การผสานการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับ Workplace

Workplace ได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของแพลตฟอร์มเพื่อรับรองความปลอดภัยของการผสานการทำงานโดยใช้ API แพลตฟอร์มของ Workplace

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับลูกค้าที่มีการผสานการทำงานที่ได้รับการโฮสต์และดำเนินการโดยผู้พัฒนาจากภายนอก หากคุณต้องการความช่วยเหลือในทำความเข้าใจข้อมูลในบทความนี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Workplace

การคุ้มครองข้อมูลของผู้คนคือความมุ่งมั่นอันเป็นหัวใจสำคัญของ Workplace เพื่อให้ลูกค้าของเรามีพื้นที่ในการทำงานที่ปลอดภัย เราจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้ง Workplace และผู้พัฒนาแพลตฟอร์มของเราทุกรายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงของเรา ด้วยเหตุนี้เอง ในเดือนพฤษภาคม 2019 เราจึงประกาศการอัพเดตข้อกำหนดของแพลตฟอร์มซึ่งกำหนดให้ผู้พัฒนาจากภายนอกจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนจึงจะเข้าถึง API ของ Workplace และให้บริการผสานการทำงานแก่ลูกค้าบน Workplace ได้ต่อไป นับแต่นั้นเป็นต้นมา เราก็ได้ทำงานร่วมกับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงขึ้นและปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบตามที่มีการปรับเปลี่ยนของเรา

เพื่อเป็นการเสริมความปลอดภัยให้กับแพลตฟอร์มของเรา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2019 เราจะเริ่มลบสิทธิ์การเข้าถึงการผสานการทำงานที่ไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่อัพเดตใหม่ของเรา

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2019 เป็นต้นไป คุณอาจได้รับข้อความบน Workplace ที่แจ้งให้คุณตรวจสอบการผสานการทำงานบางรายการของคุณ โดยหน้านี้จะให้แหล่งข้อมูลที่คุณต้องใช้ดำเนินการ

มีการผสานการทำงานประเภทใดบ้างบน Workplace

ในปัจจุบัน มีวิธีเชื่อมต่อการผสานการทำงานกับ Workplace ที่คุณสามารถทำได้อยู่ 2 วิธี ซึ่งเราเรียกว่า "การผสานการทำงานแบบกำหนดเอง" และ "การผสานการทำงานจากภายนอก"

 • การผสานการทำงานแบบกำหนดเอง: วิธีการติดตั้งการผสานการทำงานนี้หมายความว่าคุณ (หรือผู้ดูแลรายอื่นของอินสแตนซ์ Workplace ของคุณ) ได้สร้างการผสานการทำงานขึ้นในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแล หากต้องการสร้างการผสานการทำงานดังกล่าวในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแล คุณจะต้องดำเนินการในหน้าจอบางหน้าจอเพื่อเลือกสิทธิ์การอนุญาตสำหรับการผสานการทำงาน จากนั้นจึงสร้างโทเค็นการเข้าถึง (เช่น ตัวอักษรและตัวเลขติดกันยาวๆ ที่มีลักษณะเหมือนกับคีย์หรือรหัสผ่าน) ที่คุณต้องคัดลอกและวางลงในการผสานการทำงานที่คุณพัฒนาขึ้นภายในองค์กรหรือส่งไปให้ผู้พัฒนา การผสานการทำงานที่คุณเขียนขึ้นเองหรือถูกเขียนในนามของคุณ (เช่น ซอฟต์แวร์แบบกำหนดเอง) ที่คุณเป็นผู้ใช้งานเพียงผู้เดียวและมีการดำเนินการ (โฮสต์และเรียกใช้) ในสภาพแวดล้อมที่คุณเป็นคนควบคุม ควรได้รับการติดตั้งเป็นการผสานการทำงานแบบกำหนดเอง
 • การผสานการทำงานจากภายนอก: วิธีการติดตั้งการผสานการทำงานนี้หมายความว่า คุณไปที่ไดเรกทอรีการผสานการทำงานของเราหรือเว็บไซต์ของบริษัทอื่นและติดตั้งการผสานการทำงานโดยไม่ต้องสร้างหรือส่งโทเค็นการเข้าถึงให้ผู้อื่น โดยคุณจะเห็นหน้าจอแสดงความยินยอมในกระบวนการติดตั้งที่แจ้งให้คุณทราบว่าการผสานการทำงานจากภายนอกนี้มีสิทธิ์การอนุญาตให้เข้าถึงอะไรบ้าง และขอให้คุณยอมรับสิทธิ์การอนุญาตเหล่านี้ การผสานการทำงานทั้งหมดที่ผู้พัฒนาจากภายนอกมอบให้ (เช่น ซอฟต์แวร์แบบไม่ได้กำหนดเอง รวมถึงในกรณีที่มีการปรับแต่งบางส่วน) ซึ่งดำเนินการ (โฮสต์และเรียกใช้) ในสภาพแวดล้อมที่คุณไม่ได้ควบคุมเองทั้งหมดจะต้องได้รับการติดตั้งเป็นการผสานการทำงานจากภายนอก

เราทราบดีว่าในขณะนี้มีการผสานการทำงานจำนวนหนึ่งบน Workplace ที่ได้รับการติดตั้งเป็นการผสานการทำงานแบบกำหนดเอง ซึ่งควรได้รับการติดตั้งเป็นการผสานการทำงานจากภายนอกแทน เนื่องจากมีการโฮสต์หรือดำเนินการโดยผู้พัฒนาจากภายนอก กระบวนการตรวจสอบที่อัพเดตใหม่ดังกล่าวจะมีผลกับการผสานการทำงานจากภายนอก ไม่ใช่การผสานการทำงานแบบกำหนดเอง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่การผสานการทำงานทั้งหมดจะต้องได้รับการจัดประเภทอย่างเหมาะสม หากเราสงสัยว่าการผสานการทำงานที่ได้รับการติดตั้งไปแล้วเป็นการผสานการทำงานแบบกำหนดเองที่ควรได้รับการติดตั้งเป็นการผสานการทำงานจากภายนอก การผสานการทำงานดังกล่าวจะถือเป็นการผสานการทำงานจากภายนอก และเราจะเริ่มลบสิทธิ์การเข้าถึงหากการผสานการทำงานดังกล่าวยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2019

เหตุใดฉันจึงเห็นข้อความ "การผสานการทำงานที่ไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่อัพเดตใหม่ของเรา"

เราพิจารณาว่าการผสานการทำงานหนึ่งรายการหรือบางส่วนที่คุณใช้อยู่ทำงานนอกเหนือข้อกำหนดของแพลตฟอร์มใหม่ของเรา ซึ่งอาจมีสาเหตุดังนี้

 • คุณกำลังใช้การผสานการทำงานจากภายนอกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบของเรา (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ "การผสานการทำงานที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่อัพเดตใหม่ของเราหมายความว่าอย่างไร")
 • คุณกำลังใช้การผสานการทำงานที่ได้รับการติดตั้งเป็นการผสานการทำงานแบบกำหนดเองซึ่งควรได้รับการติดตั้งเป็นการผสานการทำงานจากภายนอก และยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่จำเป็นของเรา

สิ่งที่ต้องทำ

คุณสามารถเลือกใช้การผสานการทำงานที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเหล่านี้ต่อไปได้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2019 หลังจากวันดังกล่าวไปแล้ว เราจะเริ่มลบสิทธิ์การเข้าถึงการผสานการทำงานที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่อัพเดตใหม่ของเรา โปรดดูไทม์ไลน์ของเหตุการณ์สำคัญและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องที่คุณอาจต้องดำเนินการที่ด้านล่างนี้

 • ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2019 เป็นต้นไป: เราจะแชร์การเตือนเบื้องต้นเพื่อแจ้งผู้ดูแลที่กำลังใช้การผสานการทำงานจากภายนอกที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบในอินสแตนซ์ของตน (รวมถึงการผสานการทำงานที่ได้รับการติดตั้งเป็นการผสานการทำงานแบบกำหนดเองซึ่งควรได้รับการติดตั้งเป็นการผสานการทำงานจากภายนอกด้วย) โดยผู้ดูแลสามารถดูการผสานการทำงานที่เราอ้างถึงได้ในหน้าการผสานการทำงานของแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแล คุณสามารถเลือกใช้การผสานการทำงานเหล่านี้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2019 เราขอแนะนำให้คุณพูดคุยกับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้พัฒนามีแผนที่จะทำให้การผสานการทำงานผ่านการตรวจสอบหรือไม่
 • 1 ตุลาคม 2019: การผสานการทำงานใดๆ ที่ปัจจุบันได้รับการติดตั้งเป็นการผสานการทำงานแบบกำหนดเองที่เราเชื่อว่ามีการรับบริการและดำเนินการจากภายนอกจริงจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ผู้ดูแลจะดำเนินการในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลเพื่อใช้การผสานการทำงานนี้ต่อไป
  หากคุณพบว่าการผสานการทำงานที่คุณต้องการถูกปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานอีกครั้งได้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแล และใช้งานต่อไปได้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2019 นอกจากนี้ คุณควรติดต่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือบริษัทที่ให้บริการการผสานการทำงานแก่คุณ หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเราโดยตรงหากคุณเชื่อว่าการผสานการทำงานได้รับการจัดประเภทอย่างไม่ถูกต้อง การผสานการทำงานทั้งหมดที่ได้รับการติดตั้งไว้เป็นการผสานการทำงานจากภายนอกจะยังคงทำงานต่อไปได้
 • 16 ธันวาคม 2019: เราจะเริ่มลบสิทธิ์การเข้าถึงการผสานการทำงานแบบกำหนดเองทั้งหมดที่เราเชื่อว่ามีการรับบริการและดำเนินการจากภายนอกจริง รวมถึงลบการผสานการทำงานจากภายนอกที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่ได้รับการอัพเดตใหม่ของเราด้วย โดยจะไม่มีตัวเลือกให้คุณใช้การผสานการทำงานเหล่านี้อีกต่อไป

