การบริหารประสิทธิภาพการทำงาน

สร้างศูนย์กลางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

คิดหาแนวทางการตั้งเป้าหมาย รวบรวมและแชร์ความเห็นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยสร้างความเชื่อใจระหว่างพนักงานของคุณทั้งหมด ซึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างเปิดกว้างและมีการร่วมมือกัน

วิธีดำเนินการบน Workplace

ตั้งเป้าหมายในกลุ่มที่ชัดเจน

1. ตั้งเป้าหมายในกลุ่มที่ชัดเจน

การตั้งเป้าหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Workplace ช่วยให้คุณสามารถสร้างศูนย์กลางของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนสามารถอ้างอิงกลับไปที่เป้าหมาย รวบรวมความเห็น และแบ่งปันความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย

 • สร้างกลุ่มของทีมแบบปิดเพื่อแชร์เป้าหมายของทีม แลกเปลี่ยนความเห็น และแบ่งปันความคืบหน้าตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
 • สร้างกลุ่มลับส่วนตัวเพื่อแชร์เป้าหมายของแต่ละกลุ่ม ติดตามความคืบหน้า และแบ่งปันความเห็น

แบ่งปันความเห็นอย่างต่อเนื่อง

2. แบ่งปันความเห็นอย่างต่อเนื่อง

Workplace ช่วยให้คุณรวบรวมและให้ความเห็นเป็นประจำได้อย่างง่ายดายผ่านหลากหลายช่องทาง

 • สร้างกลุ่มลับแบบตัวต่อตัวกับพนักงานในทีมเพื่อการพัฒนาและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
 • ในระหว่างการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เพิ่มผู้จัดการคนใหม่เข้าไปในกลุ่มเพื่อช่วยมอบบริบทที่ผ่านมาและสนทนากับพนักงานในทีม
 • ให้ความเห็นของเพื่อนร่วมงานแบบรอบทิศทางอย่างต่อเนื่องในกลุ่มของทีมที่กว้างขึ้น ใช้แผนภูมิองค์กรในการค้นหาคนในองค์กรอย่างง่ายดายเพื่อแชร์ความเห็นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานในโครงการข้ามสายงาน

ดำเนินกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกัน

3. ดำเนินกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกัน

พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล (HRBP) และผู้จัดการสามารถใช้ประโยชน์จากกลุ่มปิดและกลุ่มลับเพื่อแชร์รายละเอียด ไทม์ไลน์ การดำเนินการ และรายงานความคืบหน้าของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานได้

 • สร้างกลุ่มปิดสำหรับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลและทีมโปรแกรมด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อวางแผนและดำเนินกระบวนการทั้งหมด สร้างกลุ่ม “ผู้จัดการ” เพื่อแชร์ข้อมูลอัพเดตของขั้นตอนต่างๆ ไทม์ไลน์ การดำเนินการ ตลอดจนความคืบหน้า
 • สร้างกลุ่มเปิดสำหรับรับ “ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน” เพื่อปรึกษาหารือและแชร์ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมด รวมถึงความเห็นต่อเครื่องมือ และแหล่งข้อมูล

ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ

ใช้ Workplace เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานใหม่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน การทำให้กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายสามารถช่วยสร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและโปร่งใสในองค์กรของคุณได้

 • สร้างกลุ่มแบบเปิดที่ชื่อว่า "อธิบายกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน" เพื่อจัดกิจกรรม Workplace Live แชร์เอกสารการฝึกอบรมที่สำคัญ และจัดหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานทุกคน
 • สร้างกิจกรรมบน Workplace เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์สำคัญของกระบวนการ หรือสร้างช่วง FYI Live หรือใช้แบบสำรวจสั้นๆ เพื่อหาคำถามยอดนิยมเกี่ยวกับกระบวนการหรือโปรแกรม

แบ่งปันความรู้ในชุมชนผู้จัดการ

5. แบ่งปันความรู้ในชุมชนผู้จัดการ

กลุ่มสำหรับผู้จัดการรายใหม่จะช่วยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้จัดการและผู้นำที่ทำงานมานาน รวมถึงสอบถามข้อสงสัยที่ต้องการทราบ พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการฝึกอบรมผู้จัดการและจัดการฝึกสอนแบบเรียลไทม์ได้โดยใช้ Workplace Live

 • สร้างกลุ่มปิดที่มีชื่อว่า “ผู้จัดการ” แล้วเชิญทั้งผู้จัดการรายใหม่และผู้จัดการที่ทำงานอยู่ให้เข้าร่วมเพื่อแชร์ข้อมูลอัพเดตและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • ให้ผู้จัดการที่มีประสบการณ์จัดช่วง "พูดคุยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับความเห็น

ประโยชน์

ประโยชน์

 • สร้างศูนย์กลางการสื่อสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกคนสามารถอ้างอิงถึงเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
 • รวบรวมข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดายผ่านหลากหลายช่องทาง
 • เพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • สร้างการเชื่อมต่อระหว่างผู้จัดการและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ตั้งเป้าหมาย รวมรวบ และแชร์ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสร้างความไว้วางใจในหมู่พนักงานของคุณ