ค้นพบคุณค่าของ Workplace

เมื่อผู้คนรู้สึกดีในการทำงานมากขึ้น พวกเขาก็จะทำงานได้ดียิ่งขึ้น สำหรับคุณแล้วข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร ใช้ตัวคำนวณ ROI เพื่อดูว่า Workplace สามารถทำอะไรให้ธุรกิจของคุณได้บ้าง

รับรองโดย Forrester การคำนวณทั้งหมดอิงจากเกณฑ์ชี้วัดที่ได้รับจากการวิจัย Total Economic Impact™ ของ Workplace ซึ่งศึกษาโดย Forrester Consulting เมื่อเดือนกรกฎาคม 2019 โดยได้รับการสนับสนุนจาก Facebook

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในการคำนวณนี้จะใช้เพียงเพื่อการคำนวณมูลค่าทางการเงินโดยประมาณที่องค์กรของคุณจะได้จากการใช้งาน Workplace

เครื่องมือดังกล่าวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลเท่านั้น รูปภาพแสดงผลตอบแทนจากการลงทุนในรายงานนี้เป็นค่าประมาณและไม่ใช่การรับรองผลลัพธ์