ข้อมูลเนื้อหาสำหรับการดาวน์โหลดวิดีโอและข้อมูลเนื้อหาที่สามารถปรับแต่งเองได้ซึ่งช่วยให้คุณถ่ายทอดความรู้และมีส่วนร่วมกับองค์กรของคุณบน Workplace

ชุดเปิดใช้งาน

ใช้ข้อมูลเนื้อหาเหล่านี้เพื่อโปรโมทการเปิดใช้งาน Workplace ให้แก่องค์กรของคุณ

ชุดสร้างความความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น

ค้นหาข้อมูลเนื้อหาที่จะช่วยให้สมาชิกในองค์กรมีส่วนร่วมกับ Workplace ได้ดียิ่งขึ้น

ชุดให้ความรู้

ใช้ข้อมูลเนื้อหาเหล่านี้เพื่อให้ความรู้แก่องค์กรของคุณเกี่ยวกับวิธีการทำงานบน Workplace