การสร้างสังคมการทำงานที่หลากหลายและเปิดกว้าง

ความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากความหลากหลายและความเปิดกว้าง เราจึงทุ่มเทในการสร้างสรรค์อนาคตที่พนักงานทุกคนรู้สึกมีตัวตน มีคนรับฟัง และมีคุณค่า

การให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน

Workplace เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ ทุกคนจึงมีสิทธิมีเสียงในการสนทนาของทั้งบริษัท โดยทุกวันนี้เรามีหลายวิธีในการสร้างโอกาสเหล่านี้

 • การทำลายกำแพงภาษา

  Workplace ส่งเสริมให้มีมุมมองที่หลากหลายโดยการแปลเนื้อหาเป็น 91 ภาษา

 • การทำให้ฟีดข่าวมีชีวิตชีวา

  เราใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการมองเห็นให้สามารถรับรู้เนื้อหาบนฟีดข่าวของตน

 • การทำให้ผู้คนเข้าถึงวิดีโอได้ง่ายขึ้น

  คำบรรยายอัตโนมัติบน Workplace ช่วยให้คนหูหนวกหรือผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถรับชมวิดีโอได้

 • แชร์ความเป็นตัวคุณเองมากขึ้น

  เรากำลังจะเปิดให้ผู้คนสามารถเพิ่มสรรพนามและวิธีการออกเสียงในโปรไฟล์ เพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจระหว่างผู้คนที่มีวัฒนธรรมต่างกัน

การขจัดอคติและส่งเสริมความเท่าเทียม

เราทราบดีว่ายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากเพื่อช่วยบริษัทต่างๆ ในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและขจัดอคติ

การกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงที่วัดผลได้ผ่านการดำเนินการที่มีความหมาย

Workplace มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังองค์กรที่หลากหลายและยอมรับซึ่งกันและกัน และเรากำลังลงมือทำเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายไปพร้อมกับชุมชน BRiM (Black Representation in Marketing)

การสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรมทางสังคม

เราภาคภูมิใจที่จะเสนอให้องค์กรต่างๆ ที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทางสังคมได้ใช้ Workplace Core โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Workplace for Good ของเราซึ่งมีองค์กรอย่าง It Gets Better, Save the Children, Oxfam และ United Way

การใส่ความหลากหลายและความเปิดกว้างในทุกสิ่งที่เราทำ

เรากำลังดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าความหลากหลายและความเปิดกว้างจะฝังรากลึกในวัฒนธรรมและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา

Web Content Accessibility Guidelines

เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม WCAG โดยทำให้แน่ใจว่าผู้ที่มีความพิการจะสามารถเข้าใช้งาน Workplace ได้

หลักการออกแบบเพื่อทุกคน

เรามีโปรแกรมสำหรับทดสอบความสามารถในการเข้าถึง เพื่อช่วยให้เรามั่นใจว่าสี อัตราส่วนความคมชัด และข้อความกำกับรูปภาพที่เราใช้จะเพียงพอต่อความต้องการของผู้มีปัญหาทางการมองเห็น

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายและความเปิดกว้าง

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Facebook สร้างความหลากหลายและความเปิดกว้างหรือไม่ โปรดดูแหล่งข้อมูลเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม