การนำเสนอข้อมูล: การก้าวสู่อนาคตแห่งการทำงาน

เมื่อเดือนกันยายน 2016 Workplace ได้สนับสนุนให้ Deloitte สำรวจความคิดเห็นของเหล่าผู้นำที่มีต่ออนาคตแห่งการทำงาน โดย Deloitte สัมภาษณ์ผู้บริหาร 245 รายและสามารถระบุประเด็นสำคัญได้ 6 ประการ

การสื่อสารทางธุรกิจ | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที
In September 2016, Workplace commissioned Deloitte to find out how leaders are thinking about the future of work.

เมื่อเดือนกันยายน 2016 Workplace ได้สนับสนุนให้ Deloitte สำรวจความคิดเห็นของเหล่าผู้นำที่มีต่ออนาคตแห่งการทำงาน โดย Deloitte สัมภาษณ์ผู้บริหาร 245 รายและสามารถระบุประเด็นสำคัญได้ 6 ประการ

วัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญ

วัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญ

ผู้บริหารระดับสูงมากกว่า 2 ใน 3 (69%) เชื่อว่าวัฒนธรรมของบริษัท โดยเฉพาะความโปร่งใสของการสื่อสารภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร

บทเรียนที่ 1: การให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้นำสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการเผยแพร่ภายในองค์กรอย่างแข็งขัน

การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการเชื่อมต่อถึงกันกำลังเปลี่ยนแปลงไป

การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการเชื่อมต่อถึงกันกำลังเปลี่ยนแปลงไป

มีผู้นำเพียง 14% เท่านั้นที่พึงพอใจกับความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกันขององค์กรอย่างแท้จริง

บทเรียนที่ 2: บริษัทต้องมีความโปร่งใสในด้านการสื่อสาร ระบบใหม่ และนโยบายที่มากขึ้น บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องก้าวเข้าสู่วัฒนธรรมที่เน้นระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ไม่เช่นนั้นอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียพนักงาน ผลิตภาพ และลูกค้าได้

คนยุคมิลเลนเนียลเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

คนยุคมิลเลนเนียลเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ภายในปี 2020 คนยุคมิลเลนเนียลจะมีสัดส่วนเป็น 50% ของแรงงานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่รู้สึกว่าองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากทักษะและประสบการณ์ของตนอย่างเต็มที่ และ 66% คาดว่าจะออกจากงานภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี

บทเรียนที่ 3: หากต้องการรักษาคนยุคมิลเลนเนียลไว้ บริษัทควรให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาบุคลากรของตน และทำให้งานมีความน่าสนใจและมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น พวกเขาควรสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่นในอาชีพและเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนแนวคิดได้อย่างโปร่งใส

ประโยชน์ทางธุรกิจมีอยู่จริง

ประโยชน์ทางธุรกิจมีอยู่จริง

เมื่อขอให้ระบุประโยชน์ที่สำคัญที่สุดจากการทำงานร่วมกันที่มากขึ้น ผู้บริหารจำนวน 57% ตอบว่าประโยชน์ที่ได้คือการได้พบและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ในขณะที่ 48% ตอบว่ามีอัตราการเติบโตของนวัตกรรมเพิ่มขึ้น คำตอบที่ตีคู่กันมาก็คือเวลาการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดที่เร็วขึ้น (42%) และความภักดีของลูกค้าที่พัฒนาขึ้น (41%)

บทเรียนที่ 4: มีความชัดเจนต่อผลประโยชน์ที่คุณตั้งไว้และหมั่นตรวจสอบเกณฑ์ชี้วัดนำและเกณฑ์ชี้วัดตามของกระบวนการอยู่เสมอ

เครื่องมือดิจิทัลรูปแบบใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาหน้าจอของเราอย่างมาก

เครื่องมือดิจิทัลรูปแบบใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาหน้าจอของเราอย่างมาก

สภาพแวดล้อมการทำงานในอนาคตจะต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงในวิธีการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ผู้บริหาร 76% คาดการณ์ว่าจะเลิกใช้อีเมลและหันไปใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยมากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญสำหรับการทำงานร่วมกันข้ามวัฒนธรรม

บทเรียนที่ 5: เริ่มเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบใหม่ แต่ต้องช่วยให้แน่ใจว่าหลักปฏิบัติในที่ทำงานและความคาดหวังของพนักงานจะสอดคล้องกับความสามารถใหม่ๆ ด้วย

เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย โดยคุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

ผู้นำเริ่มลดระบบลำดับขั้นและใช้ระบบเครือข่ายมากขึ้น

ผู้นำเริ่มลดระบบลำดับขั้นและใช้ระบบเครือข่ายมากขึ้น

ผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 40% คาดว่าพวกเขาจะให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในกระบวนการและการแลกเปลี่ยนแนวคิดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความอิสระทั้งในระดับทีมและตัวบุคคล

บทเรียนที่ 5: ผู้นำต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้งานเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อการสื่อสารและการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น

เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน สถานที่ทำงาน ตลอดจนวิธีการสื่อสารและทำงานร่วมกันของเรา แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมคือการที่ผู้คนยังคงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร บริษัทต้องการผู้นำ ผู้จัดการ และพนักงานที่ยอดเยี่ยมในทุกระดับเพื่อทำงานให้สำเร็จลุล่วง

หากคุณต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตแห่งการทำงาน คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารให้ข้อมูลฉบับเต็มได้ฟรี

  • บริษัทต้องการผู้นำ ผู้จัดการ และพนักงานที่ยอดเยี่ยมในทุกระดับเพื่อทำงานให้สำเร็จลุล่วง
  • เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน สถานที่ทำงาน ตลอดจนวิธีการสื่อสารและทำงานร่วมกันของเรา แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมคือการที่ผู้คนยังคงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร บริษัทต้องการผู้นำ ผู้จัดการ และพนักงานที่ยอดเยี่ยมในทุกระดับเพื่อทำงานให้สำเร็จลุล่วง
  • แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเหมือนเดิมคือการที่ผู้คนยังคงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

โพสต์ล่าสุด

ความร่วมมือในทีม | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที

วิธีสร้างความร่วมมือในทีม

ค้นพบเคล็ดลับสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือของทีมในที่ทำงาน รวมถึงประโยชน์ของการทำงานร่วมกันและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานเป็นทีม

การสื่อสารทางธุรกิจ | ใช้เวลาอ่าน 9 นาที

อธิบายการสื่อสารทางธุรกิจ

เราจะมาอธิบายเรื่องการสื่อสารทางธุรกิจให้คุณได้ฟังกัน! ค้นพบว่าการสื่อสารทางธุรกิจคืออะไรและคุณจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร มาดูคำแนะนำที่นำไปปฏิบัติได้ง่ายๆ เหล่านี้กันเลย

การทำงานจากทางไกล | ใช้เวลาอ่าน 7 นาที

การทำงานจากทางไกล: ประโยชน์และความท้าทาย

เราทำงานจากทางไกลกันมากขึ้น และอาจจะมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ค้นพบข้อดีและข้อเสียของการทำงานจากทางไกลและวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทำงานรูปแบบนี้