แก้งานยุ่งได้ไม่ยาก: 7 ขั้นตอนในการเชื่อมต่อและส่งเสริมบุคลากรหน้างาน

85% ของบุคลากรหน้างานรู้สึกว่าตนห่างเหินกับสำนักงานใหญ่ เรียนรู้วิธีเอาชนะปัญหานี้ด้วยการปรับวิธีมีส่วนร่วมกับพนักงานให้ง่ายขึ้น

ดาวน์โหลดเลย

7 ขั้นตอนในการเชื่อมต่อและส่งเสริมบุคลากรหน้างาน

* ช่องที่ต้องกรอก
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว จะถือว่าคุณเข้าใจและยินยอมให้เราสามารถใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้สำหรับติดต่อคุณเกี่ยวกับคำขอนี้ได้ ทั้งนี้ คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ

ปรับปรุงวิธีการเชื่อมต่อกับบุคลากรหน้างานให้ง่ายขึ้น

เมื่อเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลก การเชื่อมต่อบุคลากรหน้างานเข้ากับสำนักงานใหญ่กลายเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ต้องให้ความสำคัญ แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรต้องแน่ใจว่าการมีส่วนร่วมรูปแบบใหม่นี้จะไม่ซับซ้อนมากเกินไปหรือสร้างภาระงานจนเกินความจำเป็น

แล้วคุณจะเชื่อมต่อกันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร

ดาวน์โหลด 7 ขั้นตอนในการเชื่อมต่อและส่งเสริมบุคลากรหน้างาน เพื่อค้นหาคำตอบว่า Workplace ช่วยให้คุณสื่อสารกับบุคลากรหน้างานอย่างทั่วถึงและเปิดโอกาสให้ผู้คนเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นได้อย่างไร