Decathlon

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันของธุรกิจขายปลีก

อุตสาหกรรม

การค้าปลีก

ขนาดของบริษัท

750

ภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก

Decathlon คือบริษัทของผู้ชื่นชอบกีฬาเพื่อผู้ที่ชื่นชอบกีฬาด้วยกัน โดยมีหน้าร้าน Decathlon 1500 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานมากกว่า 80 สัญชาติที่พูดภาษากว่า 40 ภาษา Decathlon ให้คุณค่ากับความหลากหลายและการสนทนาแบบเปิดกว้าง แต่บางครั้งการปรับการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันและการทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมอาจเป็นความท้าทายได้ องค์กรหลากหลายเชื้อชาติที่มีสำนักงานตั้งอยู่ห่างออกไปครึ่งโลกในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมอย่างเอเชียแปซิฟิกรับมือกับความท้าทายในการสื่อสาร ดึงดูดให้พนักงานมีส่วนร่วม และรักษาชุมชนที่เหนียวแน่นได้อย่างไร Decathlon พบคำตอบใน Workplace

Workplace นำเสนอทีมงานที่สิงคโปร์ของ Decathlon ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายที่มอบการสื่อสารเชิงโต้ตอบและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรแบบราบตามแผนผังของบริษัท และเมื่อต่อยอดวัฒนธรรมของการสนทนาแบบเปิดกว้างของบริษัท Workplace จึงได้กลายเป็นพื้นที่ของผู้คนที่แม้จะอยู่ในภูมิภาคอื่นหรือมีวัฒนธรรมต่างออกไป ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอีก จึงเป็นผลให้พนักงานทุกคนทำงานเป็นทีมเดียวกัน

ผลลัพธ์

>90% ของพนักงานบอกว่าพวกเขามีความสุขกับการทำงาน

76% ของพนักงานทั้งหมดใช้งาน Workplace ทุกสัปดาห์

Workplace ช่วยได้อย่างไรบ้าง

ทำให้การสนทนาง่ายดายขึ้น

ความล่าช้าในการสื่อสารและการสื่อสารที่ผิดพลาดเป็นปัญหาที่พบบ่อยทางอีเมล ในสิงคโปร์ พนักงานของ Decathlon ใช้กลุ่ม Workplace เพื่อให้มีการโต้ตอบกันอย่างทันที และรู้สึกว่าสื่อสารให้เข้าใจตรงกันได้ง่ายขึ้น พวกเขาสามารถสื่อสารให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันได้ ตั้งแต่เรื่องการแปลไปจนถึงโครงการริเริ่มทางการตลาดที่นำโดยสำนักงานใหญ่ในฝรั่งเศส และขอคำชี้แจงที่ละเอียดขึ้นได้ทุกเมื่อผ่านการพูดคุยและแชทบน Workplace

จุดประกายความต้องการมีส่วนร่วมของพนักงาน

Workplace ทำให้ Decathlon ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทที่โดดเด่นได้ โดยหนึ่งในนั้นก็คือการสื่อสารที่โปร่งใสและเปิดกว้าง ซึ่งทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่กลมเกลียวกัน ตอนนี้ แพลตฟอร์มนี้เองก็เป็นพื้นที่ที่พนักงานของ Decathlon สามารถมีการสนทนาที่เปิดกว้างและแสดงความคิดเห็นได้

เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการมีส่วนร่วมของพนักงานบน Workplace ให้สูงสุด ฝ่ายบริหารที่สำนักงานของ Decathlon สิงคโปร์จึงได้ดำเนินมาตรการเพิ่มเติมโดยเปิดตัวบอทสำรวจความสุขของพนักงานบน Workplace ฝ่ายบริหารของ Decathlon สามารถทำความเข้าใจความรู้สึกโดยรวมส่วนหนึ่งของพนักงานแต่ละคนในระดับร้านค้า/แผนกได้อย่างรวดเร็ว และสามารถโต้ตอบกับพวกเขาได้อย่างทันทีโดยการเริ่มการสนทนากับบอท

ส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีอิสระและก้าวสู่อนาคต

โครงสร้างตามแผนผังองค์กรที่ใหญ่ที่สุดของ Decathlon สนับสนุนการสื่อสารแบบคล่องตัวซึ่งขับเคลื่อนนวัตกรรม และ Workplace ก็กำลังขยายคุณสมบัตินี้ โดยพิสูจน์ให้เห็นว่า Workplace เป็นชุมชนที่เป็นส่วนตัวโดยคงความเป็นมืออาชีพไปด้วยกัน ซึ่งพนักงานของ Decathlon สามารถแชร์ มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะมีตำแหน่งงานใด หรืออยู่แผนกใดก็ตาม

การสื่อสารที่มีการโต้ตอบ การสื่อสารที่เกิดขึ้นทันที และวัฒนธรรมการรวมเป็นหนึ่งเดียวมาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องนี้ ช่วยพัฒนาความสร้างสรรค์ของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และกระตุ้นความรู้สึกถึงความเป็นอัตโนมัติและนวัตกรรมที่สมบูรณ์ได้ หนึ่งในพนักงานของ Decathlon ในสิงคโปร์พัฒนา ‘Blue Bag Project’ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการจัดการด้วยตัวเองผ่าน Workplace โปรเจ็กต์นี้เองเป็นไอเดียการออกแบบกระเป๋า Decathlon ที่ใช้งานได้อย่างยั่งยืนที่มีการวิเคราะห์ผลจากความเห็นของคนจำนวนมากและมีการดำเนินการซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง โดยไอเดียสุดท้ายนี้ก็จะนำไปใช้ในร้านค้าจริงๆ

“นึกไม่ออกเลยว่าจะต้องมีใครฝึกอบรมวิธีใช้ Workplace ไปทำไม เพราะพนักงานของเราสามารถใช้งานได้ทันที”

Laurent Petit

Laurent Petit

หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร

ฟีเจอร์หลัก

สร้างบัญชี

อีเมลของคุณ