5 เคล็ดลับการทำงานทางไกลสำหรับหัวหน้างาน

สำรวจเคล็ดลับ 5 ข้อสำหรับผู้นำเพื่อทำให้พนักงานที่ทำงานจากทางไกลมีส่วนร่วม รับรู้ข้อมูล และทำงานอย่างเต็มที่อยู่เสมอ พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ในการปรับปรุงวิธีการทำงาน

กลับมาทำงาน ไม่ใช่กลับสู่ 'ความปกติ'

การดำเนินการตามแผนการกลับสู่การทำงานครั้งใหญ่ของผู้นำธุรกิจไม่ได้ก่อให้เกิดเพียงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่ผู้คนมีต่อการทำงานอีกด้วย หลายบริษัทพบว่าวัฒนธรรมองค์กรพัฒนาขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลองทำให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คงอยู่อย่างถาวรกันเถอะ

ดาวน์โหลดคู่มือฟรีเพื่อค้นพบวิธีที่จะทำให้คุณ:

  • เตรียมพร้อมอยู่เสมอ
  • รับฟังและตอบสนอง
  • ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพ
  • ตัดสินใจได้รวดเร็ว
  • เชื่อมั่นในพนักงาน