โรงพยาบาล Tan Tock Seng

สร้างความร่วมมือให้เป็นกิจวัตรในด้านการดูแลสุขภาพ

อุตสาหกรรม

การดูแลสุขภาพ

ขนาดของบริษัท

8,000

ภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก

โรงพยาบาล Tan Tock Seng (TTSH) ก่อตั้งในปี 1844 ด้วยพนักงาน 8,000 คน แผนกสุขภาพ 45 แผนก และศูนย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอีก 16 แห่ง เราจึงเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสหวิทยาการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสิงคโปร์ในปัจจุบัน

เนื่องด้วยพนักงานที่มีครอบคลุมทั่วทุกอาคารและภายในชุมชน พร้อมระบบการติดต่อสื่อสารภายในที่ประกอบด้วยอีเมล โฟลเดอร์ที่แบ่งบัน อินทราเน็ตและการประชุม TTSH ทราบดีว่าจำเป็นต้องมีทางออกที่ให้ความสำคัญด้านการใช้อุปกรณ์มือถือ เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ร่วมงานที่กำลังพัฒนาต่อเนื่อง ในปี 2016 TTSH เลือกใช้ Workplace โดย Facebook ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์หลากหลายสาขาแห่งแรกของโลกที่ทำเช่นนั้น

ผลลัพธ์

79%บัญชีผู้ใช้ที่เปิดใช้งานแล้ว

Workplace ช่วยอะไรบ้าง

เสริมพลังให้กับงานประจำวัน

หนึ่งในกลุ่ม TTSH ยอดนิยมที่สุดประกอบด้วยทีมจัดการอาคารสถานที่ ทีมดูแลทำความสะอาด ทีมรักษาความปลอดภัย และทีมบริหารงานธุรการ โดยดำเนินงานร่วมกัน ในอดีต ข้อบกพร่องภายในโรงพยาบาลจะต้องรายงานผ่านสายด่วนหรืออีเมลไปที่แผนกช่วยเหลือเท่านั้น แต่ด้วย Workplace พวกเขาสามารถถ่ายภาพน้ำรั่วจากเครื่องปรับอากาศ แชร์ในกลุ่ม และคาดหวังได้ว่าทีมที่เกี่ยวข้องจะตอบกลับอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กลุ่ม TTSH ยังทำให้พนักงานสามารถขอบคุณต่อพนักงานที่แก้ไขข้อบกพร่องได้โดยตรงและเปิดเผย ซึ่งทำไม่ได้ถ้าใช้สายด่วนที่ไม่เห็นหน้ากัน

การติดต่อสื่อสารในหลักสูตรการพยาบาลทั้งหมดย้ายไปที่ Workplace พยาบาลและผู้ดูแลสามารถติดต่อกันได้หลังสิ้นสุดหลักสูตรแล้ว ทั้งยังสามารถปรึกษาอาจารย์พยาบาลด้านการใช้ทักษะใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย

การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นคุณค่าพื้นฐานอันสำคัญของ TTSH และการพัฒนาพนักงานด้วยหลักปฏิบัติ กระบวนการ มาตรฐานใหม่ๆ นั้นเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน พนักงานกว่า 35% ใช้ Workplace อย่างสม่ำเสมอ การเรียนรู้จึงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่ยุ่งยาก ผู้จัดการออกโพลล์และแบบทดสอบในกลุ่ม และเผยแพร่เอกสารการเรียนรู้ผ่านฟีดข่าวเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยที่ยังสามารถมุ่งเน้นบทเรียนที่เกี่ยวข้องอยู่

ในปี 2017 แคมเปญที่สร้างขึ้นบน Workplace ชื่อว่า Challenge-A-Rule ขอคำแนะนำด้านการปรับปรุงจากพนักงานทุกแผนกและทุกระดับความอาวุโส กฎและขั้นตอนของโรงพยาบาลทั้งหมด 15 ข้อได้รับความท้าทายตั้งแต่เรื่องการดูแลผู้ป่วยไปจนถึงนโยบายทรัพยากรบุคคล

ขับเคลื่อนอนาคตอัตโนมัติ

TTSH นำเสนอบอท 3 ตัวเพื่อดำเนินขั้นตอนอัตโนมัติภายในโรงพยาบาล ให้พนักงานใช้เวลาจัดการระบบน้อยลง และให้เวลาใส่ใจและช่วยชีวิตผู้ป่วยมากขึ้น

บอทไดเรกทอรีช่วยให้ผู้คนสามารถค้นหาสายด่วนคลินิกได้ทุกที่ทุกเวลา และมีบอทแปลภาษาแสดงชื่อแผนกและหน้าที่ของแผนกด้วยภาษาราชการของประเทศสิงคโปร์ทั้ง 4 ภาษา บอทรูปแบบสั้นช่วยให้พนักงานตรวจสอบความหมายของอักษรย่อและคำย่อผ่าน Work Chat หรือโพสต์และความคิดเห็น บอทช่วยค้นหายาจะทำงานเป็นคลังเสมือนจริงของชื่อยา ข้อมูลผู้ผลิต และรูปภาพของบรรจุภัณฑ์และยา บอทเหล่านี้ช่วยให้ TTSH ทำภารกิจบริการ ดูแล และรักษาผู้คนได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“พยาบาลเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดของพนักงานที่โรงพยาบาล Tan Tock Seng เพราะพยาบาลทำงานในสถานที่และกะที่แตกต่างกัน Workplace จึงช่วยให้เราพัฒนาชุมชนที่เชื่อมกันได้ โดยที่โรงพยาบาลมีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นและมีระบบการจัดการที่ซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

Yong Keng Kwang

Yong Keng Kwang

หัวหน้าพยาบาลที่โรงพยาบาล Tan Tock Seng

ฟีเจอร์หลัก

ดาวน์โหลดตอนนี้

สร้างบัญชี

อีเมลของคุณ