นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Workplace Essential, Advanced และ Enterprise


Workplace เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Facebook สร้างขึ้นซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ทำงานร่วมกันและแชร์ข้อมูลระหว่างกันในที่ทำงานได้ แพลตฟอร์ม Workplace ประกอบด้วยเว็บไซต์ แอพ และบริการออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ Workplace Essential, Advanced และ Enterprise รวมเรียกว่า “บริการ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่าข้อมูลของคุณได้รับการรวบรวม ใช้งาน และแชร์อย่างไรเมื่อคุณใช้บริการดังกล่าว
บริการนี้มีไว้ให้องค์กรต่างๆ ใช้ รวมถึงใช้ให้สอดคล้องกับคำสั่งขององค์กรเหล่านั้น และมีไว้มอบให้แก่คุณโดยผู้ว่าจ้างของคุณหรือองค์อื่นที่ได้อนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้งานบริการได้ (“องค์กร” ของคุณ)
บริการนี้เป็นบริการที่แยกต่างหากจากบริการอื่นๆ ของ Facebook ที่คุณอาจใช้ Facebook เป็นผู้มอบบริการอื่นๆ ดังกล่าวแก่คุณ บริการเหล่านั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของ Facebook เอง อย่างไรก็ตาม บริการนี้เป็นบริการจากองค์กรของคุณและอยู่ในการควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับนโยบายการใช้งาน Workplace ที่ยอมรับได้
องค์กรของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบและบริหารจัดการบัญชี Workplace ของคุณ (“บัญชีของคุณ”) นอกจากนี้ องค์กรของคุณยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่คุณส่งหรือมอบให้ผ่านทางบริการนี้ และการใช้งานดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดระหว่างองค์กรของคุณกับ Facebook
นอกเหนือไปจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว องค์กรของคุณสามารถมีนโยบายหรือหลักจรรยาบรรณเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะมีผลกับการใช้บริการของคุณ
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ โปรดติดต่อองค์กรของคุณ

I. เรารวบรวมข้อมูลประเภทใดบ้าง
องค์กรของคุณเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้เมื่อคุณ เพื่อนร่วมงานของคุณ หรือผู้ใช้รายอื่นๆ เข้าถึงบริการ:
 • ข้อมูลติดต่อของคุณ เช่น ชื่อนามสกุล และอีเมล
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
 • ตำแหน่งงาน ข้อมูลแผนก และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานหรือองค์กรของคุณ
 • เนื้อหา การสื่อสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงเมื่อคุณสมัครใช้งานบัญชี สร้างหรือแชร์เนื้อหา และส่งข้อความหรือติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ เนื้อหา การสื่อสาร และข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเนื้อหาหรือเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณมอบให้ (เช่น เมตาดาต้า) ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งที่ตั้งของรูปภาพหรือวันที่สร้างไฟล์
 • เนื้อหา การสื่อสาร และข้อมูลที่ผู้อื่นมอบให้เมื่อบุคคลเหล่านั้นใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น เมื่อผู้อื่นแชร์หรือแสดงความคิดเห็นบนรูปภาพของคุณ ส่งข้อความหาคุณ หรืออัพโหลด ซิงค์ หรือนำเข้าข้อมูลติดต่อของคุณ
 • การสื่อสารทั้งหมดกับผู้ใช้รายอื่นๆ ที่ใช้บริการนี้
 • การสื่อสาร คำติชม คำแนะนำ และความคิดของผู้ใช้ที่ส่งให้องค์กรของคุณ
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และ
 • ข้อมูลที่คุณมอบให้เมื่อคุณหรือองค์กรของคุณติดต่อหรือใช้งานการสนับสนุนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้

