การผลักดันวัฒนธรรมของบริษัท

สนับสนุนให้เกิดความรู้สึกแห่งความเป็นชุมชนที่แท้จริง และเชิดชูผู้ที่สรรสร้างวัฒนธรรมองค์กร


วัฒนธรรมของคุณไม่ควรเป็นเพียงคำพูดลอยๆ แต่ควรมีการผลักดันความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง และแสดงความชมเชยแก่เหล่าบุคคลที่มีส่วนช่วยสร้างวัฒนธรรมของบริษัทขึ้นมา สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงแค่การรวมค่านิยมหลักไว้ในยุทธศาสตร์การสื่อสารภายในองค์กรเท่านั้น แต่ควรเน้นวิธีการที่องค์กรของคุณสามารถทุ่มเทตามค่านิยมเหล่านั้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วย ปฏิบัติตามสิ่งที่คุณชี้แนะ เป็นแบบอย่างให้ผู้คนทำตาม และบูรณาการวัฒนธรรมของคุณกับ Workplace
แชร์ช่วงเวลาแห่งวัฒนธรรม
แชร์ช่วงเวลาแห่งวัฒนธรรมในกลุ่มแจ้งข่าวสารสำหรับทั้งบริษัท
กลุ่มแจ้งข่าวสารสำหรับทั้งบริษัทของคุณเป็นมากกว่าพื้นที่สำหรับการแชร์ประกาศของบริษัท ใช้กลุ่มดังกล่าวเพื่อแบ่งปันวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองการเคารพผู้ที่มีความหลากหลายในบริษัทและภูมิภาคของคุณ
สร้างกลุ่มแหล่งข้อมูลสำหรับพนักงาน
สร้างกลุ่มแหล่งข้อมูลสำหรับพนักงาน
กลุ่มแหล่งข้อมูลสำหรับพนักงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อผู้คนที่มีอัตลักษณ์ร่วมกันเข้าด้วยกัน และเป็นการสร้างระบบสำหรับช่วยเหลือผู้คนในองค์กรของคุณ นอกจากนี้ กลุ่มแหล่งข้อมูลยังช่วยเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นด้านวัฒนธรรม และทำให้นโยบายและกระบวนการขององค์กรคุณมีความเปิดกว้าง คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างใน Workplace ได้จากคู่มือนี้
ต้อนรับพนักงานใหม่ในกลุ่มฝึกอบรมพนักงานใหม่
ต้อนรับพนักงานใหม่ในกลุ่มฝึกอบรมพนักงานใหม่
สร้างกลุ่มฝึกอบรมพนักงานใหม่เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่และแชร์ข้อมูลสำคัญเพื่อช่วยให้พวกเขาคุ้นเคยกับการทำงานเต็มรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว อัพโหลดเอกสารและวิดีโอฝึกอบรมพนักงานใหม่ เช่น ข้อมูลทีมงานหรือข้อมูลองค์กร พันธกิจและค่านิยมของบริษัท และนโยบายการจัดการทรัพยากรบุคคล
ชื่นชมพนักงานโดยใช้เครื่องหมายและการขอบคุณ
ชื่นชมพนักงานโดยใช้เครื่องหมายและการขอบคุณ
Workplace มีเครื่องหมายที่มอบให้ผู้ใช้โดยอัตโนมัติและเครื่องหมายที่มอบโดยผู้ดูแลมากมายหลายรายการ คุณจึงสามารถใช้เครื่องหมายเหล่านี้เพื่อชื่นชมพนักงานตามบทบาทและความสำเร็จได้ ผู้ดูแลสามารถสร้างเครื่องหมายแบบกำหนดเองเพื่อชมเชยพนักงานตามความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบริษัท และช่วยเน้นย้ำค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัท
ผู้ดูแลระบบ ผู้ควบคุมเนื้อหา ผู้จัดการบัญชี และผู้ดูแลในบทบาทที่กำหนดเองและมีสิทธิ์การอนุญาต “จัดการเครื่องหมาย” จะสามารถจัดการเครื่องหมายจากแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลได้ เรียนรู้วิธีสร้างและมอบเครื่องหมายรางวัลในศูนย์ช่วยเหลือ
ต้องการแชร์วิดีโอนี้กับชุมชน Workplace ของคุณหรือไม่ ดาวน์โหลดที่นี่
ส่งเสริมให้พนักงานชมเชยเพื่อนร่วมงานสำหรับการทำงานหนักและการสนับสนุนด้วยฟีเจอร์ ขอบคุณ ของ Workplace เมื่อพนักงานสามารถมอบการส่งเสริมในแง่บวกให้แก่เพื่อนร่วมงานแล้ว ผู้จัดการก็สามารถชี้ชัดถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่พวกเขาอาจมองข้ามไป วัฒนธรรมของบริษัทที่พัฒนาขึ้น และการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดียิ่งขึ้นไปพร้อมกันได้
แพร่ภาพสดงานกิจกรรมของบริษัท
แพร่ภาพสดงานกิจกรรมของบริษัท
ทำให้งานกิจกรรมของบริษัทครึกครื้นด้วย การถ่ายทอดสด การถ่ายทอดสดช่วยให้คุณสามารถรับความเห็นจากทั้งองค์กรแบบเรียลไทม์ผ่านการกดถูกใจ ความคิดเห็น และความรู้สึก วิดีโอถ่ายทอดสดจะถูกโพสต์ลงในกลุ่มของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดช่วงเวลาที่สำคัญ
เคล็ดลับระดับมืออาชีพ: หากธุรกิจของคุณมีหลายตำแหน่ง ให้จองห้องประชุมหรือพื้นที่ภายในสำนักงานที่สามารถให้พนักงานรวมตัวกันเพื่อดูการแพร่ภาพด้วยกันได้ เหมือนเป็นกิจกรรมภายในองค์กรกิจกรรมหนึ่ง

Want to share this video with your Workplace community? Download it here.

สร้างกลุ่มนวัตกรรมศูนย์กลาง
สร้างกลุ่มนวัตกรรมศูนย์กลาง
ปลดล็อกนวัตกรรมซึ่งมีที่มาจากพนักงานด้วยการสร้างกลุ่มนวัตกรรมศูนย์กลางแบบเปิดที่ส่งเสริมให้พนักงานแชร์ไอเดียหรือระดมความคิดเกี่ยวกับการโครงการใหม่ๆ
ประโยชน์
ประโยชน์
  • สร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์ของนายจ้างของคุณโดยการส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวอย่างแท้จริงกันตั้งแต่วันแรก
  • ผลักดัน ลงมือทำจริง และให้ความสำคัญกับโปรแกรมและการริเริ่มด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันขององค์กร
  • เป็นตัวของตัวเอง เข้าร่วม และพบปะพูดคุยกันมากขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองค่านิยมและวัฒนธรรมทางธุรกิจ