การสร้างวัฒนธรรมที่เชื่อมต่อถึงกันสำหรับผู้ทำงานทางไกล

โควิด-19 ได้กลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนไปทำงานจากทางไกลอย่างกะทันหันโดยที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน อีกทั้งวิกฤตการณ์นี้ยังสร้างความท้าทายครั้งใหม่ให้กับผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรม

เมื่อเราเริ่มฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง ความใส่ใจในวิธีการสร้างวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย วัฒนธรรมคือกาวที่จะประสานทั้งองค์กรเข้าด้วยกันในช่วงสัปดาห์และเดือนที่กำลังจะใกล้เข้ามานี้ ดังนั้นคุณจึงควรวางแผนรับมือให้ดี

ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง

คำบรรยาย: แสดงบนหน้าจอ

บทถอดเสียง: แสดงในวิดีโอย้อนหลัง

Sameer Chowdhri

หัวหน้าฝ่ายโซลูชั่นทรัพยากรบุคคลระดับโลก

Workplace from Meta

คุณจะพบกับเนื้อหาต่อไปนี้ในการสัมมนาออนไลน์

  • การทำงานจากทางไกลจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติหลังจากพ้นวิกฤตในปัจจุบันได้อย่างไร
  • เหตุผลที่คุณต้องให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าที่เคย
  • แนวทางที่ดีที่สุดในการขยายวัฒนธรรมองค์กรไปสู่พนักงานที่ทำงานจากทางไกล

การสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับคุณ หากคุณเป็น:

  • ผู้จัดการหรือผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและแน่นแฟ้นมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่ต้องการคำแนะนำเพื่อพัฒนาองค์กรให้เชื่อมต่อถึงกันมากยิ่งขึ้น
  • ผู้บริหารอาวุโสที่ต้องการข้อมูลและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการสื่อสารจากบนลงล่าง