กลับมาเชื่อมต่อกับพนักงานของคุณที่ทำงานจากทางไกล

ดาวน์โหลดคู่มือฟรีฉบับนี้และค้นพบวิธีการเชื่อมต่อกับพนักงานอยู่เสมอ ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานจากที่ใดก็ตาม

ผู้นำฝ่ายการสื่อสารสามารถเชื่อมต่อและส่งเสริมบุคลากรทุกคนในองค์กรได้อย่างไร

80% ของพนักงานทั่วโลกไม่ได้นั่งประจำที่โต๊ะทำงานตลอดทั้งวัน

พนักงานเหล่านี้ทำงานอยู่ในพื้นที่การผลิต ในโรงงาน ภาคสนาม กลางอากาศ หรือบนท้องถนน ฝ่ายการสื่อสารรู้ดีว่าบุคลากรหน้างานและบุคลากรนอกสถานที่คือแหล่งรวมผู้มีความสามารถขนาดใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่สำหรับธุรกิจ

น่าเสียดายที่พนักงานที่มีบทบาทสำคัญส่วนมากไม่มีโอกาสสื่อสารกับองค์กรในวงกว้าง หรือนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ

ในเมื่อตอนนี้เรากำลังฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 ก็ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลง เสียงของพนักงานทุกคนต้องมีผู้รับฟัง