WhiteHat Jr

WhiteHat Jr ดำเนินปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถให้กับครีเอเตอร์รุ่นต่อไปด้วยการคัดเลือกคุณครูที่มีฝีมือระดับโลกและทีมเทคโนโลยีภายในองค์กร การสอนวิธีเขียนโค้ดให้กับเด็กในวัยประถมที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 14 ปีทั่วโลก จะทำให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะทางด้านไอทีได้มากขึ้น

อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการศึกษา

ขนาดของบริษัท

11,000 คน

ภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก

ความท้าทาย

WhiteHat Jr ต้องการให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและรู้สึกถึงความเป็นชุมชน เพราะองค์กรนี้มีคุณครูที่เป็นผู้หญิงล้วนจำนวนถึง 11,000 คนกระจายตัวอยู่ทั่วอินเดีย ก่อนหน้านี้ คุณครูเหล่านี้ใช้แพลตฟอร์มการสื่อสารหลากหลายแพลตฟอร์มที่มักเกิดความขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากมีจำนวนข้อความที่ส่งภายในองค์กรเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง เนื่องจากบริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณครูทั้งหลายจึงต้องการแพลตฟอร์มแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ใช้งานง่ายและครบวงจรซึ่งส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารและการมีส่วนร่วมที่ราบรื่น

ทำไมต้องใช้ Workplace

อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้เหล่าคุณครูแทบไม่ต้องฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเลย Workplace ได้กลายมาเป็นแพลตฟอร์มสำหรับพนักงานของ WhiteHat Jr ที่กระจายตัวอยู่ทั่วอินเดียเพื่อใช้ในการสื่อสาร แบ่งปันความรู้และข้อเสนอแนะ รวมถึงเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้เหล่าคุณครูสามารถสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคุณครูด้วยกันและกับบุคลากรในองค์กรคนอื่นๆ ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และผู้นำก็สามารถรับฟังความเห็นอันมีค่าจากคุณครูและทีมงานได้

ผลลัพธ์

อัตราการใช้งานแพลตฟอร์ม 99%

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงสร้างพื้นฐานลดลง 80%

ผู้ใช้ 80% มีส่วนร่วมกับ
โพสต์รายสัปดาห์

Workplace มีประโยชน์อย่างไร

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

WhiteHat Jr กลายเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรที่น้อมรับคำติชม รับฟัง และเอาใจใส่พนักงาน ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรนี้เกิดขึ้นได้เพราะ Workplace ในองค์กรมีกลุ่มมากกว่า 2,000 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มสร้างขึ้นสำหรับโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉลองวันครบรอบการทำงาน การให้รางวัลแก่คุณครู การแลกเปลี่ยนแหล่งข้อมูลกันเพื่อช่วยคุณครูปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น และแน่นอนว่าต้องมีกลุ่มสำหรับติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรด้วย การส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวกันผ่าน Workplace ทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานลงได้อย่างมาก

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

WhiteHat Jr. ทราบว่าทุกคนมีความคิดเห็น การมอบช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้กับพนักงานและผู้นำระดับสูงได้ช่วยทลายกำแพงระหว่างฝ่ายต่างๆ และลำดับขั้นของพนักงานลง พนักงานสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายได้โดยตรงด้วยการแสดงความคิดร่วมกันบน Workplace การทำเช่นนี้ส่งผลให้ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนและแจ้งการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายได้อย่างรวดเร็ว

ความสอดคล้องในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร

Workplace ได้ปรับปรุงการสื่อสารของ WhiteHat Jr ในทุกระดับขององค์กร การสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างบนแพลตฟอร์มเดียวทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนจะได้รับข้อมูลที่ตรงกัน เมื่อใช้ข้อมูลเชิงลึก ผู้นำจะสามารถตรวจสอบและแก้ไขวิธีดำเนินงานของตนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของตนจะถึงผู้คนเหมาะสม วิธีการที่ตรงเป้าหมายนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มและทำให้พนักงานทุกแผนกมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน

การลดต้นทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การใช้รหัสการเข้าถึงและการผสานการทำงานแบบกำหนดเองทำให้องค์กรสามารถลดการสอบถามเพื่อขอความช่วยเหลือลงได้ ส่งผลให้ทีมไอทีมีเวลาให้ความสนใจกับสิ่งที่สำคัญกว่ามากขึ้น

"Workplace สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับคุณครูผู้เชี่ยวชาญของเราทั้ง 11,000 คนผ่านกลุ่มที่เหนียวแน่นและเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งช่วยสร้างการสื่อสาร แนวคิด และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แน่นแฟ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในระดับโลกไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติภารกิจของ WhiteHat Jr เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับครีเอเตอร์รุ่นต่อไป"

Karan Bajaj

Karan Bajaj

CEO ของ Whitehat Jr

ฟีเจอร์หลัก