ไร้โต๊ะทำงานแต่ไม่ไร้ความสำคัญ 2021

แบบสำรวจใหม่ทั่วโลกของเราเกี่ยวกับบุคลากรหน้างานและกลุ่มผู้นำระดับสูงได้เปิดเผยว่า พนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานมีความเสี่ยงที่จะออกจากงาน เว้นแต่บริษัทจะให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน อ่านต่อไปเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นและต้องดำเนินการอย่างไร

การสื่อสารทางธุรกิจ | ใช้เวลาอ่าน 10 นาที
employee engagement - Workplace from Meta

Workplace ได้สำรวจเกี่ยวกับประสบการณ์ของบุคลากรหน้างานมาตั้งแต่ปี 2019 รวมถึงได้เปรียบเทียบมุมมองของผู้จัดการสายงานและผู้นำกับการทำงานจริง

เรามักพบการขาดการเชื่อมต่อระหว่างบุคลากรหน้างานและสำนักงานใหญ่อยู่เสมอ ซึ่งเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ดีและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีใครทำอะไรกับปัญหานี้

นั่นเป็นเหตุผลที่เราสร้างรายงาน "ไร้โต๊ะทำงานแต่ไม่ไร้ความสำคัญ: เครื่องมือชี้วัดสำหรับบุคลากรหน้างาน" ประจำปีขึ้นมา เพื่อติดตามเสาหลัก 4 ประการของชีวิตของบุคลากรหน้างานในช่วงเวลาที่วุ่นวายนี้

4 เสาหลักสำหรับประสบการณ์ของบุคลากรหน้างาน

4 เสาหลักสำหรับประสบการณ์ของบุคลากรหน้างาน

1. ความพึงพอใจและการมีอำนาจตัดสินใจ

เสาหลักนี้จะบอกเราว่าบุคลากรหน้างานมีความสุขกับบทบาทปัจจุบันของตนมากน้อยเพียงใด โดยไม่คำนึงว่าการมีส่วนร่วมส่วนบุคคลของพวกเขาจะสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ รวมทั้งบอกถึงขอบเขตที่บุคลากรหน้างานจะมีอิสระในการตัดสินใจและแนะนำไอเดียหรือวิธีการทำงานใหม่ๆ

2. ความเชื่อมั่นในผู้นำ

เสาหลักนี้จะเผยให้เห็นถึงระดับที่บุคลากรหน้างานรู้สึกว่าทีมผู้นำของตนรับฟังและเคารพพวกเขา และเผยให้เห็นถึงความไว้วางใจที่บุคลากรหน้างานมีให้ผู้นำ

3. การเรียนรู้และการเติบโต

ในเสาหลักนี้ เราพิจารณาถึงโอกาสในการฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพที่มอบให้กับบุคลากรหน้างาน รวมถึงพิจารณาว่าการศึกษาและทักษะที่นายจ้างจัดเตรียมให้นั้นมีความเกี่ยวข้องและเพียงพอหรือไม่

4. ความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัย

เสาหลักนี้จะให้มุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับสวัสดิภาพของบุคลากรหน้างาน รวมถึงการที่นายจ้างสนับสนุนด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยทางจิตใจ และความปลอดภัยทางร่างกาย

The four pillars of frontline employee experience

รายงาน "ไร้โต๊ะทำงานแต่ไม่ไร้ความสำคัญปี 2021: เครื่องมือชี้วัดสำหรับบุคลากรหน้างาน" โดย Coleman Parkes (Workplace from Meta สนับสนุนการสำรวจข้อมูลบุคลากรหน้างานจำนวน 7,000 คนและกลุ่มผู้นำระดับสูงจำนวน 1,350 คนในสหราชอาณาจักร สหรัฐฯ แคนาดา บราซิล ฝรั่งเศส เม็กซิโก และออสเตรเลีย), กันยายน - ตุลาคม 2021

สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในปี 2021

สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในปี 2021

สำหรับรายงาน "เครื่องมือชี้วัดสำหรับบุคลากรหน้างานปี 2021" เราได้พูดคุยกับบุคลากรหน้างานจำนวน 7,000 คน และกลุ่มผู้นำระดับสูงจำนวน 1,350 คนในสหรัฐฯ แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส บราซิล เม็กซิโก และออสเตรเลีย

