การกลับสู่ที่ทำงาน: เคล็ดลับสำคัญสำหรับการกลับมามีส่วนร่วมกับทีมของคุณอีกครั้ง

คุณจะสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและมีส่วนร่วมกับพนักงานเมื่อพวกเขากลับมาสู่ที่ทำงานได้อย่างไร ค้นพบวิธีได้ในคู่มือใหม่ของเรา

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 4 นาที

การระบาดของโควิด-19 ทำให้วิธีและสถานที่ในการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงและฉับพลัน แต่การทยอยกลับเข้าสู่ที่ทำงานก็ทำให้พนักงานมีมุมมองต่องานแตกต่างไปจากเมื่อเดือนมีนาคม 2019 อย่างมากเช่นกัน

ในสหราชอาณาจักร การศึกษาของ Office for National Statistics (ONS) เปิดเผยว่า ขณะนี้ 85% ของคนที่ทำงานจากทางไกลชอบวิธีการทำงานแบบผสมผสานระหว่างการทำงานที่บ้านและที่ทำงาน1 ในขณะเดียวกัน ผลสำรวจของ PwC ในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า 56% ของพนักงานต้องการทำงานจากทางไกลอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์

และคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็มีความคิดแบบนั้นเช่นเดียวกัน โดย 82% ของพนักงานบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องให้ความยืดหยุ่นในเรื่องสถานที่และเวลาทำงาน2

การระบาดใหญ่ทั่วโลกได้เปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจขององค์กรไป ขณะที่องค์กรกำลังพัฒนาไปสู่การทำงานแบบผสมผสานและการทำงานแบบอิสระอย่างต่อเนื่อง บรรดาผู้นำจำเป็นต้องหาวิธีปรับตัวเพื่อมีส่วนร่วมกับพนักงาน และทำให้พนักงานมีส่วนร่วมอยู่เสมอ

ในอีบุ๊คใหม่ของเราเรื่อง "การกลับสู่ที่ทำงาน – คู่มือที่นำไปใช้ได้จริง" เราจะมาร่วมสำรวจโอกาสและความท้าทายที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ แต่ตัวคุณเองจะทำอะไรเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้บ้างล่ะ

การกลับสู่ที่ทำงาน

ดาวน์โหลดคู่มือสิ่งที่ควรรู้นี้เพื่อสำรวจโอกาสและความท้าทายที่ผู้คนต้องเผชิญในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน

1. รับฟังและเรียนรู้

1. รับฟังและเรียนรู้

แนวทางใหม่ในการทำงานคือผู้นำต้องรับฟัง และต้องรับฟังอย่างตั้งใจด้วย

แน่นอนว่าการเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาเป็นหนทางสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ แต่ผู้นำก็ไม่ได้มีข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดเสมอไป

"การรับฟังพนักงานของคุณมีความสำคัญ" Neil Poynter ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพองค์กรกล่าว "ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและประสบการณ์ที่พนักงานพบเจอจะช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำและวิธีรับมือได้อย่างถูกต้อง"

ซึ่งหมายความว่าการให้สิทธิ์ให้เสียงแก่พนักงานของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาวะที่ดีทั้งของตัวพนักงานเองและธุรกิจด้วยเช่นกัน

การศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพื่อความสำเร็จซึ่งเป็นที่นิยมกล่าวว่า "พนักงานไม่ได้ถูกมองว่าเป็นตัวปัญหา ทว่ากลับถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหา โดยการได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วม มีผู้รับฟัง และได้รับเชิญให้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และไอเดียต่างๆ"

ดังนั้น องค์กรจึงต้องวางกลไกที่เหมาะสมเพื่อสร้างการสนทนากับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้แน่ใจว่าผู้จัดการจะได้รับความคิดเห็นของพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง

