คู่มือ 2 หน้าเกี่ยวกับการสร้างความรู้สึกเชื่อมต่อถึงกันสุดพิเศษในหมู่พนักงานสำหรับหัวหน้าแผนกสื่อสาร

ระดับความเชื่อมต่อถึงกันที่เพิ่มขึ้นในหมู่พนักงาน คือเป้าหมายหลักของหัวหน้าแผนกสื่อสาร เพราะบริษัทที่พนักงานทุกคนเชื่อมต่อถึงกันทำกำไรได้มากขึ้นถึง 21% (Gallup, ‘American Workplace Changing at a Dizzying Pace’, 2017)

แล้วบรรดาหัวหน้าแผนกสื่อสารที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนี้จะไปหาข้อมูลที่ช่วยให้ก้าวข้ามอุปสรรคที่ขั้นกลางระหว่างโลกแห่งเทคโนโลยียุคเก่ากับยุคใหม่ได้จากที่ไหน แน่อยู่แล้วว่าต้องเป็นที่นี่

ข้อมูลสรุปใน 2 หน้านี้ประกอบไปด้วย

  • ข้อมูลสถิติสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเชื่อมต่อถึงกัน
  • 3 วิธีที่ Workplace ช่วยให้หัวหน้าแผนกสื่อสารเชื่อมต่อทั้งองค์กรเข้าด้วยกัน
  • เครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเชื่อมต่อถึงกันระหว่างสมาชิกในทีมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น