บล็อก Workplace


Future work skills - Workplace from Meta

อนาคตแห่งการทำงาน | ใช้เวลาอ่าน 6 นาที

6 ทักษะที่จำเป็นในอนาคตของการทำงาน

ทักษะที่จะช่วยให้เรารับมือกับอุปสรรคต่างๆ ในโลกยุคดิจิทัลได้คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยเฉพาะ ต่อไปนี้คือสาเหตุที่ทำให้ 'ทักษะด้านอารมณ์' กลายเป็นหัวใจสำคัญของที่ทำงานในอนาคต


เชื่อมต่อถึงกันอยู่เสมอ

เชื่อมต่อกับ Workplace พร้อมรับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย โดยคุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว

โพสต์ล่าสุด