ชุมชน Workplaceเข้าร่วมชุมชน Workplace เพื่อแชร์และเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ ที่ใช้งาน Workplace

Workplace Product Announcements

กลุ่มที่มีหลายบริษัทเปิดนี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดของผลิตภัณฑ์ Workplace

Workplace Admins FYI

พื้นที่สำหรับผู้ดูแล Workplace เพื่อรับการอัพเดตเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ของผู้ดูแล

Chief Workplace Officers

พบกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงและผู้ก่อตั้งชุมชนที่มีแนวคิดเดียวกันจากชุมชน Workplace ทั่วโลก

Workplace Nonprofit Community

กลุ่มที่มีหลายบริษัทนี้เป็นพื้นที่สำหรับองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วที่ต้องการค้นหาและให้คำแนะนำ สร้างเครือข่ายกับผู้คนในแวดวงเดียวกัน และค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