การสื่อสารช่วยฟื้นฟูชุมชนได้อย่างไร

ดาวน์โหลดคู่มือฟรีเพื่อค้นหากลยุทธ์ในยุคหลังโควิดจากผู้นำฝ่ายการสื่อสารระดับโลก

ดาวน์โหลดคู่มือเพื่อค้นพบ:

กลยุทธ์ในยุคหลังโควิดจากผู้นำฝ่ายการสื่อสารระดับโลก รวมถึงวิธีการ:

  • เชื่อมต่อบุคลากรหน้างานผู้ทำงานจากทางไกลเข้ากับผู้บริหารระดับสูง
  • ทลายกำแพงระหว่างฝ่ายต่างๆ ลดโครงสร้างแบบลำดับขั้น
  • เปลี่ยนการแพร่ภาพแบบทางเดียวให้กลายเป็นการสนทนาแบบสองทาง
  • ทำให้มั่นใจว่าความเห็นจะไม่ถูกคัดออกระหว่างผ่านขั้นต่างๆ ของการจัดการ
  • สื่อสารและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น พร้อมวัดผลได้ทันที