ข่าวดีก็คือ เราพบเหตุที่บ่งชี้ถึงอนาคตที่ดีสำหรับบุคลากรหน้างานใน 7 ประเทศนี้

เป็นที่ชัดเจนว่าบุคลากรหน้างานมีความสำคัญต่อผู้นำของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประสบกับการระบาดใหญ่ทั่วโลก อันที่จริงแล้ว บุคลากรหน้างานมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในทุกองค์กรที่เราสำรวจ โดยมีความสำคัญเพิ่มขึ้น 20% ตั้งแต่ปี 2019*

แต่ก็มีสัญญาณเตือนที่ต้องระวังเช่นกัน นั่นก็คือพนักงานที่ไม่พึงพอใจที่พร้อมจะลาออก 57% ของบุคลากรหน้างานที่ตอบแบบสำรวจกำลังวางแผนที่จะลาออกเพื่อไปรับหน้าที่ที่ได้รับค่าตอบแทนดีกว่า ในขณะที่ร้อยละ 45 กำลังพิจารณาออกจากการเป็นบุคลากรหน้างานโดยสิ้นเชิง

What have we learned in 2021?

การพร้อมใจกันลาออกถือเป็นอุปสรรคที่แท้จริง แต่ผู้นำก็ยังคงมีโอกาสที่จะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของบุคลากรหน้างานอยู่ โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับความเป็นจริงที่บุคลากรหน้างานต้องเผชิญในแต่ละวัน


ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของบุคลากรหน้างานที่ Virgin Atlantic

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของบุคลากรหน้างานที่ Virgin Atlantic

เมื่อพูดถึงการทำความเข้าใจความเป็นจริงในแต่ละวันของบุคลากรหน้างานแล้ว มีซีอีโอเพียงไม่กี่คนเท่านั้นพร้อมที่จะทุ่มเทได้เท่า Shai Weiss แห่ง Virgin Atlantic พนักงานของ Virgin Atlantic ใช้ Workplace มาหลายปีแล้ว เราจึงติดตาม Shai เป็นเวลามากกว่า 24 ชั่วโมงในตอนที่เขากลับมาทำงานหนักร่วมกับลูกเรือ พนักงานในสนามบิน และวิศวกรอีกครั้ง เมื่อพนักงานเหล่านั้นกลับมาจากการพักงานเพื่อสัมผัสกับชีวิตประจำวันของบุคลากรหน้างาน


3 ขั้นตอนในการดำเนินการทันที

3 ขั้นตอนในการดำเนินการทันที

ธุรกิจต่างๆ สามารถทำอะไรได้ทันทีบ้างเพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นสำหรับบุคลากรหน้างานและรักษาความสามารถของพวกเขาเอาไว้ โดยเริ่มต้นด้วย 3 ขั้นตอนนี้

ปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน

ปัญหาพื้นฐานในเสาหลักทั้ง 4 ในรายงาน "เครื่องมือชี้วัดสำหรับบุคลากรหน้างาน" ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการพลิกโฉมประสบการณ์ของพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน ปัจจุบันมีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 55% เท่านั้นที่รู้สึกเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่ ในขณะที่ 43% บอกว่าพวกเขาไม่มีอิสระที่จะแบ่งปันแนวคิดหรือวิธีการทำงานใหม่ๆ

สิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้น

แม้จะมีการพูดคุยในแง่บวกมากมาย แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าบุคลากรหน้างานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับภาคส่วนอื่นๆ ของธุรกิจ อันที่จริงแล้ว 48% ของบุคลากรหน้างานที่ตอบแบบสำรวจเชื่อว่าเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในสำนักงานใหญ่จะได้รับสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า การฝึกอบรมเพิ่มเติมและสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นคือคำขอ 2 อันดับแรกที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้

ลงทุนในเทคโนโลยี

เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับบุคลากรหน้างาน 94% ของผู้นำที่ตอบแบบสำรวจวางแผนที่จะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสำหรับบุคลากรหน้างาน ซึ่งถือเป็นข่าวดีเพราะ 57% ของบุคลากรหน้างานที่ตอบแบบสำรวจกล่าวว่าการติดต่อกับเพื่อนร่วมงานผ่านเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันนั้นดีต่อสุขภาพจิตของตน

3 areas for immediate action

ช่วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจที่สำคัญที่ Royal Ambulance

