รายงาน Total Economic Impact ของ Workplace โดย Facebook จัดทำโดย Forrester Consulting

ธุรกิจจะดียิ่งขึ้นเมื่อผู้คนเชื่อมต่อถึงกัน แต่คำถามคือจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน เราได้มอบหมายให้ Forrester Consulting ดำเนินการศึกษาวิจัย Total Economic Impact และช่วยเราค้นหาคำตอบ

ทำไมผู้นำฝ่ายการสื่อสารจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการทำงาน [อินโฟกราฟิก]

คุณค่าของการเชื่อมต่อทุกคนด้วย Workplace

เมื่อองค์กรเชื่อมต่อถึงกันบน Workplace บุคลากรก็จะใกล้ชิดกันมากขึ้น การทำงานเป็นทีมจะมีความรวดเร็วมากขึ้น และวัฒนธรรมจะเหนียวแน่นมากขึ้น การศึกษาวิจัยของ Forrester ที่อิงจากผลตอบแบบสำรวจ 226 ชุดและการสัมภาษณ์ลูกค้าของ Workplace จำนวน 19 ครั้ง ได้แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์อันเป็นรูปธรรมที่เกิดจากความเชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งจะทุกคนจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหน้างานหรือว่าทีมบริหาร

  • ROI 3.9 เท่าตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี
  • รายได้เพิ่มขึ้น 10% ต่อลูกค้าหนึ่งราย
  • ความเร็วในการแจ้งข่าวสารอัพเดตของบริษัทไปยังบุคลากรหน้างานเพิ่มขึ้น 34%
  • ต้นทุนด้านการสื่อสารจากผู้นำลดลง 25%

อ่านรายงานดังกล่าวนี้ดูเพื่อค้นพบวิธีที่องค์กรต่างๆ ที่ใช้ Workplace ได้รับผลประโยชน์เหล่านี้และอื่นๆ อีกมากมาย

แบบฟอร์มนี้ใช้เวลาไม่นาน

เราต้องการรายละเอียดเพียงเล็กน้อยก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดเนื้อหาที่น่าสนใจนี้

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจกับโปรแกรมนี้ เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว จะถือว่าคุณเข้าใจและยินยอมให้เราโทรติดต่อหาคุณทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ และทราบว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของ Workplace แล้ว