คู่มือ 2 หน้าเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือรูปแบบใหม่ภายในที่ทำงานสำหรับหัวหน้าแผนกไอที

ความร่วมมือที่สามารถพลิกเกมได้ คือเป้าหมายหลักของหัวหน้าแผนกไอทีหลายๆ คน และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กรก็ถือเป็นวิธีที่ตอบโจทย์เป้าหมายนี้ได้ อันที่จริงแล้ว องค์กรที่พนักงานเชื่อมต่อถึงกันทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 25% (McKinsey, ‘The Social Economy’, 2012)

แล้วบรรดาหัวหน้าแผนกไอทีที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนี้จะไปหาข้อมูลที่ช่วยให้ก้าวข้ามอุปสรรคที่ขั้นกลางระหว่างโลกแห่งเทคโนโลยียุคเก่ากับยุคใหม่ได้จากที่ไหน แน่อยู่แล้วว่าต้องเป็นที่นี่

ข้อมูลสรุปใน 2 หน้านี้ประกอบไปด้วย

  • ข้อมูลสถิติสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ
  • 3 วิธีที่ Workplace ช่วยส่งเสริมเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือของหัวหน้าแผนกไอที
  • เครื่องมือที่จะช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