CEO คาดหวังให้หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลแก้ไขปัญหาการไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพนักงาน

องค์กรต่างๆ ส่วนใหญ่มักไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน นี่เป็นเหตุผลที่พนักงาน 87% ทั่วโลกไม่มีส่วนร่วมในที่ทำงาน นี่คือวิธีการที่หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถแก้ปัญหานี้ได้

กลยุทธ์ 9 ขั้นตอนเพื่อการสื่อสารที่เชื่อมถึงกัน

8 วิธีมอบประสบการณ์ที่เชื่อมถึงกันให้แก่พนักงานสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

องค์กรที่เชื่อมถึงกันจะมีกำไรเพิ่มขึ้น 21% ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 17% และมีอัตราการลาออกลดลง 40% นี่ยังรวมถึงส่วนน้อยของภูมิทัศน์ทางธุรกิจ

ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้โดยการสนับสนุนเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมถึงกัน

  • สร้างชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายในการทำงาน
  • ดูแลพนักงานใหม่ให้ปรับตัวได้เร็วขึ้น
  • ให้พนักงานทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
  • เพิ่มอัตราการอยู่ต่อของพนักงาน

กรอกแบบฟอร์มในหน้านี้เพื่อเข้าถึงขุมทรัพย์ความรู้สุดล้ำค่าและอื่นๆ

สละเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น!

เราต้องการรายละเอียดเพียงเล็กน้อยก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดเนื้อหาที่น่าสนใจนี้

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจกับโปรแกรมนี้ เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว จะถือว่าคุณเข้าใจและยินยอมให้เราโทรติดต่อหาคุณทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ และทราบว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของ Workplace แล้ว