เมื่อพูดถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงาน จริงๆ แล้วผู้คนหมายถึงสิ่งใดกันแน่ แล้วพนักงานที่มีส่วนร่วมกับองค์กรถือเป็นพนักงานที่ดีกว่าคนอื่นๆ หรือไม่ เราจะพาคุณไปสำรวจความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำศัพท์เฉพาะเหล่านี้กัน

ทำไมการมีส่วนร่วมของพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ทำไมการมีส่วนร่วมของพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ความหมายกว้างๆ ของการมีส่วนร่วมของพนักงานคือ การที่พนักงานทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างแท้จริงและมีแรงจูงใจจากงานที่ทำเพื่อองค์กร

ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์กรแต่ละคนต่างก็อธิบายเกี่ยวกับประเด็นนี้ในแนวทางที่ต่างกันออกไป โดย Kingston Business School อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของพนักงานในที่ทำงานเป็นการผสมกันระหว่างการมีส่วนร่วมในเชิงสติปัญญา อารมณ์ความรู้สึก และสังคม เช่น การนึกถึงตัวงาน การมีความรู้สึกในแง่บวกกับงาน และการหาโอกาสในการพูดคุยเรื่องงานดังกล่าวกับผู้อื่นในที่ทำงาน

แก้งานยุ่งได้ไม่ยากด้วย Workplace

ไม่ว่าคุณจะต้องการแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการกลับสู่ที่ทำงาน หรือนำวิธีการทำงานแบบผสมผสานไปปรับใช้ Workplace ก็สามารถทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นได้

การมีส่วนร่วมของพนักงานจะช่วยเหลือธุรกิจได้อย่างไร

การมีส่วนร่วมของพนักงานจะช่วยเหลือธุรกิจได้อย่างไร

ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับนิยามใด การมีส่วนร่วมของพนักงานก็เป็นมากกว่าแค่สิ่งที่มีไว้ก็ดีสำหรับองค์กร

Officevibe พบว่า ธุรกิจที่พนักงานมีส่วนร่วมกันอย่างมากได้รับคะแนนจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 10% และมียอดขายเพิ่มขึ้น 20% ด้วยกัน ขณะเดียวกัน 80% ของพนักงานก็มีแนวโน้มที่จะทำงานเป็นเวลานานขึ้นหากนายจ้างเป็นมีความเอาใจใส่ผู้อื่นมากกว่าด้วย

การมีส่วนร่วมของพนักงานยังส่งผลอย่างยิ่งต่อกำไร ความภักดีของลูกค้า ผลิตภาพ การขาดงาน การลาออกของพนักงาน สุขภาวะของพนักงาน เรียกได้ว่าแทบจะทุกแง่มุมของธุรกิจที่คุณนึกออกเลยก็ว่าได้

ทำไมการมีส่วนร่วมของพนักงานจึงสร้างความเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นได้

ทำไมการมีส่วนร่วมของพนักงานจึงสร้างความเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นได้

สาเหตุหลักก็เพราะพนักงานที่มีส่วนร่วมมักจะ 'มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน' มากขึ้น หมายความว่า คนเหล่านี้จะทุ่มเทความพยายามให้กับการทำงานมากเป็นพิเศษ ทฤษฎีหนึ่งเสนอว่า ยิ่งผู้คนมีส่วนร่วมกับองค์กรมากเท่าใด คนเหล่านี้ก็จะยิ่งมุ่งมั่นตั้งใจทำงานมากขึ้นไปด้วย ทว่าสิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงการที่ผู้คนยอมเพิ่มชั่วโมงทำงานเสมอไป แต่หมายถึงการทำงานที่สร้างผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น

พนักงานที่มีความสุขถือเป็นพนักงานที่มีส่วนร่วมกับองค์กรหรือไม่

พนักงานที่มีความสุขถือเป็นพนักงานที่มีส่วนร่วมกับองค์กรหรือไม่

การมีส่วนร่วมของพนักงานในที่ทำงานเป็นมากกว่าเรื่องความสุขหรือความพึงพอใจของพนักงาน CIPD ชี้ให้เห็นว่า พนักงานที่พึงพอใจกับงานอาจไม่ได้มีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างแข็งขันเสมอไป เช่นเดียวกับพนักงานที่มีความสุขที่ก็อาจไม่ได้ทำงานอย่างเอาจริงเอาจังมากด้วยเช่นกัน และแม้ว่าพนักงานจะให้ความสำคัญและพร้อมทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างแท้จริง แต่คนเหล่านี้ก็อาจไม่ได้มีส่วนร่วมในแนวทางที่เหมาะสม หากไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายและกระบวนการต่างๆ ขององค์กร

การมีส่วนร่วมของพนักงานในที่ทำงานอย่างแท้จริงคือการที่ผู้คนรู้สึกเชื่อมโยงกับองค์กรที่ตนทำงานให้จริงๆ เข้าใจบทบาทของตัวเองอย่างชัดเจน และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ การทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

ฉันจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กรของตัวเองได้อย่างไร

ฉันจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กรของตัวเองได้อย่างไร

แต่ละองค์กรล้วนมีความแตกต่างกันออกไป จึงไม่มีแนวทางสู่การมีส่วนร่วมใดที่จะเหมาะกับทุกองค์กร แต่สิ่งที่ยังคงเป็นกุญแจสำคัญอยู่เสมอคือการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือ และการสื่อสารที่เปิดกว้าง

การรักษาการมีส่วนร่วมของผู้คนอย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องง่าย แบบสำรวจจาก Cascade HR ในปี 2018 พบว่า 44% ของผู้จัดการฝ่ายบุคคลมองว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตน ขณะที่ผลลัพธ์จากงานวิจัยของ Officevibe ที่กล่าวไปข้างต้นระบุว่า มีพนักงานจากทั่วโลกเพียง 13% เท่านั้นที่มีส่วนร่วมกับองค์กร

ในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ นายจ้างจำเป็นต้องหาแนวทางในการสนับสนุน ชื่นชม และให้ข้อเสนอแนะกับพนักงาน ขณะเดียวกันพนักงานเองก็จำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายด้วยเช่นกัน เครื่องมืออย่าง Workplace โดย Meta คือเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้วยการช่วยให้ผู้คนได้เชื่อมต่อกัน พูดคุยในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน แบ่งปันไอเดีย และค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการทำงานร่วมกัน

เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย โดยคุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

หัวข้อที่คุณอาจสนใจ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

โพสต์ล่าสุด

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

การมีส่วนร่วมของพนักงานคืออะไร

การมีส่วนร่วมของพนักงานส่งผลต่อทุกสิ่ง นับตั้งแต่ผลิตภาพไปจนถึงความสุขในการทำงาน เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน และวิธีสังเกตเมื่อพนักงานรู้สึกไม่มีส่วนร่วมกับการทำงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

วิธีวัดการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างแท้จริง

การวัดการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นเรื่องยาก คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานมีส่วนร่วมในที่ทำงานจริงๆ หรือไม่ เรียนรู้วิธีวัดการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยใช้ตั้งแต่แบบสำรวจความพึงพอใจไปจนถึงเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

คำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่ใช้ได้ผลจริง!

คำถามแบบไหนในแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่ดีที่สุด เรามาดูคำถามที่ควรมีในแบบสำรวจความพึงพอใจ แบบประเมินผลในทุกมิติ และแบบสอบถามอื่นๆ ของคุณกัน