วมไว้ว่าเป็น "แนวทางภายในที่ทำงานซึ่งส่งผลให้เกิดสภาวะอันเหมาะสม เพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์กรทำงานได้ดีที่สุดในแต่ละวัน" ทางกลุ่มได้ระบุ "ปัจจัย 4 ประการ" ของการมีส่วนร่วมไว้ ซึ่งได้แก่ การเล่าเรื่องราวเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ผู้จัดการที่เอาใจใส่ คุณธรรมในองค์กร และการให้คุณค่าต่อเสียงของพนักงาน

วิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดในการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจคือการดูที่ผลงาน ความพึงพอใจอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการรักษาผู้มีความสามารถไว้กับองค์กร แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการทำงานแต่อย่างใด ในทางกลับกัน การมีส่วนร่วมมีความเชื่อมโยงกับผลงานและผลิตภาพโดยตรง

ธุรกิจที่ไม่สามารถจัดการกับปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ได้จะได้รับผลลัพธ์เพียงด้านเดียว ทีมที่พึงพอใจในงานของตนอาจรู้สึกสบายใจที่จะทำงานนั้น โดยทำงานตามปกติทั่วไปเพื่อให้ยังมีงานทำ ในทางกลับกัน ทีมที่มีส่วนร่วมแต่ไม่มีความสุขอาจทำงานได้ดี พร้อมกับมองหาโอกาสจากที่อื่นไปด้วย

แม้ว่าการมีส่วนร่วมสามารถส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม แต่การประเมินความพึงพอใจก็สามารถช่วยวัดผลการมีส่วนร่วมได้เช่นกัน แนวคิดทั้งสองนี้เป็นของคู่กัน

แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานคืออะไร

แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานคืออะไร

แบบสำรวจเป็นเครื่องมือทั่วไปสำหรับประเมินความพึงพอใจในงานที่ทำ แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยธุรกิจวัดความสุขในทีม และทราบเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความรู้สึกของผู้คนได้ คุณควรออกแบบแบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อให้เข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรได้ดีขึ้น แทนที่จะใช้เป็นเครื่องมือระบายความรู้สึกของพนักงาน จากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณในการนำผลลัพธ์ที่ได้นี้ไปใช้และเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง

แบบสำรวจความพึงพอใจแบบสั้น

แบบสำรวจความพึงพอใจแบบสั้นหรือ Pulse Survey ช่วยให้คุณรับรู้ถึงจังหวะขึ้นลงของธุรกิจได้ดังชื่อ ธุรกิจมักจัดทำแบบสอบถามชนิดนี้เป็นประจำ เพื่อช่วยให้ทราบถึงความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบางบริษัทก็อาจขอให้พนักงานทำแบบสอบถามด่วนทุกสัปดาห์ ขั้นตอนที่รวดเร็วนี้สามารถใช้ควบคู่กับแบบสำรวจประจำปีได้ โดยไม่ต้องใช้ทดแทนกัน

แบบสำรวจความพึงพอใจแบบสั้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว โดยอาจมีคำถามเพียงแค่ 3 หรือ 4 คำถาม ซึ่งทำให้ผู้คนตอบแบบสอบถามสำเร็จมากขึ้น นอกจากนี้ การสอบถามคำติชมเป็นประจำยังเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าธุรกิจใส่ใจความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมของบริษัทและประสบการณ์โดยรวมของพนักงาน โดย Breath ที่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรบุคคลพบว่า วัฒนธรรมเชิงลบสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรถึง 15.7 พันล้านปอนด์ต่อปี

คำถามทั่วไปสำหรับแบบสำรวจความพึงพอใจแบบสั้น

การสำรวจแบบสั้นมักขอให้ผู้คนตอบคำถามเป็นระดับต่างๆ เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง, ไม่เห็นด้วย, เฉยๆ, เห็นด้วย, เห็นด้วยอย่างยิ่ง แทนการใช้คำถามที่ต้องตอบว่า 'ใช่' หรือ 'ไม่'

แน่นอนว่าคำถามที่คุณต้องการให้ผู้คนประเมินนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการทราบ โดยคุณอาจใส่ประโยคต่างๆ เช่น ฉันมีความสุขกับงานของฉัน ฉันมีสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดี ฉันมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน ฉันสามารถบรรลุเป้าหมายในการทำงานได้

แบบสำรวจ 360 องศา

แบบสำรวจ 360 องศา ซึ่งบางครั้งอาจเรียกว่าการประเมินผลรอบด้านหรือการประเมินในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ช่วยให้พนักงานได้รับคำติชมเกี่ยวกับการทำงานจากผู้อื่น นอกเหนือจากผู้บังคับบัญชา โดยมีเพื่อนร่วมงานหรือในบางกรณีอาจเป็นลูกค้าเป็นผู้ให้คำติชมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยไม่ระบุชื่อ จากนั้น พนักงานจะแสดงความเห็นที่มีต่อเพื่อนร่วมงานให้กันและกัน เมื่อสิ้นสุดเวลาที่กำหนด ทุกคนจะได้รับคำติชมอย่างครบถ้วน

แนวคิดของแบบสำรวจ 360 องศาคือการทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะแบ่งปันความเห็นที่ตนเก็บไว้เนื่องจากต้องการเก็บไว้เป็นความลับ ผู้คนจะได้รับความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่ตนทำ และผู้จัดการจะได้ทราบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของสมาชิกในทีม

อย่างไรก็ตาม แบบสำรวจ 360 องศาก็มีข้อควรระวังในการใช้งานอยู่ ตามที่ Mary Vinson ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของการให้คำติชมแบบ 360 องศาว่า ผู้คนอาจแสดงความคิดเห็นที่ทำร้ายจิตใจกัน อาจทำให้เกิดความคิดเห็นที่ขัดแย้ง และยังมีปัญหาเมื่อผู้คนขอให้แต่เพื่อนประเมินตนเอง ดังนั้น กระบวนการเหล่านี้จึงต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม พิจารณาการเลือกใช้คำถามให้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานต้องกลับมาแก้เผ็ดกันในภายหลัง

คำถามทั่วไปสำหรับการประเมินแบบ 360 องศา

คุณสามารถใช้คำถามในการประเมินแบบ 360 องศาได้หลายรูปแบบ ซึ่งเราขอแนะนำให้ใช้คำถามที่กระชับและสร้างสรรค์เพื่อถามถึง 'สิ่งที่พนักงานสามารถทำได้ดี' และ 'สิ่งที่พนักงานสามารถพัฒนาได้'

แบบสำรวจดัชนีความพึงพอใจของพนักงาน (eNPS)

ธุรกิจต่างๆ มักใช้ดัชนีความพึงพอใจเป็นตัววัดผลความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งดัชนีความพึงพอใจของพนักงาน หรือ eNPS เองก็มีลักษณะที่คล้ายกัน แต่มีไว้สำหรับวัดผลพนักงาน

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับคำตอบของคำถามพื้นฐานข้อหนึ่งนั่นก็คือ 'คุณมีแนวโน้มที่จะแนะนำองค์กรของเราให้เป็นสถานที่ที่น่าทำงานมากเพียงใด โดยให้คะแนนจาก 0 ถึง 10' โดยนายจ้างจะแบ่งคะแนนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มผู้ที่ไม่พอใจ (Detractors) ที่ให้คะแนน 0-6 คะแนน คือพนักงานที่ไม่พอใจกับงานของตน และจะไม่แนะนำธุรกิจของนายจ้าง
  • กลุ่มผู้เป็นกลาง (Passives) ที่ให้คะแนน 7-8 คะแนน คือพนักงานที่มีความสุขโดยทั่วไป แต่ก็ไม่ได้ทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มที่
  • กลุ่มผู้สนับสนุน (Promoters) ที่ให้คะแนน 9-10 คะแนน คือพนักงานที่พึงพอใจและมีความคิดเชิงบวกมากที่สุด

จากนั้น นายจ้างจะนำจำนวนผู้ที่ไม่พอใจลบออกจากจำนวนผู้สนับสนุน ก่อนที่จะหารคำตอบด้วยจำนวนการให้คะแนนทั้งหมด แล้วคูณผลลัพธ์ที่ได้ด้วย 100 เพื่อให้ได้มาซึ่ง eNPS ช่วงคะแนนจะอยู่ระหว่าง -100 ถึง 100 และหากมีคะแนนมากกว่า 0 จะถือว่าผลลัพธ์เป็นที่ยอมรับได้ หากมีคะแนนอยู่ระหว่าง 10 และ 30 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และหากคะแนนเกิน 50 ถือว่าดีเยี่ยม

แบบสำรวจประจำปี

คำถามที่ใช้ในแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานประจำปี มักมีรายละเอียดมากกว่าคำถามที่ใช้ในกระบวนการอื่นๆ แบบสำรวจประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมทั่วทั้งวัฒนธรรมขององค์กร และคุณควรส่งแบบสำรวจนี้ให้ถึงมือพนักงานจำนวนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุด

คำถามทั่วไปสำหรับแบบสำรวจประจำปี

คุณสามารถถามคำถามได้อย่างอิสระ ขอให้พนักงานให้คะแนนและความเห็นเกี่ยวกับคำถามที่ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีมไปจนถึงความคิดเห็นที่มีต่อผู้นำของบริษัท หรือความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

แบบสำรวจประจำปีนั้นไม่มีการกำหนดจำนวนคำถามที่ตายตัว อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรถามคำถามมากว่า 40 ข้อ เพราะอาจทำให้พนักงานเบื่อที่จะตอบคำถามได้ แบบสำรวจนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดกว่าข้อมูลที่ได้รับจากแบบสำรวจความพึงพอใจแบบสั้นหรือแบบ 360 องศา ดังนั้นคุณควรใช้ทั้งคำถามปลายเปิดและปลายปิดเพื่อกระตุ้นให้มีการตอบคำถามที่ละเอียดยิ่งขึ้น

เคล็ดลับ 5 ข้อในการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานอย่างประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับ 5 ข้อในการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานอย่างประสบความสำเร็จ

ไม่ว่าคุณจะใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานแบบใดอยู่ก็ตาม มีปัจจัยบางอย่างที่เชื่อมโยงกับการได้รับคำตอบที่มีความหมายและการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในองค์กรของคุณโดยตรง

1. แน่ใจว่าแบบสำรวจของคุณเป็นความลับ

การรักษาความลับเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แบบสำรวจได้รับคำตอบที่ตรงไปตรงมาและมีข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ องค์กรที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการแสดงความเห็นจะทำให้บุคลากรมั่นใจได้ว่าตนสามารถตอบคำถามได้อย่างเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม หากพนักงานไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา พนักงานเหล่านั้นอาจมีแนวโน้มที่จะไม่พึงพอใจในงานของตน

2. ใช้ภาษาที่เรียบง่าย

การใช้ภาษาที่ซับซ้อนโดยไม่จำเป็นอาจทำให้คุณภาพของการตอบแบบสำรวจลดลง คำถามที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายจะช่วยให้บุคลากรแสดงความเห็นได้อย่างมั่นใจ เลือกใช้คำอย่างระมัดระวังและใช้คำให้สอดคล้องกันตลอดทั้งแบบสำรวจ เพื่อให้ทราบแง่มุมความพึงพอใจที่คุณกำลังวัดผลอยู่เสมอ

3. กำหนดวันส่ง

บุคลากรจำเป็นต้องทราบกำหนดส่งแบบสำรวจ เพื่อให้รู้ว่าควรทำให้เสร็จเมื่อใด หากให้เวลามากเกินไป พวกเขาอาจลืมทำได้ และหากให้เวลาน้อยเกินไป ก็จะเป็นการรบกวนและเร่งเร้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ของคุณบิดเบือน คุณสามารถทดลองใช้ระยะเวลาต่างๆ โดยเวลา 1 สัปดาห์มักเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม

4. วิเคราะห์ผลลัพธ์

ความพยายามในการสร้าง แจกจ่าย และทำแบบสำรวจความพึงพอใจจะสูญเปล่าได้ หากไม่มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์ คุณควรวิเคราะห์ผลให้สำเร็จภายในเวลาที่เหมาะสม อย่าเก็บข้อมูลที่เก่าเร็วไว้เฉยๆ คุณควรพิจารณาผลลัพธ์ให้เร็วที่สุดเพื่อนำไปหารือเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการด้านประสบการณ์ของพนักงานรูปแบบใหม่

5. สื่อสารให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

บุคลากรอาจรู้สึกผิดหวังหากแสดงความเห็นผ่านแบบสำรวจความพึงพอใจแล้ว แต่กลับโดนบริษัทเพิกเฉย ดังนั้น ไม่ว่าการตอบแบบสำรวจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในขั้นตอนการทำงานประจำวันก็ตาม คุณควรสื่อสารการดำเนินการและการอัพเดตออกไปโดยเร็วที่สุด

