Danone

ให้อำนาจแก่ผู้คน 100,000 คนเพื่อแชร์ไอเดียไปทั่วโลก

อุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหาร

ขนาดของบริษัท

100,000 คน

ภูมิภาค

ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Danone เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านอาหาร บริษัทมีพันธกิจที่จะสร้างอนาคตให้สดใสขึ้นด้วยการมีสุขภาพที่ดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น และโลกที่ดีขึ้นผ่านพันธสัญญาในการดำเนินการเพื่อความสำเร็จของธุรกิจและความก้าวหน้าของสังคม

แพลตฟอร์มการสื่อสารก่อนหน้านี้ของ Danone มีอัตราการมีส่วนร่วมต่ำเนื่องจากประสบการณ์การใช้งานที่น่าเบื่อและขาดความสร้างสรรค์

บริษัทต้องการเพิ่มประสบการณ์และวัฒนธรรมยุคดิจิทัลของพนักงานของ Danone ด้วยการเชื่อมโยงพนักงาน 100,000 คนจากสำนักงานใหญ่ไปจนถึงการปฏิบัติงานภาคสนามทั่วโลก Danone ต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมและแชร์ไอเดีย และรับผลประโยชน์จากความรู้ของผู้อื่น

Workplace ช่วยได้อย่างไร

จุดประกายการแชร์ข้อมูล

แม้กรรมการ 15 คนของ Danone จะอยู่กันคนละที่ทั่วโลก แต่พวกเขาก็ใช้ Workplace เพื่อลดการใช้อีเมล แชร์ข่าวกรองคู่แข่งและหารือประเด็นต่างๆ

การจัดการโปรเจ็กต์

Workplace ได้ลดการโทรและประชุมเป็นกลุ่มใหญ่ๆ โดย Workplace ได้มอบพื้นที่ส่วนกลางเพื่อโพสต์รายงานการประชุมและรวบรวมความเห็น

ชุมชน

Workplace ได้สร้างเสริมความเป็นชุมชนให้เด่นชัดขึ้นไปทั่วสภาพทางภูมิศาสตร์และแผนกต่างๆ พนักงานได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านการใช้การกลุ่มในการดำเนินการในทีมหรือโปรเจ็กต์ โดยให้พนักงานได้ถูกใจและแสดงความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการบนโพสต์ต่างๆ

“ทั้งใช้งานง่าย เรียนรู้ได้ และทุกคนต่างก็ใช้งาน ตั้งแต่กรรมการบริหารไปจนถึงทีมโปรเจ็กต์ของเรา ผมเห็นได้ถึงความแตกต่างในวิธีการทำงานร่วมกันของเรา เราทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างความรู้สึกให้ Danoners ทั่วโลกรักชุมชนมากขึ้น”

Francisco Camacho

Francisco Camacho

รองประธานบริหารบริษัท Waters

ฟีเจอร์หลัก

งานกิจกรรม

สร้างบัญชี

อีเมลของคุณ