นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Workplace Standard

Workplace Standard ช่วยให้ผู้ใช้ในองค์กรหรือสถานที่ทำงานเดียวกัน (“ธุรกิจ”) หรือชุมชนของผู้ใช้สามารถประสานงาน แชร์ และค้นพบข้อมูลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีและเวลาที่ Facebook ใช้รวบรวม ใช้ และแชร์ข้อมูลของคุณเมื่อคุณ เพื่อนร่วมงานของคุณ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ใช้รายอื่นๆ ใช้แพลตฟอร์ม Workplace Standard (ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์ แอพ และบริการออนไลน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Workplace ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเราจะเรียกว่า “บริการ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับการใช้บริการเหล่านี้ ส่วนบริการของ Facebook อื่นๆ จะเป็นไปตามข้อกำหนดของ Facebook เอง
ประกาศสำคัญ: เราเสนอตัวเลือก Workplace Essential, Workplace Advanced หรือ Workplace Enterprise แก่ธุรกิจต่างๆ โดยตัวเลือกดังกล่าวช่วยให้ธุรกิจควบคุมบัญชี Workplace Standard ทั้งหมดได้ ซึ่งธุรกิจสามารถแสดงความเป็นเจ้าของโดเมนอีเมลต่อบัญชีเหล่านี้ (“บัญชีที่ได้รับการอัพเกรด”) และอัพเกรดบัญชีเหล่านี้เป็นชุมชน Workplace Essential, Workplace Advanced หรือ Workplace Enterprise ใหม่ได้ วิธีนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึง ประมวลผล และลบข้อมูลที่ผู้ใช้ที่ได้รับการอัพเกรดได้ส่งหรือมอบให้ก่อนหน้านี้ผ่านทางบริการเหล่านี้ รวมถึงไฟล์และการสื่อสารทั้งหมด กลุ่มทั้งหมด และข้อความ Workplace Chat ทั้งหมด
หากคุณได้เข้าร่วม Workplace Standard โดยใช้อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลประจำตัวอื่นที่ธุรกิจไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่คุณได้แชร์เนื้อหาภายในชุมชนธุรกิจ (รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่แชร์ในกลุ่มภายในชุมชนธุรกิจดังกล่าวและที่แชร์ใน Workplace Chat กับผู้ใช้ที่ได้รับการอัพเกรด) เมื่ออัพเกรดเป็นชุมชน Workplace Essential, Workplace Advanced หรือ Workplace Enterprise แล้ว ธุรกิจนั้นจะมีสิทธิ์เข้าถึงและควบคุมข้อมูลทั้งหมดที่ส่งหรือมอบให้ผ่านทางบริการเหล่านี้ภายในกลุ่มหรือชุมชนธุรกิจนั้น กรณีนี้รวมถึงไฟล์และการสื่อสารทั้งหมดที่แชร์ไปก่อนหน้านี้และที่คุณอาจแชร์ในอนาคตกับบัญชีที่ได้รับการอัพเกรดในกลุ่มหรือชุมชนธุรกิจนั้น อีกทั้งที่แชร์ใน Workplace Chat กับผู้ใช้ที่ได้รับการอัพเกรดด้วย
หากธุรกิจเลือกที่จะอัพเกรดเป็น Workplace Essential, Workplace Advanced หรือ Workplace Enterprise คุณอาจต้องยอมรับข้อกำหนดชุดใหม่ในขณะนั้น รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่และข้อกำหนดในการใช้งานใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Workplace Standard, Workplace Essential, Workplace Advanced และ Workplace Enterprise หรือเพื่ออัพเกรดบัญชีของคุณ โปรดดูที่นี่ หากธุรกิจเลือกที่จะอัพเกรดเป็น Workplace Essential, Workplace Advanced หรือ Workplace Enterprise ธุรกิจจะเป็นผู้กำหนดว่าจะประมวลผลและใช้ข้อมูลของคุณอย่างไรในชุมชน Workplace ของธุรกิจนั้น Facebook จะไม่ได้เป็นผู้กำหนด ข้อมูลดังกล่าวรวมไปถึงข้อมูลที่คุณเพิ่งจะแชร์บน Workplace Standard ไปก่อนหน้านี้ในกลุ่มหรือชุมชนธุรกิจนั้น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับความยินยอมและสิทธิ์การอนุญาตทั้งหมดที่จำเป็นก่อนจะโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นๆ ที่ใช้บริการเหล่านี้หรือธุรกิจของคุณบน Workplace

I. เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใด
ข้อมูลจากคุณและคนอื่นๆ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้จากและเกี่ยวกับคุณ:
 • เนื้อหาและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้เมื่อคุณใช้บริการของเรา โดยรวมถึงเมื่อคุณสมัครใช้งานบัญชีผู้ใช้ สร้างหรือแชร์เนื้อหา และส่งข้อความหรือติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเนื้อหาหรือเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณให้ เช่น วันที่สร้างไฟล์ นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่คุณใช้บริการของเราอีกด้วย เช่น ประเภทของเนื้อหาที่คุณดูหรือมีส่วนร่วมด้วย หรือความถี่และระยะเวลาของกิจกรรมของคุณ
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อนามสกุลและอีเมล และข้อมูลติดต่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายอื่นๆ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล) ที่คุณเลือกที่จะอัพโหลด ซิงค์ หรือนำเข้า (เช่น จากบัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนตัวของคุณ)
 • ตำแหน่งงาน ข้อมูลแผนก โครงสร้างการรายงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานหรือธุรกิจของคุณ
 • การสื่อสารและข้อมูลที่ผู้อื่นมอบให้เมื่อบุคคลเหล่านั้นใช้บริการของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น เมื่อผู้อื่นแชร์หรือแสดงความคิดเห็นบนรูปภาพของคุณ ส่งข้อความหาคุณ หรืออัพโหลด ซิงค์ หรือนำเข้าข้อมูลติดต่อของคุณ
 • เนื้อหาของการสื่อสารทั้งหมดในหรือผ่านทางบริการเหล่านี้
 • การสื่อสารของผู้ใช้ คำติชม คำแนะนำ และความคิดที่ส่งให้เรา หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณมอบให้เราเมื่อคุณหรือธุรกิจของคุณติดต่อหรือขอความช่วยเหลือจากเราเกี่ยวกับบริการเหล่านี้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนและกลุ่มที่คุณเชื่อมต่อด้วยตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลเหล่านั้น เช่น ผู้ที่คุณติดต่อสื่อสารด้วยบ่อยที่สุดหรือกลุ่มที่คุณชอบแชร์เนื้อหาให้ และ
 • ข้อมูลที่คุณเลือกที่จะอัพโหลด แชร์กับผู้ใช้รายอื่นๆ หรือมอบให้เราผ่านทางบริการเหล่านี้โดยตรง
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากบริษัทในเครือ Facebook และจากบริการของ Facebook อื่นๆ
เราอาจรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบริการอื่นๆ ของ Facebook ที่คุณเลือกที่จะใช้ เช่น บัญชีผู้ใช้ Facebook ส่วนตัวของคุณ และจากบริษัทอื่นๆ ที่ Facebook เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเหล่านั้น เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วน “เราใช้ข้อมูลนี้อย่างไร” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือ Facebook เหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทดังกล่าว รวมถึงนโยบายข้อมูล Facebook
ข้อมูลจากพาร์ทเนอร์บุคคลที่สาม นอกจากนี้ เรายังอาจรับข้อมูลจากพาร์ทเนอร์บุคคลที่สามของเราเกี่ยวกับหรือกิจกรรมต่างๆ ของคุณทั้งในและนอก Workplace เช่น ข้อมูลจากพาร์ทเนอร์เมื่อเราร่วมมือกันมอบบริการต่างๆ ให้คุณ
ข้อมูล/ตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณติดตั้งหรือเข้าถึงบริการของเรา และตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ (รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เจาะจง) เช่น ผ่านทางสัญญาณ GPS, Bluetooth หรือ Wi-Fi เราอาจจะเชื่อมโยงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณซึ่งช่วยเราในการให้บริการเหล่านี้ในอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณได้อย่างสม่ำเสมอ
บันทึกและข้อมูลคุกกี้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติที่ได้จากเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการของคุณผ่านทางบริการเหล่านี้ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) และเบราว์เซอร์หรือตัวระบุอุปกรณ์อื่นๆ ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลบริการขัดข้อง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หน้าเว็บที่คุณเข้าชมก่อนและหลังใช้บริการเหล่านี้ วันที่และเวลาที่เข้าชม ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินการต่างๆ ของคุณ (เช่น ลิงก์ที่คุณคลิกและหน้าเว็บที่คุณชม) ภายในบริการเหล่านี้ และข้อมูลบันทึกของเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ซึ่งเป็นมาตรฐาน (“บันทึกและข้อมูลคุกกี้”)
เราอาจกำหนดหรือบันทึกข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคุกกี้หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของเราได้ รวมถึงจุดประสงค์ที่เราใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีดังกล่าว โดยอ่านนโยบายคุกกี้ เมื่อใช้บริการเหล่านี้ คุณยอมให้เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกันดังที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้
เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์อาจมีการตั้งค่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของการตั้งค่าเหล่านี้ ผลลัพธ์และวิธีการทำงานของการตั้งค่าดังกล่าว โปรดไปที่เอกสารวิธีใช้ของอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของคุณ เราอาจไม่รับรู้หรือตอบสนองต่อสัญญาณการติดตามของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ และการตั้งค่าบางอย่างอาจกระทบการใช้คุณลักษณะที่เราเสนอได้ นอกจากนี้ การตั้งค่าของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์โดยมากจะใช้ได้กับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์นั้นๆ เท่านั้น

II. เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร
Facebook จะใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อมอบ พัฒนา ปรับปรุง และสร้างรายได้จากบริการเหล่านี้ รวมถึงบริการต่างๆ ของ Facebook และบริการต่างๆ จากบริษัทในเครือ Facebook ตัวอย่างของการใช้ข้อมูลมีดังนี้:
 • การสื่อสารกับผู้ใช้ในเรื่องการใช้บริการเหล่านี้
 • การปรับปรุงและส่งเสริมการรักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์พร้อม และความปลอดภัยของบริการที่เรามอบให้คุณและผู้ใช้รายอื่นๆ
 • การดำเนินการ การบำรุงรักษา และการปรับปรุงระบบและโครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการเหล่านี้และบริการอื่นๆ ของ Facebook (โปรดทราบว่าเราใช้ระบบและโครงสร้างพื้นฐานเดียวกันเพื่อสนับสนุนบริการเหล่านี้และบริการต่างๆ ของ Facebook) ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้บันทึกบริการขัดข้องจากการใช้งานบริการเหล่านี้ของคุณ เพื่อระบุและแก้ไขจุดบกพร่องที่อาจปรากฏในบริการต่างๆ ของ Facebook
 • การปรับประสบการณ์ให้เหมาะกับคุณและการปรับแต่งประสบการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการของเรา รวมถึงการแสดงเนื้อหา การสื่อสาร หรือหัวข้อต่างๆ (รวมถึงเนื้อหาจากสปอนเซอร์) แก่คุณซึ่งคุณอาจสนใจหรือได้รับความนิยมหรือยอดนิยมในชุมชนธุรกิจของคุณ
 • การพัฒนาเครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ๆ ที่เราอาจนำมาใช้และอาจพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
 • การส่งการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดให้คุณ การติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการของเรา และการแจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายและข้อกำหนดต่างๆ ของเรา นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบคุณเมื่อคุณติดต่อเราอีกด้วย
 • การเชื่อมโยงกิจกรรมในบริการของเราและบริการต่างๆ ของ Facebook ในอุปกรณ์ต่างๆ ที่ดำเนินการหรือใช้โดยผู้ใช้แต่ละราย เพื่อปรับปรุงบริการเหล่านี้และบริการอื่นๆ ของ Facebook ที่เรามอบให้ และ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและระบบ รวมทั้งค้นคว้าวิจัยเพื่อปรับปรุงบริการเหล่านี้และบริการต่างๆ ของ Facebook

