Made.com

ก้าวไปข้างหน้าพร้อมรักษาวัฒนธรรม

อุตสาหกรรม

การค้าปลีก

ภูมิภาค

ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Made.com ให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการส่ือสารที่เหนียวแน่น เช่นเดียวกับธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วอื่นๆ Made.com ต้องการใช้อีเมลให้น้อยลง แต่เครื่องมือที่พวกเขาลองใช้กลับไม่มีใครนำไปใช้

บริษัทต้องการจะยึดถือวัฒนธรรมไว้ท่ามกลางการเติบโตที่ก้าวกระโดด

Workplace ช่วยได้อย่างไร

การสร้างแรงบันดาลใจให้ทีม

เพื่อนร่วมงานทุกคนรู้สึกเชื่อมต่อกันได้ใกล้ชิด ไม่ว่าจะนั่งอยู่ตรงไหนของบริษัท Made.com ใช้กลุ่มขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร และสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานในการบรรลุวัตถุประสงค์ของพวกเขา

หนึ่งภาพแทนคำนับพัน

Workplace สามารถรองรับรูปภาพ วิดีโอ และการแพร่ภาพสดซึ่งได้เปลี่ยนความร่วมมือทางธุรกิจให้ผูกติดกับการสื่อสารด้วยภาพ

ข้อมูลเชิงลึกของตลาด

Made.com ได้สร้างรายการอีเมล “จับตาคู่แข่ง” ขึ้นมาใหม่เป็นกลุ่ม Workplace ขนาดใหญ่ที่กำลังใช้งานอยู่ เมื่อผู้คนโพสต์การอัพเดตกิจกรรมของคู่แข่ง เราก็จะได้ข้อมูลเชิงลึกมีเป็นประโยชน์ให้แก่ทีมการตลาดและสินค้า

“เรากำลังทำให้ made.com เป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม ไอเดียและแรงบันดาลใจของเราพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังคงพัฒนาต่อไปเพื่อไปสู่การเป็นบริษัทที่คู่แข่งต้องจับตามอง”

Annabel Kilner

Annabel Kilner

ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย

ฟีเจอร์หลัก

สร้างบัญชี

อีเมลของคุณ