Asana

ASANA, INC.
With Asana for Workplace, you can:
• Create Asana tasks right from Workplace posts, comments, or chat
• Get notified of updates on your Asana projects and tasks directly in Workplace
• Link Asana projects in Workplace Groups to receive important status or milestone updates

การผสานการทำงานรวมถึง

  • พรีวิวที่ได้รับอนุญาต
    ดูตัวอย่างลิงก์และเอกสารที่เพิ่มในโพสต์อย่างปลอดภัย
  • แชทบอท
    สามารถส่งการแจ้งเตือนด้วยข้อความแชท และอาจตอบกลับคำถามได้ด้วย

การผสานการทำงานที่คล้ายกัน