III. เราแชร์ข้อมูลนี้อย่างไร
เราอาจแชร์ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในกรณีต่อไปนี้:
 • แชร์ให้แก่ชุมชนเมื่อคุณเลือกที่จะแชร์และสื่อสารผ่านทางบริการเหล่านี้ คุณอาจสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเห็นเนื้อหาของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณแชร์เนื้อหาภายในกลุ่มหรือเมื่อคุณใช้ Workplace Chat
 • แชร์ให้แก่ธุรกิจในกรณีที่ธุรกิจดังกล่าวควบคุมชุมชน Workplace ของตน ตามที่อธิบายไว้ด้านบนและในข้อกำหนดในการใช้บริการ Workplace Standard ในกรณีดังกล่าว ธุรกิจจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อวิธีใช้ข้อมูลของคุณ
 • แชร์ให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่อาจช่วยในการให้บริการเหล่านี้หรือส่วนหนึ่งของบริการดังกล่าว
 • แชร์ให้แก่บริษัทในเครือ Facebook เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน
 • แชร์ให้แก่แอพ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สามที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ผ่านบริการเหล่านี้
 • แชร์เมื่อเกี่ยวข้องกับธุรกรรมสำคัญขององค์กร เช่น การขายบริการเหล่านี้ การรวมเข้าด้วยกัน การรวมเป็นหนึ่ง การขายสินทรัพย์ หรือในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก เช่น ภาวะล้มละลายหรือขาดความสามารถในการชำระหนี้ หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรือการควบคุมบริการเหล่านี้หรือสินทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เราอาจโอนข้อมูลของคุณไปให้เจ้าของใหม่
 • แชร์เพื่อช่วยตรวจสอบยืนยันบัญชีผู้ใช้และกิจกรรม และส่งเสริมความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกบริการของเราและบริการต่างๆ ของ Facebook เช่น โดยการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือการละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา และ
 • ตามที่คุณสั่งหรืออนุญาต
นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมกับพาร์ทเนอร์บุคคลที่สามและลูกค้าที่ช่วยให้เรามอบและปรับปรุงบริการของเราหรือบริการอื่นๆ ของ Facebook หรือที่ใช้ผลิตภัณฑ์การลงโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของเราซึ่งส่งผลให้เรามอบบริการ Workplace Standard แก่คุณได้ฟรี เราจะไม่แชร์ข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ (ข้อมูลที่ระบุตัวตนคือข้อมูลอย่างเช่น ชื่อหรืออีเมล ซึ่งสามารถใช้ในการติดต่อกับคุณหรือระบุได้ว่าคุณเป็นใคร) กับพาร์ทเนอร์ด้านการลงโฆษณา การวัดผล หรือการวิเคราะห์ถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เราอาจให้ข้อมูลกับพาร์ทเนอร์เหล่านี้เกี่ยวกับการเข้าถึงและประสิทธิภาพของการลงโฆษณาของพาร์ทเนอร์ แต่ไม่ให้ข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ หรือเราอาจให้ข้อมูลที่เป็นผลรวมเพื่อไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวระบุตัวตนของคุณได้
คำขอทางกฎหมาย เราอาจเข้าถึง รักษา และแชร์ข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองต่อคำขอตามกฎหมาย (เช่น หมายค้น คำสั่งศาล หรือหมายเรียก) หากเราเชื่อโดยสุจริตว่ากฎหมายกำหนดให้เราทำเช่นนั้น กรณีนี้อาจรวมถึงการตอบสนองต่อคำขอทางกฎหมายเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการตอบสนองดังกล่าวเกิดจากกฎหมายได้กำหนดไว้ในเขตอำนาจศาลนั้น ส่งผลต่อผู้ใช้ในเขตอำนาจศาลนั้น และเป็นไปตามมาตรฐานที่รับรู้กันในระดับสากล เรายังอาจเข้าถึง รักษา และแชร์ข้อมูลเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการดำเนินการเช่นนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตรวจจับ ป้องกัน และแก้ไขกรณีการหลอกลวงหรือกิจกรรมที่ละเมิดกฎหมายอย่างอื่น และสำหรับการปกป้องตัวเราเอง ตัวคุณและบุคคลอื่น รวมถึงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสวนสอบสวน หรือสำหรับการป้องกันการตายหรือภัยอันตรายทางร่างกาย ตัวอย่างเช่น เราอาจให้ข้อมูลกับพาร์ทเนอร์บุคคลที่สามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการใช้งานที่ไม่เหมาะสมทั้งในและนอกบริการของเราและบริการต่างๆ ของ Facebook ข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณอาจได้รับการเข้าถึง ประมวลผล และรักษาไว้ในระยะเวลาหนึ่งเมื่อข้อมูลนั้นเป็นเหตุให้มีคำขอหรือข้อผูกมัดทางกฎหมาย การสืบสวนของรัฐ หรือการสืบสวนที่เกี่ยวกับการละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อป้องกันภัย เรายังอาจเก็บรักษาข้อมูลจากบัญชีผู้ใช้ที่ถูกยกเลิกเนื่องจากละเมิดข้อกำหนดของเราไว้เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมซ้ำอีกหรือป้องกันไม่ให้มีการละเมิดข้อกำหนดอื่นๆ ของเรา
ข้อมูลรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลที่เคยรวบรวมไว้หรือไม่ระบุตัวตนของคุณต่อบุคคลที่สามและบริษัทในเครือที่อาจใช้ข้อมูลนั้นเพื่อทำข้อมูลวิเคราะห์ ทำแนวโน้ม และการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทในเครือ Facebook