II. องค์กรของคุณใช้ข้อมูลนี้อย่างไร
องค์กรของคุณจะแชร์ข้อมูลที่รวบรวมกับ Facebook ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้ Facebook มอบและสนับสนุนบริการนี้แก่องค์กรของคุณและผู้ใช้รายอื่นๆ ได้ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งอื่นๆ จากองค์กรของคุณด้วย ตัวอย่างของการใช้ข้อมูลมีดังนี้
 • การสื่อสารกับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบในเรื่องการใช้บริการ
 • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยของบริการนี้สำหรับองค์กรของคุณและผู้ใช้รายอื่นๆ เช่น โดยการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือการละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายที่บังคับใช้
 • การปรับประสบการณ์การใช้งานให้เหมาะกับคุณและองค์กรของคุณ การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการของเรา
 • การพัฒนาเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ภายในบริการนี้สำหรับองค์กรของคุณ
 • การเชื่อมโยงกิจกรรมของบริการนี้บนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้โดยผู้ใช้รายเดียวกันเพื่อปรับปรุงภาพรวมของบริการนี้
 • การระบุและแก้ไขจุดบกพร่องที่อาจมี และ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและระบบ รวมทั้งค้นคว้าวิจัยเพื่อปรับปรุงบริการนี้

III. การเปิดเผยข้อมูล
องค์กรของคุณจะเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมไว้ด้วยวิธีต่อไปนี้
 • เปิดเผยแก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ช่วยในการให้บริการนี้หรือส่วนหนึ่งของบริการนี้
 • เปิดเผยแก่แอพ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ จากภายนอกที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ผ่านบริการนี้
 • เปิดเผยเมื่อเกี่ยวข้องกับธุรกรรมสำคัญขององค์กร เช่น การโอนบริการนี้ การรวมเข้าด้วยกัน การรวมเป็นหนึ่ง การขายสินทรัพย์ หรือในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก เช่น ภาวะล้มละลายหรือขาดความสามารถในการชำระหนี้
 • เปิดเผยเพื่อให้คนๆ หนึ่งได้รับความปลอดภัย เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัย หรือปัญหาด้านเทคนิค และ
 • เปิดเผยเมื่อเกี่ยวข้องกับหมายศาล การรับประกัน คำสั่งการไต่สวน หรือคำขออื่น หรือคำสั่งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

IV. การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของคุณ
คุณและองค์กรของคุณสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลที่คุณได้อัพโหลดไปยังบริการนี้โดยใช้เครื่องมือที่มีในบริการดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ หรือผ่านบันทึกกิจกรรม) หากใช้เครื่องมือที่มีให้ในบริการนี้แล้วไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ควรติดต่อองค์กรของคุณโดยตรงเพื่อเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลของคุณ

V. ลิงก์และเนื้อหาจากภายนอก
บริการนี้อาจมีลิงก์ไปยังเนื้อหาที่บุคคลที่สามดูแลอยู่ซึ่งองค์กรของคุณไม่สามารถควบคุมได้ คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม

VI. การปิดบัญชี
หากคุณต้องการเลิกใช้บริการนี้ ควรติดต่อองค์กรของคุณ เช่นเดียวกัน หากคุณไม่ได้ทำงานให้กับหรือในองค์กรนั้นแล้ว องค์กรอาจระงับบัญชีของคุณและ/หรือลบข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ
โดยปกติแล้ว การลบบัญชีหลังจากปิดบัญชีไปแล้วจะใช้เวลาประมาณ 90 วัน แต่ยังอาจมีข้อมูลบางอย่างอยู่ในสำเนาข้อมูลสำรองในช่วงเวลาหนึ่ง โปรดทราบว่าเนื้อหาที่คุณสร้างและแชร์ในบริการนี้เป็นขององค์กรของคุณ เนื้อหาดังกล่าวอาจยังมีอยู่ในบริการนี้และเข้าถึงได้แม้ว่าองค์กรของคุณจะปิดใช้งานหรือยุติบัญชีของคุณไปแล้ว ในกรณีนี้ เนื้อหาที่คุณให้ไว้ในบริการนี้จะคล้ายกับเนื้อหาประเภทอื่นๆ (เช่น งานนำเสนอหรือบันทึก) ที่คุณอาจสร้างไว้ในช่วงที่ทำงาน

VII. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการอัพเดตเป็นระยะ เมื่อมีการอัพเดต วันที่ “ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด” ด้านล่างจะได้รับการแก้ไขและระบบจะโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์

VIII. ข้อมูลติดต่อ
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือนโยบายการใช้งาน Workplace ที่ยอมรับได้ โปรดติดต่อองค์กรของคุณผ่านทางผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณ
สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคโดยการติดต่อองค์กรของคุณผ่านทางผู้ดูแลองค์กรของคุณได้

ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ: 3 มกราคม 2020