แบบสำรวจประสบการณ์ของพนักงาน

คุณสามารถแสดงให้พนักงานเห็นว่าคุณรับฟังและรับข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์และวัฒนธรรมของพนักงานได้ด้วยแบบสำรวจของ Workplace


แบบสำรวจความพึงพอใจทำให้คุณวัดความรู้สึกโดยรวมของพนักงานทั่วทั้งองค์กรและช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้งานได้จริงเพื่อค้นหาว่าประสบการณ์การเป็นพนักงานด้านใดที่ต้องสนับสนุนและลงทุนเพิ่มเติม เมื่อคุณลงทุนเชิงกลยุทธ์กับประสบการณ์ของพนักงาน การมีส่วนร่วมของพนักงานจะดีขึ้น และวัฒนธรรมขององค์กรก็จะดีขึ้นควบคู่ไปด้วย
แต่ประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว พนักงานที่มีความสุขในการทำงานจะมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น 12% พนักงานที่มีส่วนร่วมสูงสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรม กระตุ้นประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุนการจ้างงานได้
แบบสำรวจเป็นวิธีเรียนรู้ความคิดและข้อกังวลของทุกคนในองค์กรได้อย่างครอบคลุม แต่เครื่องมือสำหรับแบบสำรวจส่วนใหญ่มีความซับซ้อนในการตั้งค่า อีกทั้งยังทำให้พนักงานผละจากงานประจำวันไปที่แอพอื่นด้วย แต่แบบสำรวจบน Workplace ทำให้คุณสามารถส่งแบบสำรวจ 10 คำถามสั้นๆ ผ่าน Workplace Chat ให้กับทุกคนในองค์กรของคุณได้โดยตรง
แบบสำรวจความพึงพอใจบน Workplace ช่วยให้
 • ผู้นำองค์กรวัดความเชื่อมั่นในทีมของตนได้
 • หัวหน้าแผนกวัดประสิทธิภาพของโปรแกรม การตั้งเป้าหมาย การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำได้
 • ผู้จัดการบุคลากรหน้างานได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีมีส่วนร่วมกับพนักงานและช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้
1. การสร้างและจัดการแบบสำรวจ
1. การสร้างและจัดการแบบสำรวจ
 • บทบาทผู้ดูแลระบบ ผู้ควบคุมเนื้อหา และผู้ดูแลที่กำหนดเองที่มีสิทธิ์การอนุญาต "จัดการแบบสำรวจ" สามารถสร้างแบบสำรวจได้โดยไปที่ "แบบสำรวจ" จากแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลบน Workplace
 • เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมด้วยการปรับแต่งข้อความเชิญเพื่อให้พนักงานทราบว่าความเห็นของตนมีค่า นอกจากนี้ การปรับแต่งข้อความเชิญยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีในการยืนยันว่าผลการสำรวจจะถูกเก็บเป็นความลับอีกด้วย
 • แบบสำรวจมีคำถามได้ไม่เกิน 10 ข้อ การทำแบบสำรวจความพึงพอใจให้สั้นเป็นหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วม
 • คุณสามารถแจกจ่ายแบบสำรวจไปยังกลุ่มผู้ใช้หรือรายชื่อผู้รับที่กำหนดเองผ่านการอัพโหลดในรูปแบบ .csv ได้
2. กำหนดขอบเขตความพึงพอใจและเตรียมคำถามของแบบสำรวจ
2. กำหนดขอบเขตความพึงพอใจและเตรียมคำถามของแบบสำรวจ
 • หากต้องการวัดความรู้สึกโดยรวมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน คุณสามารถสำรวจใน 5 ขอบเขตต่อไปนี้ได้
  • ความพึงพอใจของพนักงาน
  • ความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์กร
  • ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
  • ความรู้สึกมีคุณค่าในที่ทำงาน
  • ความสุขในการทำงาน
 • พิมพ์คำถามสั้นๆ 10 ข้อ โดยแต่ละคำถามจะเน้นไปที่หนึ่งในขอบเขตข้อมูลเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ตั้งคำถามแต่ละข้อเป็นข้อความที่มีคำตอบเป็นระดับความเห็นด้วยตั้งแต่ "ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง" ไปจนถึง "เห็นด้วยอย่างยิ่ง" ตัวอย่างคำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
  • ฉันพอใจที่ได้ทำงานที่ [องค์กร]
  • ฉันคิดว่าจะทำงานใน [องค์กร] ไปอีกหนึ่งปีจากนี้
  • งานของฉันทำให้ฉันพึงพอใจ
  • ฉันได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเติบโตในเส้นทางอาชีพของฉัน
  • ฉันรู้สึกมีค่าที่ [องค์กร]
3. กำหนดระยะเวลาของแบบสำรวจ
3. กำหนดระยะเวลาของแบบสำรวจ
 • เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการให้ทำแบบสำรวจ โดยการดำเนินการนี้จะกำหนดช่วงเวลาในการตอบแบบสำรวจสำหรับผู้เข้าร่วม
 • หากต้องการตั้งค่าแบบสำรวจให้แสดงเป็นประจำ ให้คลิกที่ "แสดงให้กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มเห็นเป็นประจำ" ในส่วน "ระยะเวลา" ของขั้นตอนการสร้างแบบสำรวจ เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการให้ทำแบบสำรวจเป็นประจำ จากนั้นกำหนดความถี่และช่วงเวลาในการตอบกลับ ผลสรุปจะถูกนำเสนอเป็นขนาดตัวอย่าง ความถี่ จำนวนการทำแบบสำรวจเฉลี่ย และจำนวนผู้รับทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลของคุณ (หมายเหตุ: คุณต้องมีขนาดตัวอย่างเฉลี่ย 4 คนขึ้นไปจึงจะส่งแบบสำรวจได้ และหากปุ่ม "เสร็จสิ้น" ใช้การไม่ได้ ให้ลองปรับข้อมูลของคุณ)
4. ประเมินผลลัพธ์ของคุณ
4. ประเมินผลลัพธ์ของคุณ
 • ผลการสำรวจจะไม่เปิดเผยตัวตนและจะแสดงผลเฉพาะกรณีที่มีผู้ทำแบบสำรวจ 4 คนขึ้นไป
 • ผู้ดูแลแบบสำรวจจะสามารถเข้าถึงผลการสำรวจจากแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลรวมทั้งดาวน์โหลดข้อมูลดิบได้ ตรวจสอบผลลัพธ์เหล่านี้เพื่อดูว่าหมวดหมู่ใดได้คะแนนในระดับที่ดีและไม่ดีในหมู่พนักงานของคุณ
 • จัดทำแผนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ควรได้รับการปรับปรุง และอย่าลืมแสดงฉลองเมื่อได้รับคำตอบในแง่ดีด้วย!
 • แชร์ผลการสำรวจและแผนการดำเนินการของคุณเพื่อวัฒนธรรมที่โปร่งใสอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะรับรู้ว่าคำตอบของพวกเขาได้รับความสนใจ
ประโยชน์
ประโยชน์
 • สร้างแบบสำรวจที่รวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงที่พนักงานสามารถตอบกลับได้จาก Workplace Chat
 • เข้าถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปภาพจากแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเพื่อนำไปแชร์กับทีมของคุณ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานและป้องกันการลาออก
 • ทำให้พนักงานมีตัวตนในองค์กรของคุณ