IV. เราใช้หลักการทางกฎหมายใดในการประมวลผลข้อมูล
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และแชร์ข้อมูลที่เรามีในแบบที่อธิบายไว้ด้านบน:
 • ตามที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้บริการ
 • ตามที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกมัดทางกฎหมาย และ
 • ตามที่จำเป็นต้องทำเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของเรา (หรือของผู้อื่น) รวมถึงผลประโยชน์ของเราในการให้บริการที่แปลกใหม่ ได้รับการปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้และพาร์ทเนอร์ของเรา เว้นแต่ว่าผลประโยชน์ดังกล่าวจะถูกแทนที่โดยผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณซึ่งต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

V. คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณที่ระบุไว้ใน GDPR ได้อย่างไร
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระบุว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึง แก้ไข โอน และลบข้อมูล อีกทั้งมีสิทธิ์จำกัดและคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณ กรณีนี้รวมถึง:
 • สิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณสำหรับการตลาดทางตรง ในกรณีที่คุณได้ยินยอมตามการตลาดนี้ คุณสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยการใช้ลิงก์ “เลิกสมัครรับข้อมูล” ในการสื่อสารทางการตลาดดังกล่าว และ
 • สิทธิ์ที่จะคัดค้านเราในการประมวลผลข้อมูลของคุณในกรณีที่เราดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์หรือผลประโยชน์ของบุคคลที่สามซึ่งคุณสามารถใช้สิทธิ์โดยการขอให้เราลบบัญชีผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ

VI. การเก็บรักษาข้อมูล การปิดใช้งานและการลบบัญชีผู้ใช้
เราจะเก็บข้อมูลไว้จนกว่าข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการให้บริการของเราอีกต่อไป หรือจนกว่าบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกลบ แล้วแต่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก่อน ซึ่งจะเป็นการพิจารณาแล้วแต่กรณีโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะพื้นฐานของข้อมูล สาเหตุในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล และความจำเป็นในการเก็บรักษาทางกฎหมายหรือทางปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถลบบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ทุกเมื่อ เมื่อคุณลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เราจะลบสิ่งที่คุณได้โพสต์ หากคุณไม่ต้องการลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ แต่ต้องการหยุดการใช้งาน Workplace Standard ชั่วคราว เราอาจเสนอตัวเลือกในการปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณแทน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ โปรดคลิกที่นี่ และหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ โปรดคลิกที่นี่ การลบข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบสำรองข้อมูลอาจใช้เวลาสูงสุดถึง 90 วัน ในระหว่างนี้ข้อมูลของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงได้บน Workplace

VII. คุณเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณอย่างไร
คุณจะพบเครื่องมือสำหรับจัดการ เข้าถึง และโอนข้อมูลของคุณในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ทั่วไปของ Workplace
คุณเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลที่คุณได้อัพโหลดไปยังบริการโดยใช้เครื่องมือภายในบริการ (เช่น แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ผ่านทางบันทึกกิจกรรม หรือดาวน์โหลดและโอนข้อมูลของคุณผ่านทางเครื่องมือดาวน์โหลดข้อมูลของคุณซึ่งมีอยู่ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ) จากเรา การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณทำในบริการจะมีผลทันทีในชุมชนของคุณ แต่ Facebook อาจเก็บข้อมูลสำรองสำเนาไว้ในช่วงเวลาที่สมเหตุสมผลในทางการค้า

VIII. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
เราใช้ข้อมูลที่เรามีเพื่อช่วยในการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้และกิจกรรม และเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกบริการของเรา เช่น โดยการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือการละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา เราทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ทีมวิศวกร ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น การเข้ารหัสและการเรียนรู้ของเครื่อง เช่น เราอาจกำหนดให้ใช้เทคโนโลยีที่ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจจับพฤติกรรมและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น รูปโป๊ของเด็ก ซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อบริการของเรา คุณ ผู้ใช้รายอื่น หรือผู้อื่นได้ บริการบางอย่างอาจมีลิงก์ไปยังเนื้อหาที่บุคคลที่สามดูแลอยู่ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว และขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์แต่ละแห่งที่คุณเข้าชม

IX. บริการทั่วโลกของเรามีการดำเนินงานอย่างไร
เมื่อได้รับบริการที่จัดหาให้คุณและใช้ผู้ให้บริการที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณเข้าใจว่าเราอาจเก็บหรือประมวลผลข้อมูลในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) อาจโอนไปยังประเทศอื่นๆ นอก EEA เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เราจะใช้วรรคสัญญามาตรฐานที่อนุมัติโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรปและอิงตามการพิจารณามาตรฐานคุ้มครองที่เพียงพอของคณะกรรมการสหภาพยุโรปเกี่ยวกับบางประเทศเพื่อโอนข้อมูลจาก EEA ไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

X. เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้อย่างไร
เราอาจอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ เมื่ออัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งประกาศที่เหมาะสม แก้ไขวันที่ “วันที่มีผลบังคับใช้” ข้างต้นและโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่

XI. ในกรณีที่มีข้อสงสัยจะสามารถติดต่อ Facebook ได้อย่างไร
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Workplace โดยทั่วไป โปรดติดต่อเราออนไลน์หรือทางจดหมายตามที่อยู่:
Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, USA (หากคุณอาศัยอยู่นอก EU)
หรือ
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland (หากคุณอาศัยอยู่ใน EU)
นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของ Facebook Ireland Ltd. ได้อีกด้วย
Facebook Ireland Ltd. ได้รับการกำกับดูแลในไอร์แลนด์จากกรรมการคุ้มครองข้อมูลแห่งไอร์แลนด์

ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 2 กันยายน 2019

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย (วันที่แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2020)