4 คำถามที่คุณควรถามในแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

4 คำถามที่คุณควรถามในแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

แม้ว่าแบบสำรวจความพึงพอใจในการทำงานจะมีอยู่หลายประเภท แต่ก็มีคำถามสำคัญที่ควรกล่าวถึงในแบบสำรวจทุกประเภทอยู่หลายข้อ

คุณคิดว่างานของคุณมีคุณค่าหรือไม่

แบบสำรวจจาก Workhuman พบว่า เหตุผลอันดับหนึ่งที่ทำให้ผู้คนยังคงทำงานให้กับบริษัทคือ "ฉันคิดว่างานของฉันมีคุณค่า" 32 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจเลือกเหตุผลนี้เป็นแรงจูงใจในการยึดมั่นต่อนายจ้าง โดยมีเหตุผลอื่นๆ เช่น เพื่อร่วมทีม เงินเดือน และวัฒนธรรมบริษัทอยู่ในอันดับที่รองลงมา

คุณพึงพอใจกับวัฒนธรรมบริษัทของเราหรือไม่

เพราะเหตุใด คำถามนี้เป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับบริษัทที่ต้องการเน้นปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน Society for Human Resource Management (SHRM) พบว่าชาวอเมริกาจำนวน 1 ใน 5 ลาออกจากงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดี ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายถึง 3 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้น ลองถามคำถามและเจาะลึกลงไปยิ่งขึ้นเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดที่อยู่เบื้องหลังคำตอบ

คุณมีแนวโน้มที่จะแนะนำบริษัทของเราว่าเป็นที่ทำงานที่ดีมากน้อยเพียงใดจากคะแนน 1-10

คำถามสำคัญใน eNPS นี้มักถูกมองว่าเป็นการทดสอบเพื่อชี้วัดความพึงพอใจของพนักงาน องค์กรหลายแห่งเสนอรางวัลจูงใจให้แก่พนักงาน เมื่อพวกเขาสามารถแนะนำผู้สมัครงานที่ผ่านการสัมภาษณ์พร้อมด้วยเหตุผลที่ดี กระบวนการที่ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพทำให้พนักงานซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักธุรกิจดีที่สุดกลายเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการสรรหาบุคลากร แนวทางนี้ช่วยให้พนักงานปัจจุบันสามารถนำเสนอผู้ที่มีความสามารถให้แก่องค์กร และถือเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการบริหารและทีม

หากคุณต้องออกจากงานในวันพรุ่งนี้ เหตุผลของการออกจากงานคืออะไร

คำถามนี้เป็นประตูไปสู่ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจและคาดไม่ถึงมากที่สุดเกี่ยวกับสถานภาพของธุรกิจ และโปรดอย่าลืมว่า คำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่ดีที่สุดควรชักชวนให้พนักงานให้คำตอบที่ตรงไปตรงมาและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

โพสต์ล่าสุด

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

การมีส่วนร่วมของพนักงานคืออะไร

การมีส่วนร่วมของพนักงานส่งผลต่อทุกสิ่ง นับตั้งแต่ผลิตภาพไปจนถึงความสุขในการทำงาน เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน และวิธีสังเกตเมื่อพนักงานรู้สึกไม่มีส่วนร่วมกับการทำงาน

เรื่องราวความสำเร็จ

ศูนย์แหล่งข้อมูลด้านประสบการณ์ของพนักงานจาก Workplace

ทำให้ประสบการณ์ของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการกลับมาทำงานของคุณ อ่านบทความและคำแนะนำ ดาวน์โหลดคู่มือ รับชมการสัมมนาออนไลน์ และเรียนรู้ว่า Workplace สนับสนุนประสบการณ์ของพนักงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีใดในเนื้อหาใหม่และศูนย์แหล่งข้อมูลของเรา

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

โครงการริเริ่มด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ไม่ว่าบุคลากรของคุณจะทำงานจากทางไกลหรือในออฟฟิศ โครงการริเริ่มด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานก็มีอยู่หลายรูปแบบให้คุณได้ลอง นับตั้งแต่การเตรียมความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไปจนถึงการสัมภาษณ์พนักงาน