Total Economic Impact ของ Workplace โดย Facebook จาก Forrester Consulting

ธุรกิจจะดียิ่งขึ้นเมื่อผู้คนเชื่อมต่อถึงกัน แต่จะดีขึ้นมากแค่ไหนกัน เราจึงได้มอบหมายให้ Forrester Consulting ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมและช่วยเราค้นหาคำตอบ

เหตุใดหัวหน้าทีมสื่อสารจึงต้องแก้ไขงาน [อินโฟกราฟิก]

คุณค่าของการเชื่อมต่อทุกคนเข้ากับ Workplace

เมื่อองค์กรเชื่อมต่อกันบน Workplace ผู้คนจะใกล้ชิดกันมากขึ้น การทำงานเป็นทีมจะรวดเร็วขึ้น และวัฒนธรรมก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วย การศึกษาของ Forrester จากการตอบแบบสำรวจ 226 ชุด และการสัมภาษณ์ลูกค้าบน Workplace 19 ครั้ง แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมที่การเชื่อมต่อนี้มอบให้กับทุกคน ตั้งแต่บุคลากรหน้างานไปจนถึงทีมผู้บริหาร

  • ROI เพิ่มขึ้น 3.9 เท่าในช่วง 3 ปี
  • รายได้ต่อลูกค้าเพิ่มขึ้น 10%
  • ความเร็วในการส่งข้อมูลอัพเดตของบริษัทให้กับบุคลากรหน้างานเพิ่มขึ้น 34%
  • ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารของผู้นำลดลง 25%

อ่านรายงานเพื่อดูว่าองค์กรที่ใช้ Workplace บรรลุประโยชน์เหล่านี้และอื่นๆ ได้อย่างไร

แบบฟอร์มนี้ใช้เวลาไม่นาน

เราต้องการรายละเอียดเพียงเล็กน้อยก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดเนื้อหาที่น่าสนใจนี้

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว จะถือว่าคุณเข้าใจและยินยอมให้เราโทรติดต่อหาคุณทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้