  • คุณสามารถติดตั้งการผสานการทำงานที่คล้ายคลึงกันจากผู้พัฒนาที่ได้รับอนุมัติในไดเรกทอรีการผสานการทำงานของเราได้
  • ตามคำขอของคุณ การผสานการทำงานบางรายการที่จำกัดการเข้าถึงข้อมูลของคุณอาจมีสิทธิ์ใช้ข้อกำหนดเดิมเพื่อที่จะสามารถใช้งานต่อไปใน Workplace ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 โปรดติดต่อเพื่อสอบถามเรื่องนี้กับเราผ่านความช่วยเหลือโดยตรงก่อนวันที่ 15 มกราคม 2020
  • การผสานการทำงานจากผู้พัฒนาที่มีหลักฐานสำหรับหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เราเห็นว่ามีประสิทธิภาพ และอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการตรวจสอบแอพของเรา จะได้รับสิทธิ์ให้ดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020* คุณสามารถดูกำหนดเวลาสำหรับผู้พัฒนาในการดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบของเราให้เสร็จสิ้นสำหรับการผสานการทำงานแต่ละรายการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติได้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแล
  • *อัพเดต: ขยายกำหนดเวลาสำหรับผู้พัฒนาในการแปลงการผสานการทำงานแบบกำหนดเองที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเป็นแอพจากภายนอก การผสานการทำงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะปรากฏขึ้นพร้อมกำหนดเวลาใหม่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2020
ก่อนหน้านี้ Workplace ได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับการผสานการทำงานหรือไม่

ใช่ การผสานการทำงานทั้งหมดที่มีในไดเรกทอรีที่ประกาศในไว้ในงาน F8 ปี 2018 ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการเปิดตัว กระบวนการตรวจสอบแอพที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งเปิดตัวในปีนี้เป็นกระบวนการตรวจสอบที่มีการปรับเปลี่ยนและเป็นทางการที่จะยกระดับมาตรฐานสำหรับผู้พัฒนาทุกคนที่เข้าร่วมในระบบนิเวศของเรา

ผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตน (IDP) ของฉันถูกรายงานปัญหา เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นและฉันจะทำอย่างไรต่อไปได้บ้าง

การผสานการทำงานกับ IDP ส่วนใหญ่บน Workplace จนถึงขณะนี้ได้รับการติดตั้งเป็นการผสานการทำงานแบบกำหนดเอง เรากำลังทำงานร่วมกับผู้พัฒนาเพื่อแปลงการผสานการทำงานแบบกำหนดเองเป็นการผสานการทำงานจากภายนอกที่เป็นไปตามข้อกำหนด หากคุณมีผู้จัดการบัญชีอยู่กับผู้พัฒนาดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณติดต่อไปเพื่อทำความเข้าใจแผนการทำงานและกำหนดการของผู้พัฒนา

ข้อมูลจากผู้ดูแล GSuite

หากต้องการใช้งาน GSuite สำหรับการจัดเตรียมให้สิทธิ์การเข้าถึงต่อไปหลังจากวันที่ 16 ธันวาคม คุณจะต้องกำหนดวิธีอื่นในการนำเข้าพนักงานจากธุรกิจของคุณไปยัง Workplace ดูคำแนะนำการดำเนินการได้ที่นี่

การผสานการทำงานยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่อัพเดตใหม่ของเราหมายความว่าอย่างไร

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2019 เราได้ประกาศกระบวนการตรวจสอบการผสานการทำงานของ Workplace ที่อัพเดตใหม่ให้ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มทราบ กระบวนการตรวจสอบนี้สรุปขั้นตอนการตรวจสอบที่การผสานการทำงานจากภายนอกจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้ลูกค้า Workplace สามารถใช้งานได้

