คู่มือ 2 หน้าสำหรับหัวหน้าแผนกไอทีเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมที่เชื่อมต่อถึงกันภายในองค์กรที่พนักงานทุกคนรู้สึกมีความสำคัญ

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหัวหน้าแผนกไอทีเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้พนักงานรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น ทำงานร่วมกันได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงเสริมสร้างวัฒนธรรมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันที่จริงแล้ว องค์กรที่พนักงานเชื่อมต่อถึงกันทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 25% (McKinsey, ‘The Social Economy’, 2012)

แล้วบรรดาหัวหน้าแผนกไอทีที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนี้จะไปหาข้อมูลที่ช่วยให้ก้าวข้ามอุปสรรคที่ขั้นกลางระหว่างโลกแห่งเทคโนโลยียุคเก่ากับยุคใหม่ได้จากที่ไหน แน่อยู่แล้วว่าต้องเป็นที่นี่

ข้อมูลสรุปใน 2 หน้านี้ประกอบไปด้วย

  • ข้อมูลสถิติสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงตัวแปรที่จะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เชื่อมต่อถึงกัน
  • 3 วิธีที่ Workplace ช่วยให้หัวหน้าแผนกไอทีสร้างวัฒนธรรมที่เชื่อมต่อถึงกัน
  • เครื่องมือที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นที่ความเชื่อมต่อถึงกันเป็นหลัก