META PLATFORMS, INC. กับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐฯ
Meta Platforms, Inc. (“Meta”) ได้ดำเนินการรับรองภายใต้ กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และ กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา (รวมเรียกว่า “กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว”) กับ กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเก็บและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ลงโฆษณา ลูกค้า หรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลในสวิตเซอร์แลนด์ใช้ Meta เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล (“พาร์ทเนอร์”) เพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “ขอบเขต” ด้านล่างและในใบรับรองของเรา อย่างไรก็ตาม Meta ไม่ได้อาศัย กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามคำตัดสินของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปใน Case C-311/18 หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โปรดไปที่ www.privacyshield.gov
ขอบเขต: Meta ยึดถือตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (ตามที่กำหนดไว้ในกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวแต่ละฉบับ) สำหรับธุรกิจด้านต่างๆ ของเรา (รวมเรียกว่า “บริการของพาร์ทเนอร์”) ดังต่อไปนี้
  • Workplace: Workplace เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานร่วมกันและแชร์ข้อมูลในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พาร์ทเนอร์ (นายจ้างหรือองค์กร ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูล) อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสมาชิกของตนมายัง Meta โดยมี Meta Platforms Ireland Limited เป็นผู้ประมวลผลและมี Meta Platforms, Inc. เป็นผู้ประมวลผลย่อย แม้ว่าพาร์ทเนอร์และสมาชิกจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลใด แต่ข้อมูลดังกล่าวมักครอบคลุมถึงข้อมูล เช่น ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ, ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและพนักงาน, เนื้อหาและการสื่อสารที่พนักงานเป็นผู้สร้าง และข้อมูลอื่นๆ ภายใต้การควบคุมของพาร์ทเนอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สมาชิกสามารถติดต่อพาร์ทเนอร์ผู้ถือบัญชี Workplace ของตนและอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Workplace ได้
  • โฆษณาและการวัดผล: Meta เสนอผลิตภัณฑ์โฆษณาและการวัดผล และ Meta อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากพาร์ทเนอร์ที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ (ผู้ควบคุมข้อมูล) ผ่านบริการเหล่านั้น โดยมี Meta Platforms Ireland Limited เป็นผู้ประมวลผลและมี Meta Platforms, Inc. เป็นผู้ประมวลผลย่อย ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้แก่ข้อมูล เช่น ข้อมูลติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานหรือการโต้ตอบของแต่ละบุคคลกับพาร์ทเนอร์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาของพาร์ทเนอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โฆษณาและการวัดผลของเรา โปรดไปที่หน้า “เกี่ยวกับโฆษณา Facebook” และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
Meta จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่พาร์ทเนอร์ของเราให้มาเพื่อจัดหาบริการของพาร์ทเนอร์ตามข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบริการของพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องและบริการอื่นๆ ตามคำแนะนำของพาร์ทเนอร์
ทางเลือก บุคคลมีสิทธิ์ภายใต้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการเลือกที่จะไม่ยินยอมให้ (i) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่บุคคลที่สาม หรือ (ii) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างอย่างมากจากวัตถุประสงค์เดิมในการเก็บรวบรวมหรือวัตถุประสงค์ที่บุคคลดังกล่าวให้อนุญาตในภายหลัง ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล Meta ทำงานร่วมกันกับพาร์ทเนอร์เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละบุคคลจะได้รับการเสนอตัวเลือกที่เหมาะสมซึ่งบังคับใช้ภายใต้หลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
การเข้าถึง Meta จะทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อให้แต่ละบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ Meta เป็นผู้ครอบครองไว้ในนามของพาร์ทเนอร์ ภายใต้ขอบเขตที่เราได้รับอนุญาตให้กระทำการ และเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และ Meta ยังจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่างๆ เพื่อให้แต่ละบุคคลสามารถแก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่แสดงให้เห็นว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทั้งโดยตรงหรือร่วมกับพาร์ทเนอร์
บุคคลที่สาม Meta อาจถ่ายโอนข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทของ Meta และไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการและพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Meta จะรับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยบุคคลที่สามดังกล่าวซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เว้นแต่กรณีที่ Meta ไม่ได้เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความเสียหายใดๆ ตามที่กล่าวอ้าง
คำขอทางกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลที่พาร์ทเนอร์ถ่ายโอนมาให้เราอาจได้รับการเปิดเผยตามคำขอทางกฎหมายหรือกระบวนการทางศาลและทางราชการอื่นๆ เช่น หมายศาล หมายค้น หรือคำสั่งต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านส่วน “เราจะตอบสนองต่อคำขอทางกฎหมายหรือป้องกันภัยได้อย่างไร” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและส่วน “การเปิดเผยข้อมูล” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Workplace
การบังคับใช้ การปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ Meta อยู่ภายใต้อำนาจในการตรวจสอบและการบังคับใช้ของ คณะกรรมการการค้าของสหรัฐฯ
ข้อสงสัยและข้อโต้แย้ง โปรดติดต่อเราหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถเลือกระงับข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่คุณมีกับเราที่เกี่ยวกับการรับรองของเราผ่าน TRUSTe ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระงับข้อโต้แย้งทางเลือกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถติดต่อ TRUSTe ได้ทางเว็บไซต์ ในบางกรณี กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอาจให้สิทธิ์ในการเรียกอนุญาโตตุลาการที่มีอำนาจผูกพันเพื่อระงับคำร้องที่ระงับไม่ได้ด้วยวิธีอื่น ดังที่อธิบายไว้ในภาคผนวก 1 ตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวแต่ละฉบับ นอกจากนี้ ตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ผู้ประสานงานอาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการของรัฐสภาเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามคำขอที่เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลความมั่นคงแห่งชาติที่ส่งจากสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ (ตามลำดับ) ไปยังสหรัฐฯ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Meta โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา