LTI

ทางออกเพื่อการแก้ปัญหาที่หลักแหลมกว่าที่ LTI

อุตสาหกรรม

การบริการด้าน IT

ขนาดของบริษัท

23,000 คน

ภูมิภาค

ทั่วโลก

At Larsen & Toubro Infotech (LTI), the motto ‘Let’s Solve’ is a code of honour to work by. LTI เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการบริการด้าน IT โดยร่วมมือกับบริษัทห้างร้านล้ำสมัย เช่น Oracle, SAP และ Salesforce เพื่อจัดหาวิธีแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีที่หลากหลายให้แก่ลูกค้ามากกว่า 300 รายทั่วโลก

LTI เป็นหนึ่งในผู้ใช้ Workplace รายแรกเมื่อเดือนเมษายน 2016 เนื่องจาก LTI มีบุคลากรกว่า 23,000 คนจากออฟฟิศที่แตกต่างกัน 27 แห่ง ทีมบริหารจัดการของ LTI จึงต้องเสาะหาช่องทางที่ฉับไวเพื่อรวบรวมกำลังคนของตนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับขั้นตอนต่างๆ ภายในองค์กรที่มีความล่าช้า

ผลลัพธ์

73%คือการส่งอีเมลที่ลดลงต่อเดือนทั่วทั้งบริษัท

85%คือค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ลดลงสำหรับการอบรมโปรแกรม iLead

45%คือประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นของเวลาที่ใช้สำหรับให้ความช่วยเหลือด้าน IT ผ่านบอทแชท IT

Workplace ช่วยอะไรบ้าง

ทำให้ LTI เป็นจุดสนใจของคนรุ่นใหม่มากความสามารถ

LTI สามารถใช้ประโยชน์จากการว่าจ้างเด็กจบใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญสำหรับเฟ้นหาบุคลากรที่มีความสามารถ ทีมสรรหาเด็กจบใหม่ของ LTI จะยื่นข้อเสนอให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประจำทุกปี ในช่วงที่วิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศอินเดียเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม จากนั้นนักศึกษาเหล่านี้จะใช้อีเมลของตนเพื่อเข้ารับการแนะนำเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีหลายบริษัท (MCG) ซึ่งเป็นกลุ่มระหว่างนักศึกษาและสมาชิกทีมทรัพยากรบุคคลของ LTI นักศึกษาสามารถใช้กลุ่มนี้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ LTI ในฐานะนายจ้าง รวมไปถึงสอบถามพนักงานปัจจุบันว่าการทำงานที่บริษัทนี้เป็นอย่างไรและติดต่อกับเด็กจบใหม่คนอื่นๆ ที่จะร่วมงานกับ LTI

Workplace ลดปริมาณอีเมลจำนวนมากจากนักศึกษาลงไปได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังรับมือกับความท้าทายในการรักษาระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาไปจนถึงวันเริ่มทำงานของพวกเขา

การสร้างบอทเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการงานช่วยเหลือด้าน IT และทรัพยากรบุคคลสำหรับกำลังคนกว่า 23,000 รายนั้นเป็นงานยักษ์ ก่อนที่จะนำ Workplace มาใช้ ทีม IT และทีมทรัพยากรบุคคลของ LTI ต้องจัดการกับคำถามที่ส่งเข้ามากว่า 30,000 คำถามต่อเดือน – ซึ่งคำถามมากมายเหล่านั้นเป็นคำถามง่ายๆ ที่ไม่ต้องอาศัยมนุษย์ตอบ

LTI ได้สร้างบอท Workplace Chat สองตัวภายในองค์กร ได้แก่ บอท iAssist และบอท HR บอททั้งสองนี้จะแก้ปัญหาจากคำร้องขอต่างๆ เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ การปลดล็อกบัญชีผู้ใช้และการตรวจสอบจำนวนวันลาที่เหลือ ภายในระยะเวลา 4 เดือนแรกที่ปล่อยบอท iAssist ออกมา 35% ของกิจกรรมช่วยเหลือพื้นฐานเป็นการทำงานอัตโนมัติผ่านบอท Workplace ผลลัพธ์ที่ LTI ได้รับนั้นคือการยกระดับประสิทธิภาพและศักยภาพในการผลิต โดยเวลาที่ใช้สำหรับแก้ปัญหาคำร้องเรียนต่างๆ พัฒนาขึ้นถึง 45%

การพัฒนาการฝึกอบรมและบทสรุปสำคัญ

'iLead' เป็นหนึ่งในโปรแกรมฝึกอบรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ LTI โดยเป็นการริเริ่มเตรียมความพร้อมให้กับดาวรุ่งในแวดวงธุรกิจเพื่อเข้ารับบทบาทผู้นำ การเรียนส่วนใหญเกิดขึ้นผ่าน Workplace ในรูปแบบของการมอบหมายงานรายสัปดาห์และการอภิปราย โดยเปิดให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันและกันได้ สำหรับกลุ่มผู้เรียนหลักสูตร iLead แต่ละกลุ่ม ทีมฝึกอบรมของ LTI จะสร้างกลุ่มส่วนตัวใหม่และใช้เนื้อหาอย่างเช่น วิดีโอเสริมสร้างความเป็นผู้นำ บทความเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงบันทึกวิดีโอสัมมนาผ่านเว็บเพื่อสอนโมดูลต่างๆ

ผลจากการสร้างศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ใน Workplace คือ LTI ประสบความสำเร็จในการลดเวลาการฝึกอบรมได้ถึง 60% อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการฝึกอบรมไปกว่า 85% เนื่องจากการจัดหลักสูตรผ่านทาง Workplace สามารถลดภาระค่าเดินทาง ค่าที่พัก รวมไปถึงค่าห้องเรียนเพิ่มเติมของผู้เข้าร่วมอบรมได้

“Workplace ได้พัฒนาศักยภาพด้านการเชื่อมต่อและความร่วมมือของบริษัทเราขึ้นมาหลายระดับ” สิ่งนี้ได้สร้างความตระหนักรู้ในแง่ของความโปร่งใสและการเข้าถึงความเป็นผู้นำจากทุกระดับ Workplace ส่งผลในวงกว้าง อีกทั้งยังช่วยให้เรานำเสนอประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับจากการทำงานที่ LTI ในรูปแบบใหม่

Aftab Zaid Ullah

Aftab Zaid Ullah

Chief Operating Officer ประจำ LTI

ฟีเจอร์หลัก

ดาวน์โหลดตอนนี้

สร้างบัญชี

อีเมลของคุณ