แม้ว่าเราอาจจะเพิ่งผ่านพ้นจากการระบาดใหญ่ทั่วโลกมา แต่เรายังอยู่ในช่วงที่มีเสถียรภาพและความมั่นใจต่ำอยู่ และอย่าลืมว่าไม่ใช่พนักงานทุกคนที่พบเจอประสบการณ์ที่ดี การสร้างพื้นที่เพื่อให้ผู้คนได้แบ่งปันความคิดเห็นและมุมมองที่หลากหลาย ตลอดจนการตัดสินใจโดยอิงตามความเห็น จะช่วยให้ผู้จัดการสามารถสร้างความมั่นใจที่มีคุณค่าแก่ทีมได้อีกครั้ง ในขณะที่ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น รวมถึงให้การสนับสนุนและคำแนะนำไปพร้อมกัน

"พนักงานจำเป็นต้องรู้ว่าบริษัทของตนมีความซื่อสัตย์และสามารถไว้วางใจผู้นำได้" Neil กล่าว "เราต้องรับฟังพนักงาน และพนักงานก็อยากให้เรารับฟังพวกเขาเหมือนกัน"

“พนักงานจำเป็นต้องรู้ว่าบริษัทของตนมีความซื่อสัตย์และสามารถไว้วางใจผู้นำได้ เราต้องรับฟังพนักงาน และพนักงานก็อยากให้เรารับฟังพวกเขาเหมือนกัน”

2. เปิดรับโครงสร้างการทำงานที่ไม่ตายตัว

2. เปิดรับโครงสร้างการทำงานที่ไม่ตายตัว

ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน โครงสร้างสามารถสร้างความมั่นคงและความมั่นใจแก่พนักงานได้ เพื่อที่พวกเขาจะได้รู้ว่าตนกำลังทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่ระบบมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว รูปแบบการทำงานแบบมีเวลาเข้าและออกงานที่เดิมทีนั้นอยู่ภายในพื้นที่ทำงานเดียวจะเพิ่มเป็นหลายที่

ตอนนี้ นายจ้างจำเป็นต้องมอบความยืดหยุ่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมที่ทำงานในสำนักงาน ทีมที่ทำงานแบบผสมผสาน และทีมที่ทำงานจากทางไกลแบบเต็มเวลาจากสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก อีกทั้งโครงสร้างใหม่นี้ยังต้องรองรับความต้องการของพนักงานแต่ละคนด้วย เช่น พนักงานที่มีบุตรหลานหรือมีความต้องการด้านสุขภาพพื้นฐาน ดังนั้น โครงสร้างที่จะเกิดขึ้นต้องมีความยืดหยุ่นมาก และผู้นำต้องนำไปใช้โดยมีการปรับตัวในระดับที่เท่าๆ กับพนักงาน

Harvard Business Review ได้กล่าวถึงความจำเป็นในการกำหนดและสื่อสารเกี่ยวกับมาตรฐานอย่างชัดเจนไว้ ซึ่งได้แก่ แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของความยืดหยุ่นที่มีให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ยังแนะนำให้สร้าง "กระบวนการอนุมัติแบบรวมศูนย์เพื่อความยืดหยุ่นซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าระบบมีความเสมอภาค"

นอกจากนี้ คุณอาจพิจารณาเพิ่มการพบปะเพื่อนสมาชิกทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม (พร้อมกำหนดการประชุมที่ชัดเจน) เป็นประจำ ตลอดจนเพิ่มการสื่อสารและการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน รวมถึงพนักงานที่ทำงานจากทางไกลหรือทำงานแบบผสมผสานก็ต้องสามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่คุณเลือกได้ด้วย

นอกจากนี้ คุณอาจพิจารณาเพิ่มการพบปะเพื่อนสมาชิกทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม (พร้อมกำหนดการประชุมที่ชัดเจน) เป็นประจำ ตลอดจนเพิ่มการสื่อสารและการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน รวมถึงพนักงานที่ทำงานจากทางไกลหรือทำงานแบบผสมผสานก็ต้องสามารถใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่คุณเลือกได้ด้วย

3. ฝึกฝนความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ

3. ฝึกฝนความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ

ผู้คนมักจัดความเอาใจใส่และความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะด้านอารมณ์ แต่นักเขียนและนักพูดอย่าง Simon Sinek ได้กล่าวไว้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนความเข้าใจนั้นเสียใหม่ เขาบอกว่าความเอาใจใส่และความเห็นอกเห็นใจคือ "ทักษะของมนุษย์" และสิ่งเหล่านี้นี่เองที่ทำให้ผู้คนเป็นผู้นำที่ดีขึ้น

