Workplace บน Portal - วิธีใหม่ในการทำงานทางไกล

เรียนรู้วิธีสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกันและการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานที่ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็น เพียงกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อดาวน์โหลดตัวอย่าง

ดาวน์โหลดเลย

เราต้องการรายละเอียดเพียงเล็กน้อยก่อนที่คุณจะดาวน์โหลดเนื้อหาที่น่าสนใจนี้

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มนี้แล้ว จะถือว่าคุณเข้าใจและยินยอมให้เราโทรติดต่อหาคุณทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ และรับทราบว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของ Workplace แล้ว