เชื่อมต่อกันเสมอแม้ห่างกัน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปของเรา ได้แสดงให้เห็นว่าการมีช่องทางการสื่อสารกับพนักงานอยู่เสมอนั้นสำคัญเพียงใด การทำงานจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อธุรกิจเชื่อมต่อถึงกัน

ผลจากการศึกษาในปี 2018 พบว่าบริษัทที่เชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งมีการมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับสูง สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น 21% ทำงานได้ดีขึ้น 17% และมีอัตราการลาออกของพนักงานลดลงถึง 40%

ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง

คำบรรยาย: แสดงบนหน้าจอ

บทถอดเสียง: แสดงในวิดีโอย้อนหลัง

Abby Guthkelch

หัวหน้าฝ่ายโซลูชั่นการสื่อสารระดับโลก

Workplace from Meta

ดาวน์โหลดการสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังนี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ:

  • ความหมายและความสำคัญของการเป็นบริษัทที่เชื่อมต่อถึงกัน
  • แนวทางการสร้างวัฒนธรรมที่เชื่อมต่อถึงกันสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล
  • วิธีกระตุ้นให้ทีมผู้นำมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ:

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่ต้องการคำแนะนำเพื่อพัฒนาองค์กรให้เชื่อมต่อถึงกันมากยิ่งขึ้น
  • ผู้จัดการหรือผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและแน่นแฟ้นมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  • ผู้บริหารอาวุโสที่ต้องการข้อมูลและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการสื่อสารจากบนลงล่าง