แม้ว่าเราจะไม่สามารถวัดผลทักษะดังกล่าวได้แบบเดียวกับที่วัดผลในทักษะการทำงาน แต่คุณลักษณะของมนุษย์เหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมกับพนักงานที่เพิ่งก้าวผ่านการระบาดใหญ่ทั่วโลกที่เกี่ยวพันกับความสูญเสีย ความกลัว และความไม่มั่นคงที่เกิดตามมา เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถเอาชนะวิกฤตและก้าวไปต่อไปด้วยความมั่นใจ พนักงานต้องรู้สึกปลอดภัย และนั่นก็หมายถึงความปลอดภัยทางอารมณ์ด้วยเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงจากการทำงานทางออนไลน์กลับมาเป็นการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงที่สำนักงานหรือคลังสินค้าอย่างรวดเร็วอาจทำให้คนที่ใช้เวลา 18 เดือนในการทำงานที่บ้านรู้สึกว่าสิ่งนี้ยากเกินกว่าจะรับมือได้ และแม้ว่ามาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยจะสามารถช่วยบรรเทาความกลัวได้ แต่การสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกว่าตนสามารถพูดถึงสิ่งที่รู้สึกกังวลใจได้นั้นก็ถือว่ามีความจำเป็นเช่นกัน

นี่คือช่วงเวลาที่การแบ่งปันความท้าทาย คำถาม และความเปราะบางของคุณในการเดินทางครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ การทำเช่นนี้จะสนับสนุนให้ผู้คนได้แบ่งปันประสบการณ์อย่างที่คุณทำ รวมถึงช่วยสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานที่จะทำให้พนักงานมีความภักดีและมีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น พร้อมกับลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเครียดหรือภาวะหมดไฟได้ด้วย

คู่มือฉบับสมบูรณ์ในการกลับสู่ที่ทำงาน

4. คู่มือฉบับสมบูรณ์ในการกลับสู่ที่ทำงาน

คู่มือนี้มีทั้งบทสัมภาษณ์ของนักจิตวิทยาในสถานที่ทำงานและเคล็ดลับสำหรับผู้นำ ผู้จัดการ และพนักงาน และอีบุ๊คฟรีของเราในหัวข้อ "การกลับสู่ที่ทำงาน" จะเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการก้าวสู่โลกแห่งการทำงานยุคใหม่ของคุณ

ในคู่มือดังกล่าวนี้ คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนสุขภาวะที่ดีของพนักงาน การรับมือกับความท้าทายของการทำงานแบบผสมผสาน และการใช้โอกาสที่ได้รับจาก 'ความปกติรูปแบบใหม่' ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมของพนักงานคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญต่อบุคลากรและธุรกิจของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม
1 "Business and individual attitudes towards the future of homeworking, สหราชอาณาจักร: เมษายนถึงพฤษภาคม 2021" ONS, 2021
2 "Work Reimagined Employer Survey" EY, 2021
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมของพนักงานคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญต่อบุคลากรและธุรกิจของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

คำถามสำหรับแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน: ควรถามอะไรและเพราะเหตุใด

คุณจะสร้างประสบการณ์ของพนักงานให้ออกมาดีเลิศได้อย่างไรหากคุณไม่สามารถวัดผลสิ่งเหล่านี้ได้ มาเรียนรู้วิธีใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรของคุณไปด้วยกัน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 6 นาที

เสียงของพนักงาน: การรับฟังจะช่วยให้คุณสามารถสร้างวัฒนธรรมและคว้าตัวผู้มีความสามารถมาได้อย่างไร

องค์กรต่างๆ ล้วนกำลังมองหาวิธีที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่เก่งที่สุดของตนเอาไว้เมื่อต้องเผชิญกับการลาออกครั้งใหญ่ นี่คือเหตุผลที่การรับฟังอาจเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จนั้น