REMA 1000

REMA 1000 ผู้ประกอบการการขายปลีกสัญชาตินอร์เวย์ใช้ Workplace เพื่อสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเอง เช่น การเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติและการเตรียมการของผู้จัดการร้าน

อุตสาหกรรม

การค้าปลีก

ขนาดของบริษัท

23,000 คน

ภูมิภาค

ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สร้างบัญชี

อีเมลของคุณ