ช่วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจที่สำคัญที่ Royal Ambulance

หากคุณต้องการทราบความหมายของการเอาใจใส่เกี่ยวกับประสบการณ์ในแต่ละวันของบุคลากรหน้างานจริงๆ ให้ดู Eve Grau รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Royal Ambulance ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งทางการแพทย์ในแคลิฟอร์เนียและเป็นลูกค้าของ Workplace สังเกตการทำงานของ Eve ในขณะที่เธอเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีความมุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วยทั้งในช่วงเวลาที่ดีและเลวร้าย


เชื่อมต่อกับผู้ที่ไม่ได้เชื่อมต่อด้วย Workplace และ WhatsApp

เชื่อมต่อกับผู้ที่ไม่ได้เชื่อมต่อด้วย Workplace และ WhatsApp

Workplace เชื่อเสมอมาว่าการที่พนักงานบางคนไม่มีโต๊ะทำงานนั้นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่มีความสำคัญ

นั่นคือเหตุผลที่เครื่องมือที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วและเหมาะสำหรับใช้งานบนมือถือของเราได้เชื่อมต่อบุคลากรหน้างานกับผู้จัดการและสำนักงานใหญ่ เพื่อให้บุคลากรหน้างานสามารถรับข้อมูล ค้นหาแหล่งข้อมูล และทำงานร่วมกันได้

ในปี 2022 เรามีแผนที่จะขยายการเชื่อมต่อเหล่านั้นให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยการช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถแชร์โพสต์จาก Workplace ไปยัง WhatsApp ได้โดยตรง ซึ่งหมายความว่าบุคลากรหน้างานจะมีโอกาสในการมีส่วนร่วมกับประกาศของบริษัทมากขึ้น

ดูวิดีโอเพื่อค้นพบว่าเครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆ ของ Workplace ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้บุคลากรหน้างานสามารถเชื่อมต่อ สื่อสาร และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้ง่ายขึ้นได้อย่างไร

*รายงาน "ไร้โต๊ะทำงานแต่ไม่ไร้ความสำคัญ: การสื่อสารที่ใช้ได้ผล", Workplace from Facebook, 2019

ระเบียบวิธีวิจัยของรายงานไร้โต๊ะทำงานแต่ไม่ไร้ความสำคัญปี 2019

ผู้เข้าร่วมการสำรวจนี้ประกอบด้วยผู้จัดการบุคลากรหน้างานจำนวน 2,000 คนและผู้จัดการสำนักงานใหญ่จำนวน 2,000 คนในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดำเนินการโดย Censuswide และได้รับการสนับสนุนจาก Workplace from Facebook การสำรวจนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2019


ติดต่อกับเรา

สงสัยว่า Workplace สามารถช่วยเปลี่ยนบุคลากรหน้างานของคุณให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างไรใช่ไหม เพียงใส่รายละเอียดของคุณลงในแบบฟอร์ม แล้วเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เชี่ยวชาญของเราจะติดต่อกลับไป

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

* ช่องที่ต้องกรอก
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว จะถือว่าคุณเข้าใจและยินยอมให้เราสามารถใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้สำหรับติดต่อคุณเกี่ยวกับคำขอนี้ได้ ทั้งนี้ คุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ

โพสต์ล่าสุด

การมีส่วนร่วมของพนักงาน | ใช้เวลาอ่าน 8 นาที

วิธีวัดการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างแท้จริง

การวัดการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นเรื่องยาก คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานมีส่วนร่วมในที่ทำงานจริงๆ หรือไม่ ค้นพบวิธีวัดระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยใช้ตั้งแต่แบบสำรวจความพึงพอใจไปจนถึงเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน

ข่าวสารจาก Workplace | ใช้เวลาอ่าน 5 นาที

สนับสนุนพนักงานในโลกของการทำงานทางไกล

วิธีที่ Workplace ช่วยเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้องแม่นยำ และช่วยสนับสนุนพนักงานในการทำงานทางไกล

ประสิทธิภาพการทำงาน | ใช้เวลาอ่าน 7 นาที

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ใครๆ ก็มีศักยภาพเพิ่มขึ้นได้ คุณแค่ต้องกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง เคล็ดลับเหล่านี้สามารถทำตามได้ง่ายๆ และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้