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนียฉบับนี้ (“ประกาศ”) ใช้สำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย และใช้เสริมนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Workplace Standard ข้างต้น โดยจะอธิบายวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณ และวิธีการใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย (“CCPA”)
เมื่อเรากล่าวถึง “ข้อมูลส่วนตัว” ในประกาศฉบับนี้ เราหมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวตน เกี่ยวข้อง อธิบาย สามารถเกี่ยวข้องได้อย่างมีเหตุผล หรือสามารถเชื่อมโยงได้อย่างมีเหตุผลโดยตรงหรือโดยอ้อมกับคุณ ข้อมูลส่วนตัวไม่รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมไว้ หรือข้อมูลที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้เชื่อมโยงถึงคุณ

วิธีการที่เราเก็บ ใช้ และแชร์ข้อมูลส่วนตัว
ในการให้บริการแพลตฟอร์ม Workplace Standard (ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์ แอพ และบริการออนไลน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Workplace โดยเราจะเรียกว่า “บริการ”) เราต้องประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวด้วย เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยมีข้อจำกัดที่เคร่งครัดเกี่ยวกับวิธีการที่พาร์ทเนอร์ของเราสามารถใช้และเปิดเผยข้อมูลที่เราให้ไป โดยการชี้นำของคุณหรือในลักษณะอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ CCPA ภายใต้ข้อจำกัดดังที่เราได้อธิบายไว้ข้างต้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Workplace Standard ของเรา เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณ และเราจะไม่ทำเช่นนั้นโดยเด็ดขาด
การทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Workplace Standard ของเราเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว สรุปหมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ CCPA ที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณใช้บริการเหล่านี้ ตลอดจนวิธีการที่เรานำไปใช้และผู้ที่เราอาจแชร์ข้อมูลไปให้

ประเภทข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมอาจประกอบด้วย:ตัวอย่างวิธีใช้ข้อมูลส่วนตัวมีดังนี้บุคคลที่เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนตัวในแต่ละหมวดหมู่ด้วยมีดังนี้
 • ตัวระบุ
 • ข้อมูลกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง รวมถึงตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำของอุปกรณ์ หากคุณเลือกที่จะอนุญาตให้เราเก็บข้อมูลดังกล่าว
 • ข้อมูลเสียงหรือภาพ รวมถึงรูปภาพ หากคุณเลือกที่จะให้
 • ข้อมูลอาชีพหรือการจ้างงาน หากคุณเลือกที่จะให้ และ
 • ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เกี่ยวกับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงความชอบ ความสนใจ และข้อมูลอื่นๆ ของคุณที่ใช้เพื่อกำหนดประสบการณ์ของคุณ
 • การให้ การปรับแต่งเฉพาะบุคคล และการปรับปรุงบริการของเรา
 • การสื่อสารทางการตลาดกับคุณ
 • การส่งเสริมความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และการรักษาความปลอดภัย และ
 • การสื่อสารกับคุณ
 • ชุมชนที่คุณเลือกที่จะแชร์และสื่อสารด้วยผ่านบริการเหล่านี้
 • ธุรกิจที่ควบคุมชุมชน Workplace ของตน ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดในการใช้บริการ Workplace Standard
 • ผู้คนและบัญชีที่คนอื่นๆ แชร์หรือแชร์ต่อเนื้อหาเกี่ยวกับคุณด้วย
 • พาร์ทเนอร์ รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่ใช้บริการด้านการวิเคราะห์ ผู้ลงโฆษณา พาร์ทเนอร์ด้านการวัดผล พาร์ทเนอร์ที่เสนอสินค้าและบริการในบริการของเรา ผู้ค้า และผู้ให้บริการ
 • แอพ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สามที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ผ่านบริการเหล่านี้
 • เจ้าของใหม่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนเจ้าของหรือมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของเราหรือทรัพย์สินของตน
 • ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำขอทางกฎหมาย และ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูล รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวประเภทอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวม ให้กลับไปที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Workplace Standard ของเรา

