ถ่ายทอดมุมมองของคุณผ่านความคิดเห็น

เข้าร่วมการสนทนาด้วยการโพสต์ความคิดเห็นหรือมอบคำติชมเพื่อให้เพื่อนร่วมงานของคุณทราบว่าคุณคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นเหล่านั้น

*เราใช้อีเมลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันสำหรับการทดลองใช้งานฟรี 30 วันเท่านั้น

เชื่อมต่ออย่างจริงใจมากยิ่งขึ้นด้วยการสนทนา Workplace ช่วยให้คุณเปล่งเสียงของตัวเองในการสนทนาล่าสุดได้ด้วยการโพสต์ความคิดเห็น มอบคำติชม แชร์ไอเดียของคุณ หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

มองหาการสนับสนุนด้านเทคนิคเพิ่มเติมอยู่ใช่ไหม

ศูนย์ช่วยเหลือของเรามีคำตอบทั้งหมดที่คุณต้องการ ตั้งแต่คำแนะนำแบบทีละขั้นตอนและคำถามที่พบบ่อย ไปจนถึงเคล็ดลับและข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์หลักของ Workplace

สมัครเพื่อรับข่าวสารอัพเดตจาก Workplace

เชื่อมต่อกับ Workplace พร้อมรับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากบุคลากรหน้างาน

เมื่อส่งแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตลาดจาก Facebook ซึ่งประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรม ข้อมูลอัพเดต และอีเมลส่งเสริมการขาย คุณสามารถถอนความยินยอมและเลิกรับอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวบน Workplace แล้ว