การชมเชย

เรียนรู้ว่า Workplace ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสร้างวัฒนธรรมการชมเชยและการเอาใจใส่ได้อย่างไร


สำหรับพนักงานหลายๆ คนแล้ว คำชมเชยคือสิ่งที่ช่วยให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าในที่ทำงานได้ หาใช่ค่าตอบแทนไม่
ทำไมคำชมเชยจึงสำคัญ
Sam Walton ผู้ก่อตั้ง Walmart ในตำนานกล่าวสรุปไว้ได้ค่อนข้างดีว่า "ไม่มีอะไรทดแทนคำชื่นชมที่จริงใจ ไตร่ตรองมาอย่างดี และได้รับในเวลาที่เหมาะสมได้อีกแล้ว คำชื่นชมพวกนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่กลับมีค่ามหาศาล"
พนักงานเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ การศึกษาทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า 79% ของคนที่ลาออกจากงานกล่าวว่า ‘การไม่ถูกเห็นคุณค่า’ เป็นเหตุผลที่ตนลาออกจากงาน
การชมเชยอาจเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนวัฒนธรรมขององค์กรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ หากคุณใช้อย่างถูกต้อง เพราะสิ่งนี้มีอิทธิพลทั้งต่อความสัมพันธ์ ความสุข และคุณค่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแง่มุมดีๆ ที่คุณต้องการให้ผู้คนรู้จักองค์กรของคุณ
ชมเชยพนักงานอย่างทั่วถึงโดยใช้เครื่องหมาย
ชมเชยพนักงานอย่างทั่วถึงโดยใช้เครื่องหมาย
ฟีเจอร์เครื่องหมายช่วยให้คุณชื่นชมการทำหน้าที่และความสำเร็จของพนักงานได้โดยตรงและทั่วถึงจากหน้าโปรไฟล์ของแต่ละคน Workplace มีเครื่องหมายแบบอัตโนมัติและเครื่องหมายที่ผู้ดูแลสามารถมอบให้เองได้เป็นจำนวนมาก ผู้ดูแลยังสามารถสร้างเครื่องหมายแบบกำหนดเองเพื่อชมเชยพนักงานที่ประสบความสำเร็จในด้านหนึ่งของบริษัทและช่วยเน้นย้ำค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทได้ด้วย
ผู้ดูแลระบบ ผู้ควบคุมเนื้อหา ผู้จัดการบัญชี และผู้ดูแลทุกคนที่มีบทบาทที่กำหนดเองซึ่งรวมถึงสิทธิ์การอนุญาต "จัดการเครื่องหมาย" สามารถจัดการเครื่องหมายได้จากแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแล คนเหล่านี้สามารถมอบเครื่องหมายให้เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มได้โดยใช้สเปรดชีต และผู้ดูแลสามารถเปิดหรือปิดการใช้เครื่องหมายได้ทุกเมื่อ เรียนรู้วิธีสร้างและมอบเครื่องหมายรางวัลในศูนย์ช่วยเหลือ
ส่งเสริมให้พนักงานชมเชยเพื่อนร่วมงานด้วยฟีเจอร์ขอบคุณ
ส่งเสริมให้พนักงานชมเชยเพื่อนร่วมงานด้วยฟีเจอร์ขอบคุณ
การให้คำชมเชยไม่จำเป็นต้องมาจากผู้จัดการถึงพนักงานในทีมของตัวเองเสมอไป พนักงานเองก็สามารถชื่นชมในความทุ่มเทและความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมงานได้เช่นกัน เมื่อพนักงานสามารถส่งเสริมเพื่อนร่วมงานในเชิงบวกได้เช่นนี้ ผู้จัดการก็จะมองเห็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่อาจมองข้ามไปได้ดีขึ้น วัฒนธรรมองค์กรมีการพัฒนา และพนักงานก็จะมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นตามมาด้วย
พนักงานสามารถมอบคำขอบคุณได้โดยไปที่โปรไฟล์ของเพื่อนร่วมงานแล้วคลิกที่ปุ่ม "ส่งคำขอบคุณ" โดยสามารถเขียนข้อความขอบคุณและเลือกว่าต้องการแจ้งเตือนให้ผู้จัดการของเพื่อนร่วมงานทราบหรือไม่ได้ จากนั้นข้อความขอบคุณจะปรากฏบนไทม์ไลน์ของเพื่อนร่วมงานคนนั้น
ชมเชยพนักงานโดยอัตโนมัติด้วยบอท
ชมเชยพนักงานโดยอัตโนมัติด้วยบอท
การผสานการทำงานของบอท เช่น Recognize ช่วยให้คุณชื่นชมพนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงได้ผ่านเครื่องมือง่ายๆ ที่ทำให้การชมเชยเป็นเรื่องที่รวดเร็ว ราบรื่น และเป็นสาธารณะ
แสดงความชื่นชมในกลุ่ม
แสดงความชื่นชมในกลุ่ม
  • สร้างกลุ่มเปิดโดยใช้ชื่อ "การชมเชย" และเพิ่มพนักงานทุกคนลงในกลุ่มนั้นโดยอัตโนมัติ
  • อธิบายหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อเพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ และผู้นำที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณค่าและพันธกิจของบริษัท
  • ส่งเสริมให้ผู้จัดการแชร์เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่ทีมได้สร้างขึ้นในทุกวัน และให้เพื่อนร่วมงานต่างชมเชยพนักงานที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
  • ขอให้สมาชิกเสนอชื่อเพื่อนร่วมงานในสาขาต่างๆ อย่าง "ผู้ชนะประจำสัปดาห์" หรือ "สมาชิกทีมยอดเยี่ยมประจำเดือน" จากนั้นแชร์เรื่องราวดังกล่าวลงในกลุ่ม พร้อมนำเสนอผู้ชนะอย่างโดดเด่นในช่วงไฮไลท์ของการถ่ายทอดสดที่จัดขึ้นเป็นประจำ
ประโยชน์
ประโยชน์
  • เพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและการรักษาพนักงานเอาไว้
  • สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
  • ลดค่าใช้จ่ายของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจ
  • พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงานในทีมและสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ
เรื่องราวความสำเร็จ
เรื่องราวความสำเร็จ
ดูวิธีที่ Memorial Health ใช้ Workplace เพื่อผลักดันโปรแกรมการชมเชยและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง