5 เคล็ดลับการทำงานทางไกลในยุคความปกติใหม่สำหรับผู้นำ

การระบาดใหญ่ทั่วโลกได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการทำงานทางไกลใช้ได้ผลจริง ดังนั้นงานที่แท้จริงจึงจะเริ่มจากจุดนี้...

พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และร่วมมือร่วมแรงกัน ธุรกิจส่วนใหญ่วางแผนที่จะปรับเปลี่ยนให้พนักงานอย่างน้อย 5% ทำงานจากทางไกลอย่างถาวร ซึ่งธุรกิจบางรายอาจวางแผนไปมากกว่านั้น

การลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มความสุขในการทำงานของพนักงานคือข้อควรพิจารณาที่สำคัญเพียงสองประการในการทำให้การทำงานทางไกลเป็นความปกติรูปแบบใหม่

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกมากกว่า 200 รายของ Economist Intelligence Unit แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนความสำเร็จผ่าน 'ทุนทางสังคม' ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจจากเครือข่ายระหว่างบุคคล

ดาวน์โหลดรายงานและค้นพบวิธี:

  • สร้างสังคมเพื่อแบ่งปันแนวคิดและแก้ไขปัญหา
  • กระตุ้นการเติบโต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้วยทีมโปรเจ็กต์ข้ามสายงาน
  • ใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมเพื่อปรับตัวกับการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • พัฒนาทุนทางสังคมของตนโดยการวิเคราะห์เครือข่าย
  • ปฏิรูปการทำงานร่วมกันและสร้างความสุขในการทำงานด้วยวิดีโอ