CENTURY 21®

Century 21 Real Estate LLC เป็นบริษัทผู้บุกเบิกนวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตร การอยู่อาศัย และการพาณิชย์ระดับโลก บริษัทนี้มีเครือข่ายตัวแทนขายอิสระทั่วโลกเกือบ 150,000 ราย กระจายอยู่ตามสาขาต่างๆ 13,500 แห่งใน 86 ประเทศและเขตปกครอง

อุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์

ขนาดของบริษัท

55,112

ภูมิภาค

ทั่วโลก

ความท้าทาย

Century 21 วางแผนปรับภาพลักษณ์ใหม่เป็นแบรนด์ที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนโดยชุมชน ทางบริษัทจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่การันตีว่าจะสามารถแชร์ข้อมูลข่าวสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย ชัดเจน และรวดเร็วสำหรับการแนะนำอัตลักษณ์ใหม่ของบริษัท และองค์กรยังต้องการให้ตัวแทนทุกรายมีแพลตฟอร์มสำหรับให้คำติชมเพื่อให้มั่นใจว่าการส่งมอบแฟรนไชส์จะเป็นไปโดยราบรื่นที่สุด

ทำไมต้องใช้ Workplace

ผู้นำต่างต้องการสร้างการเชื่อมต่อที่โปร่งใสและเป็นกันเองกับทั้งองค์กร Workplace ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ไม่จำเป็นต้องมีการอบรมการใช้งานแบบเป็นทางการจึงทำให้ตัวแทนของ Century 21 สื่อสารอย่างสร้างสรรค์และตรงตามเป้าหมายกับทีมต่างๆ ทั่วโลกได้

ผลลัพธ์

76% คือจำนวนผู้ใช้งานต่อสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2 เดือน

7,200 คือจำนวนสมาชิกในกลุ่ม Workplace เพื่อการฝึกสอนเพียงแค่กลุ่มเดียว

70 คือจำนวนโพสต์ต่อเดือนในกลุ่ม Workplace ที่สมาชิกมีส่วนร่วมมากที่สุด

Workplace มีประโยชน์อย่างไร

นำองค์กรด้วยความโปร่งใส

Workplace ช่วยให้ตัวแทนของ Century 21 มีช่องทางติดต่อทีมผู้บริหารและเครือข่ายในวงกว้างได้โดยตรง องค์กรนี้ใช้กลุ่มเพื่อแชร์ความคิดเห็นในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และสร้างการสื่อสารแบบสองทางที่ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นระหว่างสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ฟีเจอร์นี้กระตุ้นให้เกิดการร่วมมือกันมากขึ้นและเกิดวัฒนธรรมแบบเน้นการเชื่อมต่อซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัท

เสริมสร้างวัฒนธรรมการร่วมมือกัน

ในฐานะผู้สนับสนุนการสื่อสารจากล่างขึ้นบน ทุกวันนี้ เหล่าผู้นำของ Century 21 ใช้ Workplace Chat เพื่อตรวจสอบทีมต่างๆ ทั่วโลกและเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการพิจารณามุมมองที่แปลกใหม่ในการตัดสินใจจากพนักงานทุกระดับ ด้วยการสนับสนุนให้สื่อสารกัน องค์กรนี้จึงมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทุกภาคส่วนและความร่วมมือระหว่างตัวแทนขายก็เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ยึดถือค่านิยมองค์กร

วิดีโอถ่ายทอดสดช่วยให้ผู้นำพูดคุยโต้ตอบกับพนักงานทุกระดับและรักษาความสอดคล้องในการแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับค่านิยมของบริษัทซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเมื่อทีมต่างๆ ต้องปรับตัวเข้ากับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

"การใช้ Workplace เป็นส่วนหนึ่งในการปรับภาพลักษณ์องค์กรช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับทีมผู้บริหารของเรา รวมทั้งเครือข่ายตัวแทนทั่วโลกด้วย Workplace ช่วยให้เราสามารถแชร์ความเห็นและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเชิงวิเคราะห์ที่ช่วยเสริมสร้างธุรกิจเพื่อช่วยพัฒนาแบรนด์ได้"

Dev Sarkar

Cara Whitely

CMO

ฟีเจอร์หลัก