 • โดยขั้นตอนสำหรับการผสานการทำงานทั้งหมดประกอบด้วย การตรวจสอบยืนยันธุรกิจ การยอมรับข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม และการตรวจสอบ
 • สำหรับการผสานการทำงานกับบุคคลที่สามที่ขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น ในกระบวนการตรวจสอบก็จะมีการทดลองเจาะระบบของบุคคลที่สาม และการขอข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย (RFI)

หากการผสานการทำงานของคุณถูกรายงานปัญหา นั่นหมายความว่าการผสานการทำงานของคุณยังไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบทั้งหมดที่จำเป็น

คุณจะต้องปิดการผสานการทำงานตามที่เราต้องการ! ฉันสามารถทำอะไรได้บ้าง

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการผสานการทำงานที่มีป้ายกำกับว่า "ไม่อนุมัติ" และอาจถูกปิดใช้งานในวันที่ที่ระบุไว้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลสำหรับการผสานการทำงานนั้น หากคุณกังวลว่าการผสานการทำงานที่คุณต้องการอาจถูกปิดใช้งาน คุณมี 2 ทางเลือก ได้แก่

 • คุณสามารถติดตั้งการผสานการทำงานที่คล้ายคลึงกันจากผู้พัฒนาที่ได้รับอนุมัติในไดเรกทอรีการผสานการทำงานของเราได้
 • ตามคำขอของคุณ การผสานการทำงานบางรายการที่จำกัดการเข้าถึงข้อมูลของคุณอาจมีสิทธิ์ใช้ข้อกำหนดเดิมเพื่อที่จะสามารถใช้งานต่อไปใน Workplace ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 โปรดติดต่อเพื่อสอบถามเรื่องนี้กับเราผ่านความช่วยเหลือโดยตรงก่อนวันที่ 15 มกราคม 2020

การผสานการทำงานจากผู้พัฒนาที่มีหลักฐานสำหรับหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เราเห็นว่ามีประสิทธิภาพ และอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการตรวจสอบแอพของเรา จะได้รับสิทธิ์ให้ดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020* คุณสามารถดูกำหนดเวลาสำหรับผู้พัฒนาในการดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบของเราให้เสร็จสิ้นสำหรับการผสานการทำงานแต่ละรายการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติได้ในแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแล

*อัพเดต: ขยายกำหนดเวลาสำหรับผู้พัฒนาในการแปลงการผสานการทำงานแบบกำหนดเองที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเป็นแอพจากภายนอก การผสานการทำงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะปรากฏขึ้นพร้อมกำหนดเวลาใหม่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2020

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันต้องการใช้การผสานการทำงานต่อไปหลังจากครบกำหนดเวลาแล้ว

ขออภัย เราจะเริ่มลบสิทธิ์การเข้าถึงการผสานการทำงานที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบของเราในวันที่ 16 ธันวาคม 2019 เราขอแนะนำให้คุณปรึกษากับผู้พัฒนาของคุณเพื่อจะได้รู้ว่าพวกเขาคาดการณ์ว่าจะผ่านการตรวจสอบก่อนวันดังกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกผู้ให้บริการรายอื่นที่ได้รับอนุมัติซึ่งมีการผสานการทำงานที่คล้ายกันได้จากไดเรกทอรีการผสานการทำงาน

เราทราบดีว่าการผสานการทำงานมีความสำคัญต่อประสบการณ์การใช้งาน Workplace ของคุณ ตามคำขอของคุณ การผสานการทำงานบางรายการที่จำกัดการเข้าถึงข้อมูลของคุณอาจมีสิทธิ์ใช้ข้อกำหนดเดิมเพื่อที่จะสามารถใช้งานต่อไปใน Workplace ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 โปรดติดต่อเพื่อสอบถามเรื่องนี้กับเราผ่านความช่วยเหลือโดยตรงก่อนวันที่ 15 มกราคม 2020

ฉันคิดว่าคุณอาจเข้าใจผิดและรายงานปัญหาการผสานการทำงานแบบกำหนดเองของฉันว่าเป็นการผสานการทำงานที่มีบุคคลที่สามเป็นผู้พัฒนาหรือดำเนินการ

หากการผสานการทำงานที่ดำเนินการ (โฮสต์และเรียกใช้) ในสภาพแวดล้อมที่คุณควบคุมถูกรายงานปัญหา โปรดแจ้งให้ฝ่ายสนับสนุนของ Workplace ทราบแล้วเราจะดำเนินการตรวจสอบปัญหานี้แก่คุณ

หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Workplace

ประสบการณ์ Workplace โฉมใหม่

อ่านต่อ