การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน

ผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่วมกับโปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนาที่ใช้ประโยชน์จากการแชร์ความรู้อย่างกว้างขวาง


ต้องการแชร์วิดีโอนี้กับชุมชน Workplace ของคุณหรือไม่ คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในองค์กรของคุณอยู่แล้ว และประโยชน์ที่ได้รับก็เห็นได้ชัดเจน พนักงานที่ทุ่มเทกับโปรแกรมการเรียนรู้ภายในองค์กรมักจะรู้สึกมีคุณค่าและอยากมีส่วนร่วมมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้จัดการยังได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรทั้งหลายและจากการระบุตัวผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งช่ำชองในทักษะใดทักษะหนึ่งอีกด้วย
ฟีเจอร์การเรียนรู้ของ Workplace ทำให้องค์กรสามารถแชร์องค์ความรู้ได้ในหลายระดับอย่างเป็นกันเอง โดยที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ง่าย ใช้ประโยชน์จากสื่ออันหลากหลายของ Workplace เพื่อสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่น่าสนใจสำหรับบุคลากรหน้างานไปพร้อมๆ กับการช่วยให้พวกเขาปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น จากนั้นสร้างแบบทดสอบและติดตามหน่วยที่เรียนรู้สำเร็จเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่พนักงานโต้ตอบกับเนื้อหาการเรียนรู้ในกลุ่มของคุณ
เปิดใช้งานการเรียนรู้ในกลุ่มของคุณ
เปิดใช้งานการเรียนรู้ในกลุ่มของคุณ
ก่อนจะสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ คุณจะต้องสร้างคู่มือแรกก่อน ซึ่งมีเพียงผู้ดูแลกลุ่มเท่านั้นที่สามารถสร้างคู่มือได้ โดยทำได้จากแท็บ "การเรียนรู้" ของกลุ่ม
ผู้ดูแลกลุ่มเป็นผู้เดียวที่สามารถเห็นแท็บ “การเรียนรู้” จนกว่าจะมีการสร้างคู่มือแรกขึ้น เมื่อสร้างคู่มือแล้ว สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะเห็นและไปที่แท็บ “การเรียนรู้” ได้
สร้างคู่มือการเรียนรู้
สร้างคู่มือการเรียนรู้
ตั้งชื่อและใส่คำอธิบายให้กับคู่มือของคุณเพื่อช่วยให้สมาชิกกลุ่มรู้ว่าพวกเขาสามารถดูข้อมูลใดได้บ้าง
คุณสามารถทำให้คู่มือนี้เป็นทางเลือกได้ ซึ่งหมายความว่าจะไม่นำไปนับในข้อมูลคู่มือที่เรียนรู้สำเร็จในข้อมูลเชิงลึกของกลุ่ม
สร้างโพสต์การเรียนรู้โพสต์แรกของคุณ
สร้างโพสต์การเรียนรู้โพสต์แรกของคุณ
สร้างโพสต์การเรียนรู้โพสต์แรกโดยใช้ฟังก์ชันเดียวกับการโพสต์ในกลุ่มเพื่อจัดระเบียบและจัดรูปแบบเนื้อหาของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลและสื่ออื่นๆ เช่น รูปภาพ และวิดีโอเพื่อให้เนื้อหาการเรียนรู้ของคุณน่าสนใจมากขึ้นได้อีกด้วย หลังจากทำเสร็จแล้ว ให้คลิก “โพสต์”
เพิ่มโพสต์ในกลุ่มที่มีอยู่แล้วลงในคู่มือ
เพิ่มโพสต์ในกลุ่มที่มีอยู่แล้วลงในคู่มือ
เมื่อคุณเปิดใช้งานการเรียนรู้ในกลุ่มแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มโพสต์ในกลุ่มที่มีอยู่แล้วให้เป็นคู่มือได้ เพียงไปยังโพสต์ที่ต้องการแล้วคลิก “...” ที่มุมขวาบน แล้วเลือกว่าต้องการเพิ่มโพสต์ดังกล่าวไปยังคู่มือที่มีอยู่แล้วหรือสร้างเป็นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ มีผู้ดูแลกลุ่มเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเพิ่มโพสต์ในกลุ่มไปยังคู่มือได้
ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มแชร์หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเองลงในโพสต์ในกลุ่ม จากนั้นจึงเพิ่มหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดลงในคู่มือ พนักงานจะรู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนร่วมกับโปรแกรมการเรียนรู้ภายในองค์กร นอกจากนี้ยังทำให้พวกเขามีโอกาสได้แสดงทักษะและความรู้ที่มีอย่างสร้างสรรค์ผ่านฟีเจอร์สื่อมัลติมีเดียของ Workplace อีกด้วย
สร้างแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อทดสอบความเข้าใจของพนักงาน
สร้างแบบทดสอบสั้นๆ เพื่อทดสอบความเข้าใจของพนักงาน
เลือก “สร้างแบบทดสอบ” เพื่อสร้างแบบทดสอบสั้นๆ ลงในคู่มือของคุณ ตั้งชื่อแบบทดสอบแล้วเลือกว่าต้องการกำหนดเกณฑ์คะแนนในการผ่านหรือไม่ สมาชิกในกลุ่มต้องทำคะแนนให้ได้ตามค่าที่กำหนดไว้ขึ้นไปจึงจะสามารถทำเครื่องหมายว่าสำเร็จได้ หากคุณไม่ใช้เกณฑ์คะแนนในการผ่าน การทำแบบทดสอบครบก็จะถือว่าสำเร็จ
เพิ่มคำถามและคำตอบแบบหลายตัวเลือก คลิกที่เครื่องหมายถูกด้านซ้ายของคำตอบเพื่อตั้งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง โดยคุณสามารถเพิ่มข้อความสั้นๆ เพื่ออธิบายคำตอบที่ถูกต้องได้
ใช้ปุ่ม “เพิ่มคำถาม” เพื่อเพิ่มคำถามต่อๆ ไป คุณสามารถเรียงลำดับคำถามของคุณได้โดยใช้ปุ่ม "เรียงลำดับคำถามใหม่"
วิเคราะห์ความเข้าใจของพนักงานและการจบหน่วยการเรียนรู้
วิเคราะห์ความเข้าใจของพนักงานและการจบหน่วยการเรียนรู้
สมาชิกในกลุ่มจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการแชร์โพสต์การเรียนรู้และแบบทดสอบลงในกลุ่ม คลิกที่ “” ทางด้านขวาของแบบทดสอบแล้วเลือก “ดาวน์โหลดผลลัพธ์” เพื่อทำการวิเคราะห์คะแนนของพนักงานด้วยตัวคุณเอง แม้ว่าพนักงานจะสามารถทำแบบทดสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ผลลัพธ์ที่คุณดาวน์โหลดออกมาจะแสดงข้อมูลจำนวนครั้งที่ทำแบบทดสอบ รวมถึงคะแนนของการทำแบบทดสอบแต่ละครั้งอยู่ด้วย
ผู้ดูแลสามารถไปที่ส่วน “...” ที่มุมขวาบนของกลุ่มเพื่อดูคู่มือที่เรียนรู้สำเร็จโดยภาพรวม โดยเลือก "ตัวเลือกผู้ดูแล" จากนั้นเลือก "การเรียนรู้" จากเมนูทางด้านซ้าย โดยคุณสามารถค้นหาโดยใช้ชื่อของสมาชิกในกลุ่มและดาวน์โหลดผลลัพธ์เพื่อนำไปประเมินเองได้
ประโยชน์
ประโยชน์
  • สร้างเนื้อหาการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียที่น่าสนใจให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายจากอุปกรณ์มือถือ
  • แบ่งปันองค์ความรู้กับทีมอื่นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
  • ระบุหัวข้อที่พนักงานส่วนใหญ่มีปัญหาได้โดยการใช้แบบทดสอบ
  • ติดตามการมีส่วนร่วมโดยใช้หน่วยการเรียนรู้ที่เสร็จสมบูรณ์
  • กระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างพนักงานและค้นหาผู้ที่ปฏิบัติงานดี
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์