การปรับปรุงการสื่อสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์

การใช้ Workplace เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนไปสู่การทำงานแบบไฮบริด

Valet Living มีบุคลากรหน้างานที่นำไปใช้ถึง 75% ได้อย่างไร

การมีส่วนร่วมของพนักงานเพิ่มขึ้น 40% ด้วย Workplace

การเชื่อมต่อและการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนระดับโลก

การปรับปรุงการสื่อสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์

การใช้ Workplace เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนไปสู่การทำงานแบบไฮบริด

ดูกรณีศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจ

ดูว่าองค์กรเช่นคุณจะใช้ Workplace ในการเชื่อมต่อพนักงานและเพิ่มการทำงานร่วมกันได้อย่างไร

“การใช้ Workplace by Facebook ทำให้เราสามารถมีแพลตฟอร์มที่จะช่วยสร้างการเชื่อมต่อแก่พนักงานของเราทั่วโลก"

Filippo Catalano
ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

“Workplace เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และทำให้ทีมทั่วโลกได้เห็นหน้าค่าตากัน เรากำลังล้มเลิกการทำงานแบบตัวใครตัวมัน และส่งเสริมการสื่อสารระหว่างการทำงาน ตลอดจนกระตุ้นการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในหมู่พนักงานที่ห่างไกล ซึ่งจุดประกายความสนุกสนานในตัวเราได้ดีทีเดียว”

Richelle Luther
SVP และผู้บริหารระดับสูงสุดแผนกทรัพยากรมนุษย์

"พนักงานของเราเป็นผู้แนะนำสิ่งต่างๆ ที่เราทำใน Valet Living และ Workplace คือเครื่องมือที่มีค่ามหาศาลที่ช่วยเชื่อมต่อเรากับบุคลากรหน้างานได้โดยตรง ผมสนุกกับการเข้าไปใช้งาน Workplace เป็นประจำทุกวัน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากพนักงาน และได้เห็นงานที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขาทำกันอยู่ด้วยตาตัวเอง"

Shawn Handrahan
ประธานบริษัทและ CEO

"เพื่อความเปิดกว้างและตรงไปตรงมาซึ่งเป็นคติประจำใจของเรา เราจึงได้ออกแบบออฟฟิศให้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่การสนทนาและการทำงานร่วมกันอย่างไร้อุปสรรค ซึ่ง Workplace ก็ได้ยกระดับคติพจน์นี้ไปอีกขั้น"

George Chan
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลระดับอาวุโส

“การใช้ Workplace by Facebook ทำให้เราสามารถมีแพลตฟอร์มที่จะช่วยสร้างการเชื่อมต่อแก่พนักงานของเราทั่วโลก"

Filippo Catalano
ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

“Workplace เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และทำให้ทีมทั่วโลกได้เห็นหน้าค่าตากัน เรากำลังล้มเลิกการทำงานแบบตัวใครตัวมัน และส่งเสริมการสื่อสารระหว่างการทำงาน ตลอดจนกระตุ้นการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในหมู่พนักงานที่ห่างไกล ซึ่งจุดประกายความสนุกสนานในตัวเราได้ดีทีเดียว”

Richelle Luther
SVP และผู้บริหารระดับสูงสุดแผนกทรัพยากรมนุษย์