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนตัว
เราได้รับข้อมูลส่วนตัวจากข้อมูลที่คุณและคนอื่นๆ แจ้งไว้ อุปกรณ์ของคุณ และจากพาร์ทเนอร์ของเรา หมวดหมู่ของแหล่งที่มาที่เราเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนตัวมีดังนี้
 • คุณ: เราเก็บรวบรวมเนื้อหาและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้เมื่อคุณใช้บริการของเรา โดยรวมถึงเมื่อคุณสมัครใช้งานบัญชี สร้างหรือแชร์เนื้อหา และส่งข้อความหรือติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเนื้อหาหรือเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณให้ เช่น วันที่สร้างไฟล์ นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะที่คุณใช้บริการของเราอีกด้วย เช่น ประเภทของเนื้อหาที่คุณดูหรือมีส่วนร่วมด้วย หรือความถี่และระยะเวลาของกิจกรรมของคุณ เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนและกลุ่มที่คุณเชื่อมต่อด้วย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลเหล่านั้น เช่น ผู้ที่คุณติดต่อสื่อสารด้วยบ่อยที่สุด หรือกลุ่มที่คุณชอบแชร์เนื้อหาให้
 • บุคคลอื่น: เรายังอาจได้รับการสื่อสารและข้อมูลที่ผู้อื่นมอบให้อีกด้วย เมื่อบุคคลเหล่านั้นใช้บริการของเรา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น เมื่อคนอื่นๆ แชร์หรือแสดงความคิดเห็นบนรูปภาพของคุณ ส่งข้อความหาคุณ หรืออัพโหลด ซิงค์ หรือนำเข้าข้อมูลติดต่อของคุณ
 • อุปกรณ์ของคุณ: เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่มาจากหรือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณติดตั้งหรือใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา เราอาจจะเชื่อมโยงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณซึ่งช่วยเราในการให้บริการเหล่านี้ในอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณได้อย่างสม่ำเสมอ
 • บริษัทในเครือ Facebook: เราอาจรับข้อมูลจากบริษัทในเครือ Facebook อื่นๆ (ซึ่งรวมถึง WhatsApp และ Oculus) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ช่วยเรามอบประสบการณ์ที่ล้ำสมัย มีความเกี่ยวข้อง สม่ำเสมอ และปลอดภัยในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ Facebook ที่คุณใช้ นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณระหว่างบริษัทในเครือ Facebook อีกด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวตามที่กฎหมายอนุญาตและตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท
 • พาร์ทเนอร์: นอกจากนี้ เรายังอาจรับข้อมูลจากพาร์ทเนอร์ของเราเกี่ยวกับคุณหรือกิจกรรมต่างๆ ของคุณทั้งในและนอก Workplace เช่น ข้อมูลจากพาร์ทเนอร์เมื่อเราร่วมมือกันมอบบริการต่างๆ ให้คุณ

คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณที่ให้ไว้ภายใต้ CCPA ได้อย่างไร
สิทธิ์ของคุณภายใต้ CCPA มีดังนี้
 • สิทธิ์ที่จะรู้: คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราเปิดเผยให้คุณทราบข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของเรา
 • สิทธิ์ในการขอให้ลบข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราได้เก็บรวบรวมจากคุณ
 • สิทธิ์ต่อการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณในการใช้สิทธิ์ใดๆ เหล่านี้
หากต้องการใช้ “สิทธิ์ที่จะรู้” หรือ “สิทธิ์ในการขอให้ลบข้อมูล” ของคุณ โปรดคลิกที่นี่
โปรดทราบว่า เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลของคุณและความสมบูรณ์ถูกต้องของบริการของเรา เราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันข้อมูลระบุตัวตนของคุณก่อนที่จะประมวลผลคำขอของคุณ ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลระบุตัวตนของคุณ เช่น บัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้ CCPA คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ด้วยตัวคุณเองหรืออาจมอบหมายตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อส่งคำขอดังกล่าวในนามของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ เราจะอำนวยความสะดวกให้คุณส่งคำขอผ่านเครื่องมืออัตโนมัติที่เข้าถึงได้ผ่านบัญชีที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านของคุณ

ผู้ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้หรือเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้ CCPA โปรดติดต่อเรา