GovTech

เชื่อมต่อผู้นำและพนักงาน

อุตสาหกรรม

ภาครัฐ

ภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก

หน่วยงานด้านเทคโนโลยีของรัฐบาลสิงคโปร์หรือ GovTech ก่อตั้งขึ้นหลังจากการปรับโครงสร้างในปี 2016 เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลของภาครัฐ GovTech ต้องการจะทำให้ผู้คนจาก 60 เขตที่ตั้งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความร่วมมือ และเชื่อมต่อกันได้เป็นทีม

หน่วยงานต้องการแพลตฟอร์มมือถือในการสร้างแรงบันดาลใจและดึงดูดพนักงานให้มีส่วนร่วมกับการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ GovTech ระหว่างเส้นทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงนี้

Workplace ช่วยได้อย่างไร

นำพาพนักงานให้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน

GovTech ใช้ Workplace เพื่อแชร์ความคิดสร้างสรรค์ให้พนักงานได้ร่วมกันสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้หน่วยงาน ฟีเจอร์ของโพลล์ช่วยให้พนักงานได้ตั้งชื่อและสร้างโลโก้ใหม่ให้แก่หน่วยงาน

แชร์แรงบันดาลใจ

GovTech แชร์อัพเดตและรวบรวมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของผู้คนที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมเหล่านี้ของหน่วยงาน ผู้นำใช้ Workplace เพื่อจดจำ “เบื้องหลัง” แห่งความสำเร็จ

การให้อำนาจผ่านการสนทนา

การสื่อสารภายในลื่นไหลและตรงประเด็นมากขึ้น พนักงานรู้สึกว่าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรู้สึกต่อโพสต์ใน Workplace ได้ดีกว่าการใช้งานอีเมล

สร้างความเป็นกันเองให้แก่ผู้นำ

ผู้นำใช้ Workplace เพื่อโพสต์ความคิดเห็นส่วนตัว เช่น เมื่อ Jacqueline Poh ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO แชร์ข้อความไว้อาลัยให้แก่อดีตประธานาธิบดีสิงคโปร์ นายเอส.อาร์. นาธาน

“Workplace กำลังช่วยเราทำลายกำแพงโดยการมุ่งปฏิบัติภารกิจเป็นทีม เรากำลังช่วยให้ทุกคนสื่อสาร ร่วมมือ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ง่ายขึ้นขณะที่เราจัดการกับความท้าทายในภายภาคหน้า”

Jacqueline Poh

Jacqueline Poh

ประธานบริหาร

ฟีเจอร์หลัก

โพลล์

สร้างบัญชี

อีเมลของคุณ