Brac

ใช้ประโยชน์จากกลุ่มเพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์

อุตสาหกรรม

การกุศล

ขนาดของบริษัท

10,000+ คน

ภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก

Workplace ช่วยได้อย่างไร

เพิ่มคุณภาพการสื่อสาร ลดความสับสน

BRAC ประสบปัญหาในการหาวิธีแชร์ประกาศสำคัญกับพนักงานทุกคนในครั้งเดียว

ความต้องการการตอบสนองแบบเรียลไทม์

BRAC ขาดแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อรองรับการตอบสนองจากทั่วโลกในช่วงเวลาวิกฤต

ความโปร่งใสและการเป็นผู้นำที่แท้จริง

BRAC สร้างกลุ่มเพื่อแชร์ข้อความจากกรรมการบริหารและรวบรวมความคิดเห็นต่อประกาศและแผนสำคัญ ซึ่งเพียงโพสต์เดียวก็สามารถแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อหารือภาษีอากรเฉพาะได้

เชื่อมต่อฝ่ายการจัดการและภาคสนามเข้าด้วยกัน

BRAC ใช้กลุ่มเพื่อสื่อสารกันในทีมโปรแกรม เช่น เพื่อให้ทีม ‘การรับมือเหตุฉุกเฉิน’ ส่งความช่วยเหลือไปยังเขตที่ประสบอุทกภัยในบังกลาเทศ ผู้แทนเขตแชร์อัพเดตแบบเรียลไทม์และโพสต์รูปภาพเพื่อให้ฝ่ายจัดการอาวุโสได้รับรู้สถานการณ์และแนะนำแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้อย่างรวดเร็ว

"Workplace ช่วยให้องค์กรสามารถประสานงานเพื่อนำความช่วยเหลือไปสู่ผู้คนที่ต้องการและตัดสินใจในเรื่องที่กระทบต่อชีวิตได้แบบเรียลไทม์"

Kam Morshed

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

หน่วยงานด้านเทคโนโลยีและเสริมสร้างความร่วมมือ

ฟีเจอร์หลัก

สร้างบัญชี

อีเมลของคุณ